Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 100. LUGU

Paulus ja Timoteos

Paulus ja Timoteos

Timoteos oli noor vend, kes teenis Lüstra koguduses. Tema isa oli kreeklane ja ema juut. Timoteose ema Eunike ja vanaema Loise rääkisid talle Jehoovast juba siis, kui ta oli pisike.

Kui Paulus peatus oma teise misjonireisi ajal Lüstras, pani ta tähele, et Timoteos armastab usukaaslasi ja on väga abivalmis. Ta kutsus Timoteose endaga reisile kaasa. Paulus andis talle ajapikku väljaõpet, nii et temast sai tubli hea sõnumi kuulutaja ja õpetaja.

Paulust ja Timoteost juhtis kõikjal püha vaim. Ühel ööl nägi Paulus nägemust, kus üks mees kutsus teda appi Makedooniasse. Paulus, Timoteos, Siilas ja Luukas suundusidki sinna kuulutama ja kogudusi rajama.

Makedoonia linnas Tessaloonikas said paljud mehed ja naised kristlasteks. Mõned juudid kadestasid Paulust ja ta kaaslasi. Nad ajasid kokku rahvajõugu, vedasid mõned vennad linna ülemate juurde ja karjusid: „Need mehed on Rooma valitsuse vastased.” Pauluse ja Timoteose elu oli ohus ja nad põgenesid öö varjus Beroiasse.

Beroialased kuulasid õhinal head sõnumit ja nii kreeklaste kui ka juutide hulgast said paljud kristlasteks. Kui aga Tessaloonikast tulid mõned juudid, kes rahva üles ässitasid, läks Paulus edasi Ateenasse. Timoteos ja Siilas jäid Beroiasse vendi julgustama. Mõne aja pärast saatis Paulus Timoteose tagasi Tessaloonikasse, et aidata sealsetel vendadel ränga tagakiusamise all vastu pidada. Hiljem läkitas Paulus Timoteose külastama ja julgustama teisigi kogudusi.

 Paulus kirjutas Timoteosele: „Neid, kes tahavad Jumalat teenida, kiusatakse taga.” Ja Timoteost kiusatigi usu tõttu taga ja ta pandi vangi. Tema aga oli õnnelik selle üle, et sai tõestada Jehoovale oma ustavust.

Paulus teatas filiplastele: „Ma saadan teie juurde Timoteose. Tema õpetab teile, mida tähendab olla jumalateenija, ja ta annab teile kuulutustööks väljaõpet.” Paulus teadis, et Timoteose peale võib loota. Nad oli head sõbrad ja töötasid aastaid külg külje kõrval.

„Mul pole kedagi teist, kes oleks sellise suhtumisega nagu tema ja kes teist tõeliselt hooliks. Kõik teised peavad silmas vaid oma huve, mitte Jeesus Kristuse huve.” (Filiplastele 2:20, 21)