Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 98. LUGU

Kristlus levib rahvaste sekka

Kristlus levib rahvaste sekka

Apostlid asusid täitma Jeesuse käsku kuulutada head sõnumit üle kogu maailma. 47. aastal m.a.j saatsid Antiookia vennad Pauluse ja Barnabase misjonireisile. Need kaks tulihingelist kuulutajat reisisid läbi kogu Väike-Aasia, peatudes sellistes linnades nagu Derbe, Lüstra ja Ikoonion.

Paulus ja Barnabas kuulutasid kõigile, olid need siis rikkad või vaesed, noored või vanad. Paljudest said Kristuse järelkäijad. Kui Paulus ja Barnabas kuulutasid Küprose maavalitsejale Sergius Paulusele, püüdis üks nõid neid takistada. Paulus ütles nõiale: „Sa oled Jehoova vaenlane.” Jalamaid jäi nõid pimedaks. Kui Sergius Paulus seda nägi, hakkas ta Kristusesse uskuma.

Paulus ja Barnabas kuulutasid kõikjal: majast majja, turgudel, teel olles ja sünagoogides. Lüstras tervendasid nad ühe vigaste jalgadega mehe, mispeale pealtnägijad pidasid neid jumalateks ja tahtsid neid kummardama hakata. See aga oli Paulusele ja Barnabasele täiesti vastukarva ja nad ütlesid: „Kummardage Jumalat! Me oleme lihtsalt inimesed.” Siis tuli Lüstrasse juute, kes ässitasid rahvahulga Pauluse vastu. Rahvas viskas Paulust kividega ja lohistas ta linnast välja, pidades teda surnuks. Paulus polnud aga surnud. Vennad tõttasid talle appi ja tõid ta uuesti linna. Hiljem läks Paulus tagasi Antiookiasse.

49. aastal alustas Paulus uut misjonireisi. Jällegi läks ta vendade juurde Väike-Aasiasse ning sealt edasi veel  kaugemale – Euroopasse. Ta kuulutas head sõnumit Ateenas, Efesoses, Filippis, Tessaloonikas ja mujal. Paulusega olid kaasas Siilas, Luukas ja noor Timoteos. Nad rajasid koos kogudusi ja tugevdasid neid. Paulus jäi pooleteiseks aastaks Korintosesse vendadele appi. Ta kuulutas ja õpetas seal ning kirjutas kirju paljudele kogudustele. Paulus töötas ka telgitegijana. Hiljem naasis ta Antiookiasse.

Aastal 52 läks Paulus kolmandale misjonireisile, mis sai alguse Väike-Aasiast. Ta reisis kaugele põhja Filippisse ja sealt alla Korintosesse. Ta oli mitu aastat Efesoses, kus ta õpetas ja tervendas inimesi ning oli abiks koguduses. Ta esitas iga päev ühes koolisaalis rahvale kõnesid. Paljud kuulasid teda ja muutsid oma elu. Paulus kuulutas head sõnumit mitmel maal ning läks lõpuks Jeruusalemma.

„Seepärast minge ja õpetage inimesi kõigi rahvaste hulgast, et nad saaksid mu jüngriteks.” (Matteuse 28:19)