Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

13. osa sissejuhatus

13. osa sissejuhatus

Jeesus tuli maa peale, et anda oma elu ebatäiuslike inimeste eest. Ehkki ta suri, võitis ta maailma ära. Jehoova oli oma pojale ustav ja äratas ta üles. Jeesus teenis kuni surmani alandlikult teisi ja andestas neile, kui nad eksisid. Pärast ülesäratamist ilmutas ta end oma jüngritele. Ta õpetas neile, kuidas teha seda tähtsat tööd, mis ta oli neile andnud. Kui sa oled lapsevanem, aita oma lapsel mõista, et me teeme tänapäeval sedasama tööd.

SELLES OSAS

87. LUGU

Jeesuse viimane õhtusöök

Oma viimase õhtusöögi ajal koos apostlitega annab Jeesus neile tähtsad juhtnöörid.

88. LUGU

Jeesus vahistatakse

Juudas juhib mõõkade ja nuiadega relvastatud rahvajõugu Ketsemani aeda Jeesust vahistama.

89. LUGU

Peetrus salgab Jeesuse ära

Mis toimub Kaifase maja siseõues? Mis juhtub Jeesusega majas?

90. LUGU

Jeesus sureb Kolgatal

Miks käsib Pilatus Jeesuse hukata?

91. LUGU

Jeesus äratatakse üles

Millised hämmastavad sündmused toimuvad mõne päeva jooksul pärast Jeesuse hukkamist?

92. LUGU

Jeesus ilmutab end kaluritele

Mida tähelepanuväärset Jeesus teeb?

93. LUGU

Jeesus läheb tagasi taevasse

Enne seda annab ta jüngritele mõned väga tähtsad juhised.