Õpetlikke lugusid Piiblist

See raamat viib lugeja retkele läbi ajaloo ning jutustab lugusid loomisest, Jeesuse sünnist ja teenistusest ning tulevasest kuningriigist.

Kiri juhtivalt kogult

Kuidas seda raamatut kasutada?

1. LUGU

Jumal teeb taeva ja maa

Piibel ütleb, et Jumal lõi taeva ja maa. Miks ta lõi aga kõigepealt ühe ingli?

2. LUGU

Jumal teeb esimese mehe ja naise

Jumal loob esimese mehe ja naise ning paneb nad elama Eedeni aeda. Ta tahab, et nad rajaksid pere ja teeksid kogu maast paradiisi.

3. LUGU

Aadam ja Eeva ei kuula Jumala sõna

Mille poolest on üks Eedeni aia puu eriline? Miks sööb Eeva selle vilja?

4. LUGU

Viha viib mõrvani

Jehoovale meeldib Aabeli ohvriand, aga Kaini oma mitte. Kui Kain seda mõistab, saab ta väga vihaseks ja teeb hirmsa teo.

5. LUGU

Noa laev

Kui kurjad inglid naistega abielluvad, sünnivad neile hiiglaslikud ja vägivaldsed lapsed. Maal lokkab vägivald. Noa aga armastab Jumalat ja täidab tema tahet.

6. LUGU

Kaheksa inimest jääb ellu

Veeuputuse ajal sajab vihma 40 päeva ja 40 ööd. Noa on koos perega laevas rohkem kui aasta. Lõpuks saavad nad laevast välja tulla.

7. LUGU

Paabeli torn

Inimesed otsustavad ehitada linna ja torni, mis ulatub taevani. Miks paneb Jumal nad rääkima erinevaid keeli?

8. LUGU

Aabraham ja Saara kuulavad Jumala sõna

Miks vahetavad Aabraham ja Saara linnaelu rändurielu vastu Kaananimaal?

9. LUGU

Lõpuks ometi sünnib poeg!

Kuidas täidab Jumal Aabrahamile antud tõotuse? Kumma Aabrahami poja kaudu ta seda teeb, kas Iisaki või Ismaeli kaudu?

10. LUGU

Pea meeles, mis juhtus Loti naisega

Jumal laseb Soodoma ja Gomorra peale sadada tuld ja väävlit. Miks ta need linnad hävitab? Miks peaksime meeles pidama, mis juhtus Loti naisega?

11. LUGU

Usuproov

Jumal palub Aabrahamil võtta oma ainus poeg ja tuua ta Morijamaal ühel mäel ohvriks. Mida Aabraham teeb?

12. LUGU

Jaakob saab päranduse

Iisakile ja Rebekale sünnivad kaksikud Eesav ja Jaakob. Eesav sünnib esimesena ja ta peaks saama erilise päranduse. Miks ta loobub sellest kausitäie supi eest?

13. LUGU

Jaakob ja Eesav lepivad ära

Kuidas saab Jaakob ingli käest õnnistuse? Kuidas ta lepib ära Eesaviga?

14. LUGU

Jumalale sõnakuulelik ori

Kuigi Joosep teeb kõike õigesti, tuleb tal kohutavalt kannatada. Miks?

15. LUGU

Jehoova ei unusta Joosepit

Jumal kinnitab Joosepile, et on temaga, olgugi et Joosep on oma perest kaugel.

16. LUGU

Kes on Iiob?

Iiob kuuletub Jehoovale ka siis, kui tal on rasked ajad.

17. LUGU

Mooses otsustab teenida Jehoovat

Pisikese Moosese elu päästab tema ema hiilgav plaan.

18. LUGU

Põlev põõsas

Miks ei põleta tuli põõsast ära?

19. LUGU

Esimesed kolm nuhtlust

Vaarao tõmbab oma rahva peale õnnetuse, sest on liiga uhke, et teha ühte lihtsat tegu.

20. LUGU

Järgmised kuus nuhtlust

Mille poolest erinevad need nuhtlused esimesest kolmest?

21. LUGU

Kümnes nuhtlus

See nuhtlus on nii laastav, et isegi uhke vaarao peab alla vanduma.

22. LUGU

Imetegu Punase mere ääres

Vaarao on üle elanud kümme nuhtlust. Kas ta elab üle ka selle imeteo?

23. LUGU

Lubadus Jehoovale

Siinai mäe juures laagris olles annavad iisraellased Jumalale pühaliku lubaduse.

24. LUGU

Rahvas murrab lubadust

Ajal, mil Moosesele antakse kümme käsku, teeb rahvas ränga patu.

25. LUGU

Telk, kus teenitakse Jumalat

Selles erilises telgis on lepingulaegas.

26. LUGU

Kaksteist luurajat

Joosua ja Kaaleb erinevad ülejäänud meestest, kes saadeti Kaananimaale luurele.

27. LUGU

Mäss Jehoova vastu

Korah, Daatan, Abiram ja veel 250 meest ei mõistnud lihtsat tõde Jehoova kohta.

28. LUGU

Bileami rääkiv eesel

Eesel näeb kedagi, keda Bileam ei näe.

29. LUGU

Jehoova valib Joosua

Jumal annab Joosuale juhised, mis on praktilised ka tänapäeval.

30. LUGU

Raahab varjab luurajaid

Jeeriko müürid langevad, kuid Raahabi maja jääb püsti, ehkki see on ehitatud linnamüüri külge.

31. LUGU

Joosua ja Gibeoni linna elanikud

Kas Joosua palve Jumalale, et päike püsiks paigal, saab vastuse?

32. LUGU

Uus juht ja kaks julget naist

Kui Joosua sureb, hakkavad iisraellased teenima ebajumalaid. Elu muutub raskeks, kuid abi tuleb kohtumõistja Baaraki, prohvet Deboora ja Jaeli käe läbi.

33. LUGU

Rutt ja Noomi

Kaks naist, kelle mehed on surnud, lähevad Iisraelimaale. Üks neist, Rutt, läheb tööle põllule, kus teda märkab Boas.

34. LUGU

Giideon võidab midjanlased

Kui midjanlased muudavad iisraellaste elu raskeks, palub rahvas Jehoovalt abi. Kuidas suudab Giideoni väike armee alistada 135 000 vaenlase sõdurit?

35. LUGU

Hanna palub endale poega

Elkana võtab Hanna, Peninna ja lapsed kaasa ning läheb Siilosse telkpühamusse Jumalat kummardama. Seal palub Hanna endale poega. Järgmisel aastal sünnibki Saamuel.

36. LUGU

Jefta tõotus

Millise tõotuse annab Jefta ja miks? Kuidas reageerib Jefta tütar, kui kuuleb isa antud tõotusest?

37. LUGU

Jehoova räägib Saamueliga

Ülempreester Eeli pojad teenivad telkpühamus preestritena, kuid Jumala seadustele nad ei kuuletu. Noor Saamuel on teistsugune. Ühel ööl räägib temaga Jehoova.

38. LUGU

Jehoova teeb Simsoni tugevaks

Jumal annab Simsonile jõu võidelda vilistitega. Kui Simson vale otsuse langetab, saavad vilistid temast jagu.

39. LUGU

Esimene Iisraeli kuningas

Jumal määrab Iisraelis ametisse kohtumõistjad, kuid rahvas soovib endale kuningat. Saamuel võiab esimeseks kuningaks Sauli, kuid hiljem Jehoova hülgab ta. Miks?

40. LUGU

Taavet ja Koljat

Jehoova valib Taaveti järgmiseks Iisraeli kuningaks ja Taavet tõendab, miks ta on hea valik.

41. LUGU

Taavet ja Saul

Miks üks neist meestest teist vihkab ja kuidas käitub see, keda vihatakse?

42. LUGU

Vapper ja ustav Joonatan

Kuningapojast ja Taavetist saavad head sõbrad.

43. LUGU

Kuningas Taaveti ränk viga

Halb otsus toob häda kaela.

44. LUGU

Jehoova tempel

Jumal võtab kuulda kuningas Saalomoni palvet ja annab talle tähtsaid ülesandeid.

45. LUGU

Kuningriik jaguneb kaheks

Paljud iisraellased ei teeni enam Jehoovat.

46. LUGU

Katse Karmeli mäel

Kes on tõeline Jumal? Jehoova või Baal?

47. LUGU

Jehoova annab Eelijale jõudu

Mis sa arvad, kas ta võib ka sulle jõudu anda?

48. LUGU

Lese poeg äratatakse ellu

Kaks imetegu ühes ja samas peres.

49. LUGU

Kuri kuninganna saab karistada

Iisebel sepitseb iisraellase Naaboti mõrva, et varastada tema viinamarjaistandus. Jehoovale ei jää kurjus märkamata.

50. LUGU

Jehoova kaitseb Joosafatti

Kui vaenlased ähvardavad Juudat rünnata, otsib hea kuningas Joosafat Jumalalt abi.

51. LUGU

Sõjamees ja tüdruk

Iisraeli tüdruk räägib oma emandale Jehoova imettegevast väest.

52. LUGU

Jehoova leegitsev sõjavägi

Eliisa teener mõistab, et Jehoova inglite väehulgad on tema ja Eliisaga.

53. LUGU

Joojada julgus

Ustav preester astub vastu kurjale kuningannale.

54. LUGU

Jehoova on Joonaga kannatlik

Miks neelab suur kala Jumala prohveti? Kuidas Joona pääseb? Mida Jehoova Joonale õpetab?

55. LUGU

Jehoova ingel kaitseb Hiskijat

Juuda vaenlased väidavad, et Jehoova ei kaitse oma rahvast, kuid nad eksivad.

56. LUGU

Joosija armastab Jumala seadust

Joosija saab kuningaks 8-aastaselt ja aitab rahval Jehoovat teenida.

57. LUGU

Jehoova saadab Jeremija kuulutama

Noore prohveti sõnad vihastavad Juuda rahvavanemaid.

58. LUGU

Jeruusalemma häving

Juudalased teenivad ebajumalaid, mistõttu Jehoova hülgab nad.

59. LUGU

Neli poissi kuuletuvad Jehoovale

Noored juudi poisid jäävad Jehoovale ustavaks isegi Babüloni kuningakojas.

60. LUGU

Kuningriik, mis püsib igavesti

Taaniel selgitab, mida tähendab Nebukadnetsari ebatavaline unenägu.

61. LUGU

Nad ei kummarda kuju ees

Sadrak, Meesak ja Abednego ei kummarda Babüloni kuninga kullast kuju.

62. LUGU

Kuningriik nagu suur puu

Nebukadnetsar näeb unenäos oma tulevikku.

63. LUGU

Sõnad seinal

Millal ilmuvad seinale salapärased sõnad ja mida need tähendavad?

64. LUGU

Taaniel lõvide augus

Palveta iga päev Jehoova poole nagu Taaniel!

65. LUGU

Ester päästab oma rahva

Temast saab kuninganna, ehkki ta on võõramaalane ja orb.

66. LUGU

Esra õpetab Jumala seadust

Kui rahvas on Esrat kuulanud, annavad nad Jumalale tõotuse.

67. LUGU

Jeruusalemma müürid

Nehemja saab teada, et vaenlased kavatsevad iisraellasi rünnata. Miks see teda ei hirmuta?

68. LUGU

Eliisabet saab lapse

Miks öeldakse Eliisabeti abikaasale, et ta kaotab seniks kõnevõime, kuni ta poeg on sündinud?

69. LUGU

Gabriel ilmutab end Maarjale

Maarja saab sõnumi, mis muudab ta elu.

70. LUGU

Inglid kuulutavad Jeesuse sündi

Karjased, kes kuulevad teadet Jeesuse sünnist, asuvad kohe teele.

71. LUGU

Jehoova kaitseb Jeesust

Kuri kuningas tahab Jeesust tappa.

72. LUGU

Jeesuse noorusaeg

Miks on õpetajad Jeesust kuulates üllatunud?

73. LUGU

Johannes rajab Jeesusele teed

Johannesest saab prohvet. Ta kuulutab, et peagi tuleb messias. Kuidas inimesed selle sõnumi vastu võtavad?

74. LUGU

Jeesusest saab messias

Mida Johannes mõtleb, kui ütleb, et Jeesus on Jumala Tall?

75. LUGU

Saatan kiusab Jeesust

Kuidas Saatan Jeesust kolmel korral kiusab? Mida Jeesus talle vastab?

76. LUGU

Jeesus puhastab templi

Miks ajab Jeesus loomad templist välja ja lükkab ümber rahavahetajate lauad?

77. LUGU

Naine kaevul

Samaaria naine on üllatunud, kui Jeesus hakkab temaga vestlema. Miks? Millise saladuse Jeesus talle avaldab?

78. LUGU

Jeesus kuulutab kuningriigisõnumit

Jeesus kutsub mõned jüngrid endaga ja ütleb, et teeb neist inimesepüüdjad. Hiljem annab ta hea sõnumi kuulutamiseks väljaõpet 70 jüngrile.

79. LUGU

Jeesus teeb palju imesid

Igal pool, kuhu Jeesus läheb, tulevad haiged temalt abi otsima ja ta teeb nad terveks. Ta äratab isegi väikse tüdruku surmaunest üles.

80. LUGU

Jeesus valib 12 apostlit

Miks ta nad valib? Kas sa mäletad nende nimesid?

81. LUGU

Mäejutlus

Mida kasulikku õpetab Jeesus kokkutulnud rahvahulgale?

82. LUGU

Jeesus õpetab jüngreid palvetama

Mille eest käskis Jeesus jüngritel palvetada?

83. LUGU

Jeesus toidab tuhandeid

Mida õpetab see imetegu Jeesuse ja Jehoova kohta?

84. LUGU

Jeesus kõnnib vee peal

Millised tunded apostleid valdavad, kui nad seda imet näevad?

85. LUGU

Jeesus tervendab pimeda hingamispäeval

Miks pole kõik sellest imeteost vaimustuses?

86. LUGU

Jeesus äratab Laatsaruse ellu

Jeesus näeb Maarjat nutmas ning hakkab ka ise nutma. Kurbusest saab aga peagi rõõm.

87. LUGU

Jeesuse viimane õhtusöök

Oma viimase õhtusöögi ajal koos apostlitega annab Jeesus neile tähtsad juhtnöörid.

88. LUGU

Jeesus vahistatakse

Juudas juhib mõõkade ja nuiadega relvastatud rahvajõugu Ketsemani aeda Jeesust vahistama.

89. LUGU

Peetrus salgab Jeesuse ära

Mis toimub Kaifase maja siseõues? Mis juhtub Jeesusega majas?

90. LUGU

Jeesus sureb Kolgatal

Miks käsib Pilatus Jeesuse hukata?

91. LUGU

Jeesus äratatakse üles

Millised hämmastavad sündmused toimuvad mõne päeva jooksul pärast Jeesuse hukkamist?

92. LUGU

Jeesus ilmutab end kaluritele

Mida tähelepanuväärset Jeesus teeb?

93. LUGU

Jeesus läheb tagasi taevasse

Enne seda annab ta jüngritele mõned väga tähtsad juhised.

94. LUGU

Jüngrid saavad püha vaimu

Mis imevõime püha vaim neile annab?

95. LUGU

Miski ei suuda neid peatada

Usujuhid, kes on tapnud Jeesuse, püüavad nüüd vaigistada tema jüngreid. See neil aga ei õnnestu.

96. LUGU

Jeesus valib Sauluse

Saulus kiusab kristlasi taga, aga olukord muutub peagi.

97. LUGU

Korneelius saab püha vaimu

Miks saadab Jumal Peetruse selle mehe majja, kes ei ole juut?

98. LUGU

Kristlus levib rahvaste sekka

Paulus ja tema misjonikaaslased alustavad kuulutustööd kaugemates maades.

99. LUGU

Vangivalvurist saab kristlane

Miks pannakse Paulus ja Siilas vangi? Kuidas saab vangivalvurist kristlane?

100. LUGU

Paulus ja Timoteos

Kaks meest töötavad aastaid koos kui head sõbrad ja kaastöölised.

101. LUGU

Paulus saadetakse Rooma

Teekond on täis ohtusid, kuid apostlit ei peata ükski takistus.

102. LUGU

Ilmutus Johannesele

Jeesus näitab Johannesele nägemusi tuleviku kohta.

103. LUGU

„Sinu kuningriik tulgu”

Johannese Ilmutusraamat näitab, milliseks muudab Jumala kuningriik elu maa peal.