Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 9. OSA

Teeni Jehoovat koos perega

Teeni Jehoovat koos perega

„Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa.” (Ilmutus 14:7)

Seda brošüüri lugedes oled sa teada saanud, et Piiblis on palju põhimõtteid, mis tulevad kasuks nii sulle kui ka sinu perele. Jehoova tahab, et sinu pere oleks õnnelik. Jehoova lubab, et kui te panete tema teenimise esikohale, siis ka „kõike seda muud antakse teile” (Matteuse 6:33). Ta tõesti soovib, et sa oleksid tema sõber. Kasuta ära igat võimalust, et sinu suhe Jumalaga muutuks lähedasemaks. See on suurim au, mis kellelegi võib osaks saada (Matteuse 22:37, 38).

 1 TUGEVDA OMA SUHET JEHOOVAGA

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „„Ma olen teile isaks ning teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,” ütleb Jehoova” (2. Korintlastele 6:18). Jumal tahab, et sinust saaks tema lähedane sõber. Üks võimalus Jumalaga lähedaseks saada on palvetada. Jehoova kutsub sind üles palvetama lakkamata (1. Tessalooniklastele 5:17). Ta väga soovib kuulata sinu sisimaid mõtteid ja muresid (Filiplastele 4:6). Kui sa palvetad koos pereliikmetega, mõistavad nad, kui tõeline on Jumal sinu jaoks.

Peale Jumalaga rääkimise tuleb sul teda ka kuulata. Sa saad seda teha tema Sõna ning piiblilisi väljaandeid lugedes (Laul 1:1, 2). Mõtiskle loetu üle (Laul 77:11, 12). Samuti tuleb sul Jumala kuulamiseks osaleda regulaarselt koguduse koosolekutel (Laul 122:1—4).

Veel üks oluline viis, kuidas oma suhteid Jehoovaga tugevdada, on temast teistele rääkida. Mida rohkem sa seda teed, seda lähedasemaks sa Jumalaga saad (Matteuse 28:19, 20).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Võta iga päev aega Piibli lugemiseks ja palvetamiseks.

  • Pane vaimsed tegevused pere ajakavas meelelahutusest tähtsamale kohale.

2 TUNNE RÕÕMU PERE PIIBLIÕHTUST

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Lähenege Jumalale, siis tema läheneb teile” (Jaakobuse 4:8). Sul tuleks panna paika kindel aeg, millal te koos perega Piiblit uurite, ning siis sellest ka kinni pidada (1. Moosese 18:19). Ent vaja on enamat. Teie igapäevaelu peaks olema seotud Jumalaga. Aita oma perel tugevdada suhteid Jumalaga, rääkides temast „majas istudes, teed käies, magama minnes ja üles tõustes” (5. Moosese 6:6, 7). Võtke eesmärgiks järgida eeskuju, mille jättis Joosua, kes ütles: „Mina ja mu pere, meie teenime Jehoovat!” (Joosua 24:15).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Sea sisse püsiv vaimne tegevuskava, mis arvestaks iga pereliikme vajadustega.