Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 7. OSA

Kuidas oma last kasvatada

Kuidas oma last kasvatada

„Hoia oma südames neid sõnu, mis ma täna sulle annan. Korda neid oma lastele.” (5. Moosese 6:6, 7)

Perekonnale alusepanijana andis Jehoova vanematele vastutuse laste eest hoolitseda (Koloslastele 3:20). Lapsevanemana on sul kohustus õpetada oma last armastama Jehoovat ja aidata tal saada vastutustundlikuks täiskasvanuks (2. Timoteosele 1:5; 3:15). Samuti tuleb sul õppida nägema oma poja või tütre südamesse. Mõistagi on väga tähtis sinu enda eeskuju. Kõige paremini saad sa õpetada oma lapsele Jehoova Sõna siis, kui see on esmalt sinu enda südames (Laul 40:8).

 1 LOO AVATUD ÕHKKOND

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Igaüks olgu alati valmis kuulama, ta ärgu rääkigu mõtlematult” (Jaakobuse 1:19). Su lapsed tunnevad end sinuga rääkides vabalt, kui nad tajuvad, et oled alati valmis neid kuulama. Loo rahulik õhkkond, et neil oleks kerge end väljendada (Jaakobuse 3:18). Kui lapsed kardavad, et sa võid olla karm või hakata kohut mõistma, ei pruugi nad sinuga lõpuni avameelsed olla. Ole oma lastega kannatlik ning kinnita neile sageli, et sa armastad neid (Matteuse 3:17; 1. Korintlastele 8:1).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Ole oma laste jaoks olemas, kui nad tahavad rääkida.

  • Vestle oma lastega sageli, mitte vaid siis, kui on tekkinud probleem.

2 PÜÜA MÕISTA, MIDA NAD TEGELIKULT ÖELDA TAHAVAD

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Arukas saavutab edu” (Õpetussõnad 16:20). Vahel tuleb sul oma laste tegelike tunnete mõistmiseks nende sõnadest kaugemale näha. Noorte puhul on tavaline, et nad liialdavad või ütlevad midagi, mida nad tegelikult ei mõtle. „Kui keegi vastab enne faktide ärakuulamist, toimib ta rumalalt” (Õpetussõnad 18:13). Ära ärritu kergesti (Õpetussõnad 19:11).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Võta nõuks mitte segada vahele ega ägestuda, mida su lapsed sulle ka ei räägiks.

  • Püüa meenutada, mida tundsid sina nende vanuses ja mis oli sinu jaoks oluline.

 3 OLGE ÜKSMEELSED

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Kuula, mu poeg, oma isa manitsust ja ära hülga oma ema juhatust” (Õpetussõnad 1:8). Jehoova on andnud autoriteedi laste üle nii isale kui ka emale. Teil tuleb õpetada oma lapsi teid austama ja teile kuuletuma (Efeslastele 6:1—3). Lapsed tajuvad, kui nende vanemad ei ole „ühte liidetud” ning kui neil ei ole „ühesugune meelsus” (1. Korintlastele 1:10). Kui olete milleski eri meelt, ärge näidake seda välja oma lastele, sest see võib õõnestada nende austust teie kui vanemate vastu.

MIDA SA SAAD TEHA

  • Arutage ja leppige kokku, kuidas te oma lapsi distsiplineerite.

  • Kui oled oma kaasaga lastekasvatamises eriarvamusel, püüa tema seisukohta mõista.

 4 TEHKE PLAAN

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Õpeta lapsele teed, mida ta peaks käima” (Õpetussõnad 22:6). Ärge jätke oma laste õpetamist juhuse hooleks. Mõelge läbi, kuidas te kavatsete oma lapsi kasvatada ja ka distsiplineerida (Laul 127:4; Õpetussõnad 29:17). Distsiplineerimine ei tähenda lihtsalt karistamist, vaid peaks aitama lastel mõista, miks on mingi reegel vajalik (Õpetussõnad 28:7). Samuti õpeta neid armastama Jehoova Sõna ja mõistma selle põhimõtteid (Laul 1:2). Nii aitad oma lastel kujundada head südametunnistust (Heebrealastele 5:14).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Aita oma lastel suhtuda Jumalasse kui isikusse, keda nad võivad usaldada.

  • Õpeta neile, kuidas tunda ära ja vältida moraalseid ohte, mis leiduvad näiteks internetis ning sotsiaalvõrgustikes. Õpeta neile, kuidas hoiduda seksuaalkurjategijatest.

„Õpeta lapsele teed, mida ta peaks käima”