Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 3. OSA

Kuidas lahendada probleeme?

Kuidas lahendada probleeme?

„Armastage üksteist kogu südamest, sest armastus katab kinni hulga patte.” (1. Peetruse 4:8)

Abikaasaga ühist eluteed alustades kerkivad varem või hiljem mitmesugused probleemid. Neid võivad põhjustada erinevad mõttemaailmad, tundeskaalad ja ellusuhtumised. Probleeme võivad tekitada ka välised tegurid ning ootamatud sündmused.

Mõnikord võid tunda, et probleemidest on lihtsam mööda vaadata, kuid Piibel soovitab meil nendega silmitsi seista (Matteuse 5:23, 24). Parima lahenduse probleemidele leiad siis, kui rakendad ellu Piibli põhimõtteid.

 1 RÄÄGI PROBLEEMIST

MIDA ÜTLEB PIIBEL. On „aeg rääkida” (Koguja 3:1, 7). Võta piisavalt aega, et probleemist rääkida. Anna oma kaasale ausalt teada, kuidas sa end tunned ja mida sa mõtled. Räägi alati tõtt (Efeslastele 4:25). Pane vastu kiusatusele tülitseda ning seda ka siis, kui mängus on tugevad tunded. Rahulik vastus võib ära hoida selle, et lihtne vestlus paisuks tüliks (Õpetussõnad 15:4; 26:20).

Isegi kui oled milleski eriarvamusel, jää lahkeks ning näita, et armastad oma kaasat ja pead temast lugu (Koloslastele 4:6). Püüa lahendada lahkhelid niipea kui võimalik ning ära hoidu suhtlemisest (Efeslastele 4:26).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Probleemist rääkimiseks vali sobiv aeg.

  • Ära sega vahele, kui sinu kord on kuulata. Tuleb ka sinu võimalus rääkida.

 2 KUULA JA PÜÜA MÕISTA

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Olge hellad üksteise vastu. Olge esimesed teistele austust osutama” (Roomlastele 12:10). See, kuidas sa kuulad, on väga oluline. Püüa mõista oma kaasa seisukohta, olles osavõtlik ning alandlik (1. Peetruse 3:8; Jaakobuse 1:19). Ära teeskle, et sa kuulad. Võimaluse korral jäta muu tegevus kõrvale ning pühenda abikaasale kogu tähelepanu või küsi, kas teil oleks võimalik sellest hiljem rääkida. Kui mõtled oma abikaasast kui tiimikaaslasest, mitte kui vastasest, on vähetõenäoline, et sa tema peale solvud (Koguja 7:9).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Ole valmis kuulama oma kaasat erapooletult isegi siis, kui sa kuulduga ei nõustu.

  • Kuula sõnade taga olevat mõtet. Pane hoolega tähele oma kaasa kehakeelt ja hääletooni.

3 TEGUTSE

MIDA ÜTLEB PIIBEL. „Igasugusest töörügamisest on kasu, aga pelgalt sõnad toovad puuduse” (Õpetussõnad 14:23). Sobiva lahendusega nõustumisest ei piisa. Sul tuleb kokkulepitu järgi ka tegutseda. See võib nõuda palju tööd ja pingutusi, kuid see on seda väärt (Õpetussõnad 10:4). Kui töötate koos nagu ühtne meeskond, ootab teid teie kõva töö eest „hea tasu” (Koguja 4:9).

MIDA SA SAAD TEHA

  • Otsustage, mida konkreetset kumbki teist probleemi lahendamiseks ette võtab.

  • Aeg-ajalt arutage, kuidas teil on läinud.