Taaniel 5:1–31

5  Kuningas Belsatsar+ korraldas tuhandele oma ülikule suure pidusöögi ning jõi nende ees veini.+  Veiniuimas käskis Belsatsar tuua kuld- ja hõbenõud, mis tema isa* Nebukadnetsar oli toonud Jeruusalemma templist,+ et kuningas, tema ülikud, liignaised ja tema muud naised saaksid neist juua.  Siis toodigi kuldnõud, mis olid võetud Jeruusalemmast Jumala koja pühamust, ning kuningas, tema ülikud, liignaised ja tema muud naised jõid nende seest.  Nad jõid veini ning ülistasid kuld-, hõbe-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid.  Ühtäkki ilmusid inimkäe sõrmed, mis hakkasid kirjutama kuningapalee krohvitud seinale lambijala lähedale, ja kuningas nägi kirjutavat kätt.  Siis kuninga pale kahvatas ja ta mõtted kohutasid teda, ta puusad värisesid+ ning põlved lõid vabisedes kokku.  Kuningas hüüdis valjusti, et kutsutaks kokku posijad, kaldealased ja astroloogid.+ Siis kuningas ütles Babüloni tarkadele: „See, kes suudab seda kirja lugeda ja selle mulle ära seletada, riietatakse purpurisse, talle pannakse kaela kuldkee+ ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis.”+  Siis tulid sinna kõik kuninga targad, aga nad ei suutnud seda kirja lugeda ega kuningale ära seletada.+  Kuningas Belsatsar hakkas väga kartma, tema pale kahvatas ja ta ülikud sattusid segadusse.+ 10  Kuulnud kuninga ja tema ülikute sõnu, tuli peosaali kuninganna* ning ütles: „Kuningas elagu igavesti! Su mõtted ärgu kohutagu sind ja su pale ärgu kahvatagu. 11  Sinu kuningriigis on mees*, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leiti tal olevat erilist arusaamist, arukust ja tarkust, mis oli otsekui jumalate tarkus.+ Sinu isa kuningas Nebukadnetsar pani ta nõidpreestrite, posijate, kaldealaste ja astroloogide ülemaks.+ Nii tegi sinu isa, oo, kuningas, 12  sest selles mehes, Taanielis, kelle kuningas nimetas Beltsassariks,+ oli eriline vaim ning tal oli teadmisi ja taipu, et seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti keerdküsimusi.+ Kutsutagu nüüd Taaniel ja tema seletab selle sulle ära.” 13  Taaniel toodigi kuninga ette. Kuningas küsis Taanielilt: „Kas sina oled Taaniel Juuda pagendatute hulgast,+ kelle kuningas, mu isa, tõi Juudast?+ 14  Ma olen kuulnud, et sinus on jumalate vaim+ ning et sul on erilist arusaamist, arukust ja harukordset tarkust.+ 15  Minu ette on toodud targad ja posijad, et nad loeksid seda kirja ja seletaksid selle mulle ära, kuid nad ei suuda mulle seda sõnumit seletada.+ 16  Aga sinu kohta olen ma kuulnud, et sina suudad anda seletusi+ ja harutada lahti keerdküsimusi. Kui sa nüüd suudad lugeda seda kirja ja selle mulle ära seletada, siis riietatakse sind purpurisse, su kaela pannakse kuldkee ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis.”+ 17  Taaniel vastas kuningale: „Su annid jäägu sulle ja oma kingitused anna teistele. Küll aga loen ma kuningale selle kirja ette ja seletan talle selle ära. 18  Oo, kuningas, kõrgeim Jumal andis sinu isale Nebukadnetsarile kuningriigi, vägevuse, au ja ülevuse.+ 19  Selle vägevuse pärast, mille Jumal talle andis, värisesid hirmust tema ees inimesed kõigist rahvastest, hõimudest ja keeltest.+ Tema tappis ja jättis elama, kelle tahtis, tema ülendas ja alandas, keda tahtis.+ 20  Aga kui ta süda läks ülbeks ja ta vaim paadus, nii et ta toimis jultunult,+ tõugati ta oma kuningriigi troonilt ja ta väärikus võeti temalt ära. 21  Ta aeti minema inimeste seast ning tema süda muutus loomasüdame sarnaseks ja ta elas metseeslite juures. Ta sõi rohtu nagu pullid ja tema keha kastis taeva kaste, kuni ta mõistis, et kõrgeim Jumal valitseb inimeste kuningriikide üle ja ta annab valitsusvõimu sellele, kellele tahab.+ 22  Aga sina, tema poeg Belsatsar, ei ole oma südames alandunud, ehkki sa seda kõike teadsid. 23  Sa oled hoopis mässanud taeva isanda vastu+ ja lasknud tuua tema koja nõud enda juurde.+ Sina ja su ülikud, liignaised ja su muud naised jõite nende seest veini ning ülistasite hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid, kes ei näe, kuule ega tea midagi.+ Aga seda Jumalat, kelle käes on su eluõhk+ ja kõik su teed, ei ole sa austanud. 24  Seepärast saatiski ta selle käe ja lasi need sõnad kirjutada.+ 25  Sõnad, mis kirjutati, on: MENEE, MENEE, TEKEEL ja PARSIIN*. 26  Nende sõnade tähendus on: MENEE — Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu;+ 27  TEKEEL — sind on kaalukaussidel kaalutud ja leitud kerge* olevat; 28  PERES* — su kuningriik on ära jagatud ning antud meedlastele ja pärslastele.”+ 29  Siis andis Belsatsar käsu ja Taaniel riietati purpurisse, talle pandi kaela kuldkee ning kuulutati, et temast saab kolmas valitseja kuningriigis.+ 30  Selsamal ööl tapeti Kaldea kuningas Belsatsar+ 31  ja kuningriigi sai meedlane Dareios,+ olles 62 aastat vana.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „vanaisa”, „eelkäija”.
Ilmselt kuninga ema.
Võib tõlkida ka „võimekas mees”.
Sõna-sõnalt „miin, miin, seekel ja poolseeklid”.
Võib tõlkida ka „puuduliku”.
Aramea sõna „parsiin” ainsuse vorm.

Kommentaarid

Pildid ja videod