Taaniel 2:1–49

2  Oma teisel valitsusaastal nägi Nebukadnetsar mitu unenägu, mis tegid ta nii rahutuks,+ et ta ei saanud enam magada.  Siis käskis kuningas kutsuda nõidpreestrid, posijad, nõiad ja kaldealased*, et need jutustaksid talle tema unenäod. Need tulidki ja astusid kuninga ette.+  Kuningas ütles neile: „Ma nägin und ja olen rahutu, sest ma tahan teada, mis unenägu see oli.”  Kaldealased vastasid kuningale aramea keeles*:+ „Kuningas elagu igavesti! Räägi oma sulastele, mis und sa nägid, siis me seletame selle sulle ära.”  Kuningas vastas kaldealastele: „Minu otsus on lõplik: kui te mulle mu unenägu ja selle tähendust teada ei anna, siis raiutakse teid tükkideks ning teie majadest tehakse avalikud käimlad*.  Kui te aga teete unenäo ja selle tähenduse mulle teatavaks, siis saate minult kingitusi ja tasu ning teile saab osaks suur au.+ Niisiis jutustage mulle unenägu ja seletage see ära.”  Nad vastasid teist korda: „Kuningas rääkigu oma sulastele see unenägu ja me seletame selle ära.”  Kuningas ütles: „Ma saan aru, et te tahate aega võita, kuna te näete, et mu otsus on lõplik.  Kui te mu unenägu mulle teada ei anna, on teie kõigi jaoks vaid üks karistus. Te olete võtnud nõuks mulle valetada ja mind petta, kuni olukord muutub. Jutustage nüüd mulle see unenägu, siis ma tean, et te suudate seda ka seletada.” 10  Kaldealased laususid kuningale: „Maa peal pole inimest, kes suudaks teha seda, mida kuningas nõuab, ja ükski vägev kuningas ega valitseja pole nõudnud midagi sellist üheltki nõidpreestrilt, posijalt ega kaldealaselt. 11  Kuningas küsib rasket asja. Seda ei suuda kuningale avaldada mitte keegi peale jumalate, kes aga ei ela surelike juures.” 12  Seepeale haaras kuningat pöörane raev ning ta andis käsu kõik Babüloni targad hukata.+ 13  Kui käsk oli antud ja oldi valmis tarku tapma, siis otsiti ka Taanieli ja tema sõpru, et nemadki tappa. 14  Siis rääkis Taaniel arukalt ja ettevaatlikult kuninga ihukaitsepealiku Arjokiga, kes oli minemas Babüloni tarku tapma. 15  Ta küsis kuninga ametnikult Arjokilt: „Miks on kuningas andnud nii karmi käsu?” ja Arjok selgitas Taanielile olukorda.+ 16  Seepeale läks Taaniel ning palus kuningalt, et talle antaks aega, nii et ta saaks unenäo kuningale ära seletada. 17  Pärast seda läks Taaniel oma majja ning andis oma sõpradele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale olukorrast teada. 18  Ta palus neil taeva Jumalalt halastust paluda, et Jumal avaldaks neile selle saladuse, nii et Taanieli ja tema sõpru ei hukataks koos teiste Babüloni tarkadega. 19  Siis ilmutati see saladus Taanielile öösel nägemuses+ ja Taaniel ülistas selle eest taeva Jumalat. 20  Taaniel ütles: „Jumala nimi olgu kiidetud läbi igaviku,sest üksnes tema on tark ja vägev!+ 21  Tema muudab aegu ja ajajärke,+tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid,+annab tarkust tarkadele ja teadmisi taibukaile.+ 22  Tema paljastab sügavused ja selle, mis on varjatud,+tema teab, mis on pimeduses,+tema juures elab valgus.+ 23  Sind, mu esiisade Jumal, ma ülistan ja kiidan,sest sina oled andnud mulle tarkust ja jõudu.Sa oled mulle teada andnud, mida me sinult palusime,sa oled meile teada andnud selle, mis teeb kuningale muret.”+ 24  Siis läks Taaniel Arjoki juurde, kellele kuningas oli teinud ülesandeks Babüloni targad hukata,+ ja ütles talle: „Ära hukka ühtki Babüloni tarka. Vii mind kuninga ette, et ma võiksin kuningale tema unenäo ära seletada.” 25  Arjok viis Taanieli kiiresti kuninga ette ja ütles: „Ma olen leidnud Juuda pagendatute seast+ ühe mehe, kes oskab kuningale tema unenäo ära seletada.” 26  Kuningas küsis Taanielilt, kelle nimi oli Beltsassar:+ „Kas sa tõesti suudad mulle mu unenäo ja selle tähenduse teatavaks teha?”+ 27  Taaniel vastas kuningale: „Seda saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale ilmutada ükski tark, posija, nõidpreester ega astroloog.+ 28  Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi,+ ja tema on andnud kuningas Nebukadnetsarile teada, mis viimseil päevil sünnib. Ma teen nüüd sulle teatavaks su unenäo ja nägemused, mida sa voodis nägid. 29  Sinul, oo, kuningas, tulid voodis olles pähe mõtted selle kohta, mis tulevikus toimub, ja saladuste paljastaja on andnud sulle teada, mis sünnib. 30  Mulle pole seda saladust ilmutatud mitte seetõttu, et mul oleks rohkem tarkust kui ühelgi teisel elaval, vaid seetõttu, et selle tähendus kuningale teada anda ja et sa teaksid oma südame mõtteid.+ 31  Sina, oo, kuningas, nägid üht suurt kuju*. See kuju, tohutult suur ja erakordselt hiilgav, seisis sinu ees ja oli hirmuäratav. 32  Kuju pea oli puhtast kullast,+ rind ja käsivarred olid hõbedast,+ kõht ja reied vasest,+ 33  sääred rauast+ ning labajalad osalt rauast ja osalt savist.+ 34  Sinu nähes murti üks kivi käte abita lahti. See lõi vastu kuju rauast ja savist jalgu ning purustas need.+ 35  Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ning said samasuguseks nagu aganad suvisel viljapeksuplatsil: tuul kandis nad minema, nii et neist ei leitud jälgegi. Aga kuju tabanud kivist sai suur mägi, mis täitis kogu maa. 36  Selline oli unenägu ja nüüd me seletame selle kuningale ära. 37  Sina, oo, kuningas — kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi,+ vägevuse, jõu ja au 38  ning kelle kätte ta on andnud inimesed, kus nad ka ei elaks, samuti metsloomad ja taeva linnud, ja kelle ta on pannud nende kõigi üle valitsema+ —, sina oled see kullast pea.+ 39  Kuid sinu järel tõuseb teine kuningriik,+ sinu omast alam, seejärel veel üks kuningriik, kolmas, mis on vasest ning valitseb üle kogu maa.+ 40  Neljas kuningriik on tugev nagu raud.+ Nagu raud purustab ja pihustab kõik muu, jah, nagu raud, mis purustab, nii hävitab ja lõhub see need kõik.+ 41  Sa nägid, et labajalad ja varbad olid osalt pottsepa savist ja osalt rauast — see tähendab kuningriiki, mis ei ole ühtne. Siiski on sel raua tugevust, sest sa nägid, et pehme savi oli segatud rauaga. 42  Kuna varbad olid osalt rauast ja osalt savist, siis on see kuningriik osaliselt tugev ja osaliselt rabe. 43  Nagu sa nägid raua olevat segatud pehme saviga, nii segunevad nad* inimestega*; need aga ei püsi üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. 44  Nende kuningate päevil rajab taeva Jumal kuningriigi*,+ mida ei hävitata iialgi.+ Seda kuningriiki ei anta ühelegi teisele rahvale.+ See purustab ja hävitab kõik need kuningriigid,+ aga ise püsib igavesti,+ 45  just nagu sa nägid, et mäe küljest murti käte abita lahti üks kivi, mis purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla.+ Vägev Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib.+ See unenägu on tõsi ning selle seletus usaldusväärne.” 46  Siis langes kuningas Nebukadnetsar Taanieli ette silmili maha ja avaldas talle austust. Ta käskis anda talle kingituse ja põletada tema auks suitsutusrohtu. 47  Kuningas ütles Taanielile: „Teie Jumal on tõesti jumalate Jumal, kuningate isand ja saladuste paljastaja, sest sina suutsid selle saladuse paljastada.”+ 48  Seejärel ülendas kuningas Taanieli ja andis talle palju kalleid kingitusi ning pani ta kogu Babüloni halduspiirkonna valitsejaks+ ning kõigi Babüloni tarkade ülemaks. 49  Taanieli palvel määras kuningas Sadraki, Meesaki ja Abednego+ Babüloni halduspiirkonna asevalitsejateks, aga Taaniel ise jäi teenima kuninga õukonda.

Allmärkused

Kaldealaste all mõeldakse siin osavate ennustajate ja astroloogide rühma.
Taanieli 2:4b–7:28 kirjutati aramea keeles.
Teine võimalik tähendus: „prügimäed”, „sõnnikuhunnikud”.
Joonis lisas B9.
Mõeldakse ilmselt seda, mida sümboliseerib raud.
St lihtinimestega.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsuse”.

Kommentaarid

Pildid ja videod