Taaniel 11:1–45

11  Meedlase Dareiose+ esimesel aastal olin mina talle* toeks ja abiks.  See, mida ma sulle praegu ütlen, on tõsi. Pärsias tõuseb veel kolm kuningat, aga neljas kogub endale suuremaid rikkusi kui kõik teised. Kui ta on tänu oma rikkusele tugevaks saanud, paneb ta kõik liikuma Kreeka kuningriigi vastu.+  Siis tõuseb üks vägev kuningas, kes valitseb suure võimuga+ ja teeb, mida tahab.  Aga kui ta on tõusnud, murdub ta kuningriik tükkideks ja jagatakse nelja taevatuule poole+ ning antakse neile, kes pole tema järglased, kuid nad ei saa sellist võimu, millisega tema oli valitsenud. Ta kuningriik juuritakse välja ja see läheb teistele.  Lõuna kuningas, kes on üks tolle juhtidest, muutub tugevaks, aga keegi* saab tema üle võimu ja hakkab valitsema suurema võimuga, kui oli tema* valitsusvõim.  Aastate pärast teevad nad liidu ja lõuna kuninga tütar tuleb põhja kuninga juurde, et sõlmida võrdne kokkulepe. Kuid tütre käsivarre jõud ei säili ning kuningas ei jää püsima ega tema käsivars. Tütar antakse ära, samuti need, kes ta sinna tõid, ja see, kes tema sigitas, ja see, kes ta neil aegadel tugevaks tegi.  Tütre juurtest tõuseb üks võsu tema* asemele ning tuleb sõjaväe ja põhja kuninga kindluse vastu, tegutseb nende vastu ning võidab nad ära.  Nende jumalad, valatud kujud, väärtuslikud hõbe- ja kuldasjad ning vangid toob ta Egiptusse. Ta hoiab mõned aastad eemale põhja kuningast,  kes tuleb lõuna kuninga kuningriiki, kuid läheb siis tagasi oma maale. 10  Tema* pojad aga seavad end sõjaks valmis ja koguvad kokku suure sõjaväe. Üks neist* tungib edasi ja käib üle maa otsekui uputus. Ent ta läheb tagasi ja sõdib, kuni jõuab oma kindlusse. 11  Lõuna kuningas saab tigedaks, läheb välja ja võitleb temaga, põhja kuningaga, ning see ajab kokku suure rahvahulga, mis aga antakse tema* kätte. 12  See rahvahulk viiakse ära. Tema* süda läheb ülbeks ja tema tõttu langevad kümned tuhanded, aga ta ei kasuta ära oma tugevat positsiooni. 13  Põhja kuningas tuleb tagasi ja ta kogub suurema rahvahulga kui esimesel korral. Hiljem, aastate pärast, tuleb ta suure ja hästivarustatud sõjaväega. 14  Sel ajal tõusevad paljud lõuna kuninga vastu. Sinu rahva seast tõuseb vägivaldseid*, kes püüavad nägemust täide viia, kuid neid ei saada edu. 15  Põhja kuningas tuleb ja kuhjab piiramisvalli ning vallutab kindlustatud linna. Lõuna sõjaväed* ei pea vastu, ka mitte tema parimad sõjamehed, neil pole jõudu püsima jääda. 16  See, kes tuleb tema* vastu, teeb, mida tahab, ja keegi ei suuda tema ees püsima jääda. Ta* seisab ilusal maal+ ning tema käel on vägi hävingut tuua. 17  Ta tuleb otsustavalt kogu oma kuningriigi võimsusega, temaga sõlmitakse võrdne kokkulepe ja ta tegutseb tõhusalt. Tal lubatakse tütrele* kahju teha. Tütar aga ei lase sel sündida ega jää tema poolele. 18  Kuningas pöörab oma näo rannikualade poole ja vallutab paljud maad. Aga üks väepealik teeb lõpu kuninga ülbitsemisele, mida ta oli pidanud taluma, ja maksab talle selle eest kätte. 19  Siis pöörab ta* oma näo tagasi oma maa kindluste poole, aga ta komistab ja langeb ning teda ei leita enam. 20  Tema asemele tõuseb keegi, kes saadab maksunõudja* suursugust kuningriiki läbi käima, aga mõne aja pärast ta murtakse, kuid mitte viha läbi ega sõjas. 21  Tema asemele tõuseb üks põlatu*, kellele ei osutata kuningaväärset austust. Ta tuleb rahuajal* ning haarab libekeelsusega* kuningriigi endale. 22  Ta uhub ära uputusena tulnud sõjaväed* ja need murtakse, niisamuti lepingu+ juht.+ 23  Temaga sõlmitud liidu tõttu teeb ta pettust ning tõuseb ja saab vägevaks väikese rahvaga. 24  Rahuajal* läheb ta halduspiirkonna rikkaimasse ossa ja teeb seda, mida tema isad ja isade isad pole teinud. Ta jagab rahvale sõja- ja röövsaaki ning vara. Ta haub salaplaane kindlustatud paikade vastu, kuid vaid mõnda aega. 25  Ta võtab kokku jõu ja julguse, et rünnata oma suure sõjaväega lõuna kuningat. Ka lõuna kuningas valmistub sõjaks erakordselt suure ja võimsa sõjaväega. Ta* ei jää püsima, sest tema vastu hautakse salaplaane. 26  Need, kes söövad tema hõrgutisi, murravad ta. Tema sõjavägi pühitakse minema ja paljud langevad tapetuina. 27  Nende kahe kuninga süda kaldub kurja tegema ja ühes lauas istudes räägivad nad üksteisele valet. Kuid neil ei õnnestu miski, sest lõpp tuleb alles määratud ajal.+ 28  Ta* läheb tagasi oma maale suure varandusega ja ta süda on püha lepingu vastu. Ta tegutseb tõhusalt ning naaseb oma maale. 29  Määratud ajal tuleb ta jälle lõuna vastu, kuid sel korral ei lähe nii nagu varem. 30  Tema vastu tulevad Kittimi+ laevad ja ta alandatakse. Ta läheb tagasi, suunab oma raevu püha lepingu vastu+ ja tegutseb tõhusalt. Ta läheb tagasi ja pöörab pilgu neile, kes on hüljanud püha lepingu. 31  Ta saadab välja sõjaväed* ja need rüvetavad pühamu+ ehk kindluse ning kõrvaldavad alaliselt toodava ohvri.+ Nad panevad kohale jäleda laastaja.+ 32  Need, kes kurja tehes lepingut rikuvad, paneb ta oma libekeelsusega usust taganema. Aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, on võidukas ja tegutseb tõhusalt. 33  Taiplikud+ rahva seast jagavad arusaamist paljudele. Mõnda aega langevad nad mõõga, tuleleekide, vangistamise ja rüüstamise ohvriks.* 34  Kui nad aga kannatusi kogevad, saavad nad pisut abi. Paljud liituvad nendega libekeelsuse abil. 35  Mõnedel taiplikest lastakse kannatusi kogeda, et rahvast seeläbi sulatada, puhastada ja valgeks teha,+ kuni see aeg otsa saab. See tuleb määratud ajal. 36  Kuningas* teeb, mida tahab, ülistab ennast ja tõstab end igast jumalast kõrgemale. Jumalate Jumala+ vastu räägib ta ennekuulmatuid asju. Tal õnnestub kõik, kuni kohtuotsuse täideviimine jõuab lõpule, sest mis on otsustatud, peab sündima. 37  Ta ei hooli oma isade Jumalast, ka ei hooli ta naiste ihaldatust ega mingist muust jumalast, vaid tõstab end kõigist teistest kõrgemale. 38  Ta austab hoopis kindluste jumalat. Jumalat, keda ta isad ei tundnud, austab ta kulla, hõbeda, vääriskivide ja väärtasjadega. 39  Võõra jumala abiga tegutseb ta tõhusalt kõige tugevamate kindluste vastu. Neile, kes teda tunnustavad,* osutab ta suurt au ja paneb nad valitsema paljude üle. Ta jagab tasu eest maad. 40  Lõpuajal hakkab lõuna kuningas temaga tõuklema.* Põhja kuningas tormab talle kallale sõjavankrite, ratsanike ja paljude laevadega. Ta* tungib maadesse ning pühib neist üle otsekui uputus. 41  Ta tungib ka ilusale maale+ ja paljud maad langevad. Aga Edom, Moab ja tähtsamad ammonlased pääsevad ta käest. 42  Ta sirutab käe maade järele, ka Egiptusemaa ei pääse. 43  Ta valitseb peidetud kuld- ja hõbeaarete ning kõigi Egiptuse väärisesemete üle. Liibüalased ja etiooplased käivad tema järel. 44  Kuid sõnumid idast ja põhjast teevad ta rahutuks ning ta läheb välja suures raevus, et hukata ja hävitada paljusid. 45  Ta püstitab oma kuninglikud telgid suure mere ja ilusa maa+ püha mäe vahele. Ta läheb oma lõpule vastu ja keegi ei aita teda.

Allmärkused

St Miikaelile.
Ilmselt põhja kuningas.
Ilmselt lõuna kuninga.
Ilmselt lõuna kuninga.
Ilmselt põhja kuninga.
Sõna-sõnalt „ta”.
Ilmselt lõuna kuninga.
Ilmselt lõuna kuninga.
Võib tõlkida ka „röövlite poegi”.
Sõna-sõnalt „käsivarred”.
Ilmselt lõuna kuninga.
Ilmselt põhja kuningas.
Sõna-sõnalt „temale” (naissoost).
Ilmselt põhja kuningas.
Võib viidata ka sõjaväkke värbajale.
Võib tõlkida ka „intriigidega”.
Võib tõlkida ka „põlastusväärne”.
Teine võimalik tähendus: „hoiatamata”.
Sõna-sõnalt „käsivarred”.
Teine võimalik tähendus: „hoiatamata”.
Ilmselt põhja kuningas.
Ilmselt põhja kuningas.
Sõna-sõnalt „käsivarred”.
Võib tõlkida ka „nad pannakse mõneks ajaks komistama mõõga, tuleleekide, vangistamise ja rüüstamise läbi”.
Ilmselt põhja kuningas.
Teine võimalik tähendus: „neile, keda ta tunnustab”.
Võib tõlkida ka „lõpuajal läheb lõuna kuningas temaga sarvipidi kokku”.
Ilmselt põhja kuningas.

Kommentaarid

Pildid ja videod