Roomlastele 16:1–27

16  Ma tahan öelda teile mõne hea sõna meie õe Foibe kohta, kes teenib Kenkrea+ koguduses.  Võtke ta kui Isanda teenija pühade vääriliselt vastu ja aidake teda, kui ta midagi peaks vajama,+ sest ta ise on aidanud paljusid, ka mind ennast.  Tervitage mu kaastöölisi Kristus Jeesuse töös, Priskat ja Akvilat,+  kes on minu pärast oma elu ohtu seadnud+ ning kellele pole tänulik mitte üksnes mina, vaid ka kõik mittejuutide kogudused.  Samuti tervitage kogudust nende majas.+ Tervitage mu armast Epainetost, kes on üks esimesi Kristuse jüngreid Aasias.  Tervitage Maarjat, kes on teie heaks palju vaeva näinud.  Tervitage mu sugulasi+ ja kaasvange Andronikost ja Juniast, keda apostlid hästi teavad ja kes on olnud Kristuse jüngrid kauem kui mina.  Andke mu tervitused edasi Ampliatusele, Isanda teenijale, kes on mulle väga armas.  Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Kristuse töös, ja mu armast Stahhüst. 10  Tervitage Apellest, kes on Kristuse ustav teenija. Tervitage Aristobulose majarahvast. 11  Tervitage mu sugulast Heroodioni. Tervitage Narkissose majarahva seast neid, kes Isandat teenivad. 12  Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, naisi, kes töötavad kõvasti Isanda heaks. Tervitage meie armast Persist, sest see naine on teinud Isanda heaks kõvasti tööd. 13  Tervitage Ruufust, tublit Isanda teenijat, ja tema ema, kes on ka mulle nagu ema. 14  Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega. 15  Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja tema õde ning Olümpast ja kõiki pühasid, kes on nendega. 16  Tervitage üksteist püha suudlusega. Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid. 17  Ma palun, vennad, et te paneksite tähele neid, kes külvavad lahkhelisid ja juhivad teisi usuteelt kõrvale*. Nende käitumine on vastuolus sellega, mida te olete õppinud. Vältige selliseid inimesi.+ 18  Nad pole mitte meie isanda Kristuse, vaid oma ihade* orjad. Oma libekeelsuse ja meelitavate sõnadega petavad nad heausksete südameid. 19  Teie kuulekust on kõik tähele pannud ja ma olen teie üle rõõmus. Ma tahan, et te oleksite arukad head tegema ja süütud halva suhtes.+ 20  Rahu Jumal heidab peatselt Saatana+ teie jalge alla ja te purustate ta. Meie isanda Jeesuse arm olgu teiega! 21  Teid tervitavad mu kaastööline Timoteos, samuti mu sugulased Luukius, Jaason ja Soosipatros.+ 22  Mina, Tertius, kes ma olen kõik selle kirja pannud, saadan teile kristlikke tervitusi. 23  Teid tervitab Gaius,+ kes on minu ja ka terve koguduse võõrustaja. Teid tervitab linna varahoidja Erastos ja tema vend Kvartus. 24  ---* 25  Hea sõnum, mida ma kuulutan, ja sõnum Jeesus Kristusest näitavad selgelt, et Jumal võib teha teid tugevaks. See hea sõnum on seotud Jumala avaldatud püha saladusega,+ mis oli pikka aega varjul, 26  aga nüüd on avalikuks saanud ja prohvetlike tekstide kaudu kõigile rahvastele teada antud. See on toimunud igavese Jumala käsul, kuna tema tahe on, et kõik rahvad usuksid temasse ja oleksid talle kuulekad. 27  Jumalale, kes on ainsana tark,+ kuulugu igavesti au Jeesus Kristuse kaudu! Aamen.

Allmärkused

Sõna-sõnalt „kes panevad teisi komistama”.
Võib tõlkida ka „kõhu”.
See salm puudub vanimates kreekakeelsetes käsikirjades. (Vt lisa A3.)

Kommentaarid

Pildid ja videod