Matteuse evangeelium 15:1–39

15  Jeruusalemmast tuli Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid,+ kes ütlesid:  „Miks sinu jüngrid esiisade pärimusest kinni ei pea? Näiteks ei pese nad enne söömist+ käsi.”+  Ta vastas neile: „Miks teie oma pärimuse pärast Jumala käsust kinni ei pea?+  Jumal on ju öelnud: „Austa oma isa ja ema” ning „Kes sõimab oma isa või ema,*+ peab surema.”+  Aga teie ütlete: „Kes ütleb isale või emale: „Kõik, millega saaksin sind toetada, on Jumalale pühendatud ohvriand”,+  see ei peagi oma isa austama.” Nii te olete oma pärimuse pärast Jumala sõna kõrvale heitnud.+  Te silmakirjatsejad, Jesaja on teie kohta õigesti ennustanud:+  „See rahvas ülistab mind huultega, aga nende süda on minust kaugel.  Nad teenivad mind ilmaasjata, sest kõik, mida nad õpetavad, on vaid inimeste käsud.””+ 10  Siis kutsus ta rahvahulga enda juurde ja ütles: „Kuulake ja saage aru!+ 11  Mitte see, mis läheb suust sisse, ei rüveta inimest, vaid see, mis suust välja tuleb.”+ 12  Seepeale astusid jüngrid tema juurde ja ütlesid: „Kas sa tead, et variserid said sinu sõnade peale pahaseks*?”+ 13  Ta vastas: „Iga taim, mida pole istutanud mu taevane isa, juuritakse välja. 14  Jätke nad! Nad on pimedad teejuhid. Kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku*.”+ 15  Siis Peetrus palus: „Selgita meile oma mõistukõnet.”+ 16  Jeesus vastas: „Kas teiegi ei saa veel aru?+ 17  Kas te ei tea, et kõik, mis läheb suust sisse, läheb kõhtu ja väljutatakse käimlas? 18  Ent mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest.+ 19  Südamest lähtuvad ju kurjad mõtted:*+ mõrvad, abielurikkumised, hooramised, vargused, valetunnistamised, pühaduseteotus. 20  Kõik see rüvetab inimest, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.” 21  Jeesus lahkus sealt ning läks Tüürose ja Siidoni aladele.+ 22  Üks kohalik foiniiklanna tuli ja hüüdis: „Halasta mu peale, Isand, Taaveti poeg! Üks deemon vaevab hirmsasti mu tütart.”+ 23  Jeesus aga ei vastanud naisele sõnagi. Siis astusid ta jüngrid ligi ja palusid teda: „Saada ta ära, sest ta muudkui kisendab meie taga.” 24  Jeesus ütles: „Mind pole saadetud kellegi muu kui Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.”+ 25  Naine aga tuli, kummardas ta ette ja anus: „Isand, aita mind!” 26  Jeesus vastas: „Ei ole õige võtta laste leib ja visata see kutsikatele.” 27  Naine ütles: „Jah, Isand, aga kutsikad ju söövad raasukesi, mis pudenevad peremehe laualt.”+ 28  Siis Jeesus vastas: „Oh, naine, sinu usk on suur! Sündigu nii, nagu sa soovid.” Ja naise tütar sai sedamaid terveks. 29  Pärast sealt lahkumist läks Jeesus Galilea mere äärde,+ ja tõusnud üles mäele, jäi ta sinna istuma. 30  Tema juurde tulid suured rahvahulgad ning tõid endaga kaasa jalutuid, vigaseid, pimedaid, tummasid ja palju teisi. Nad tõid need tema ette ja ta tegi nad terveks.+ 31  Rahvahulk oli hämmastunud, nähes, et tummad räägivad, vigased on terved, jalutud kõnnivad ja pimedad näevad, ning ülistas Iisraeli Jumalat.+ 32  Jeesus aga kutsus oma jüngrid enda juurde ja ütles: „Mul on neist inimestest kahju,+ sest nad on juba kolm päeva koos minuga olnud ja neil pole midagi süüa. Ma ei taha neid tühja kõhuga ära saata, sest nad võivad teel nõrkeda.”+ 33  Ent jüngrid küsisid: „Kust me võtame siin kõrvalises paigas piisavalt leiba, et nii suur hulk rahvast söönuks saaks?”+ 34  Seepeale küsis Jeesus neilt: „Mitu leiba teil on?” Nad vastasid: „Seitse, ja mõned väiksed kalad.” 35  Kui ta siis oli palunud rahval maha istuda, 36  võttis ta need seitse leiba ja kalad, tänas Jumalat, murdis need ja andis jüngritele, kes omakorda jagasid need rahvale.+ 37  Kõik sõid ja nende kõht sai täis ning ülejäänud palukesi korjati kokku seitse suurt korvitäit.+ 38  Sööjaid oli 4000 meest ning peale nende veel naised ja lapsed. 39  Kui ta oli rahvahulgad ära saatnud, astus ta paati ja tuli Magadani alale.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „Kes räägib teotavalt oma isast või emast”.
Sõna-sõnalt „komistasid, kui nad seda sõna kuulsid”.
Võib tõlkida ka „kraavi”.
Võib tõlkida ka „kurjad arutlused, mille tagajärjeks on”.

Kommentaarid

pärimusest. Mõeldakse pühakirjavälist suulist juudi pärimust.

pese ... käsi. See oli pärimuslik rituaal, mitte hügieenitoiming. Hilisemal ajal asetab Babüloonia Talmud (Sota 4b) pesemata kätega söömise samale pulgale prostituudi juures käimisega ning ütleb, et see, kes on kätepesemises hooletu, „juuritakse maailmast välja”.

Jumalale pühendatud ohvriand. Kirjatundjad ja variserid õpetasid, et kui raha, vara või miski muu on pühendatud ohvriannina Jumalale, kuulub see templile. Traditsiooni kohaselt võis poeg hoida pühendatud ohvriandi enda käes ja tarvitada seda oma huvides ning väita, et see kuulub templile. Oma vara niimoodi Jumalale pühendades hoidsid mõned kõrvale kohustusest oma vanemate eest hoolitseda. (Mt 15:6.)

silmakirjatsejad. Kreeka sõna hypokrités käis algselt Kreeka (ja hiljem Rooma) näitlejate kohta, kes kandsid suuri maske, et oma häält võimendada. Hiljem hakati seda sõna kasutama piltlikult teesklejate ja petiste kohta, kes varjasid oma tegelikke kavatsusi või isikut. Jeesus kutsub siin silmakirjatsejateks juudi usujuhte. (Mt 6:5, 16.)

silmakirjatsejad. Vt Mt 6:2 kommentaari.

mõistukõnet. Võib tõlkida ka „tähendamissõna”, „näidet”. (Vt Mt 13:3 kommentaari.)

mõistujuttude kaudu. Võib tõlkida ka „tähendamissõnade kaudu”, „näidete abil”. Kreeka sõna parabolé tähendab sõna-sõnalt „kõrvutamine; kokku panemine”. Jeesus selgitas tihti asju nii, et kõrvutas neid millegi samalaadsega. (Mr 4:30.) Tema mõistujutud olid lühikesed ja üldjuhul väljamõeldud lood, millega ta õpetas midagi väärtushinnangute või Jumala kohta.

hooramised. Siin on kasutatud kreeka sõna porneía mitmusevormi. (Vt Mt 5:32 kommentaari ja „Sõnaseletusi”, märksõna „Hoorus”.)

hooruse. Vastav kreeka sõna porneía hõlmab igasuguseid Jumala silmis lubamatuid seksuaalsuhteid. Selle alla käivad abielurikkumine, prostitutsioon, seksuaalsuhted vallaliste vahel, homoseksuaalsed suhted ja ka loomapilastus. (Vt „Sõnaseletusi”.)

sürofoiniikia. See sõna kombineerib nimed „Süüria” ja „Foiniikia” ilmselt seetõttu, et Foiniikia asus Rooma riigi Süüria provintsis. (Vt Mt 15:22 kommentaari; selles salmis öeldakse, et naine oli foiniiklanna või kaananlanna.)

Taaveti poja. See väljend rõhutab, et Jeesus on see Taaveti troonipärija, kellest Jumal rääkis, kui sõlmis Taavetiga kuningriigilepingu. (2Sa 7:11–16; L 89:3, 4.)

kummardas ta ette. Võib tõlkida ka „avaldas talle austust”. Ehkki see naine pole juut, nimetab ta Jeesust „Taaveti pojaks” (Mt 15:22), tunnustades, et Jeesus on tõotatud messias. Ta kummardab tema kui Jumala esindaja ette, aga ei pea teda Jumalaks. (Vt Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26 kommentaari.)

Üks. Võib tõlkida ka „Näe! Üks”. (Vt Mt 1:20 kommentaari.)

foiniiklanna. Võib tõlkida ka „kaananlanna”. (Kr Chananaía.) Foiniikia esimesed asukad olid Noa pojapoja Kaanani järeltulijad. (1Mo 9:18; 10:6.) Nimi Kaanan hakkas tähistama Foiniikiat. (Vt Mr 7:26 kommentaari; selles salmis öeldakse, et naine oli sürofoiniikia päritolu.)

Taaveti poeg. Vt Mt 1:1 ja 15:25 kommentaari.

ilmutas. Võib tõlkida ka „näe! ilmutas”. Kreeka sõna idú võib tõlkida vastetega „näe”, „vaata”, „ennäe”. Sageli kasutatakse seda selleks, et pöörata tähelepanu järgnevale sõnale või fraasile eesmärgiga ergutada lugejat loetavat ette kujutama või tõsta esile mingit üksikasja. Samuti kasutatakse seda rõhutamiseks või millegi uue või üllatava sissejuhatamiseks. (Mt 17:3; 28:9.) Piibli kreekakeelses osas esineb seda kõige sagedamini Matteuse ja Luuka evangeeliumis ning Ilmutusraamatus. Piibli heebreakeelses osas on palju kasutatud samatähenduslikku heebrea sõna.

talle austust avaldama. Võib tõlkida ka „et tema ees kummardada”. Siin kasutatud kreeka sõna proskynéo võib tähendada nii kellegi jumalana kummardamist kui ka kellelegi austuse avaldamist. Selles salmis on sel aga viimati mainitud tähendus, sest astroloogid küsisid, kust nad leiavad „selle juutide kuninga, kes on sündinud”. On ilmne, et nad soovisid austada Jeesust kui inimesest kuningat, mitte kummardada teda kui jumalat. Sama kreeka sõna kasutatakse tekstis Mr 15:18, 19, mis räägib sellest, kuidas sõdurid mõnitavalt Jeesuse ees kummardasid ja teda juutide kuningaks nimetasid. (Vt Mt 18:26 kommentaari.)

kummardas ta ees. Võib tõlkida ka „avaldas talle austust”. Ka piibli heebreakeelses osas on näiteid inimestest, kes prohveteid, kuningaid ja teisi Jumala esindajaid kohates nende ees kummardasid. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37.) See mees ilmselt mõistis, et ta räägib Jumala esindajaga, kel on väge inimesi tervendada. Oli täiesti sobilik kummardada Jehoova määratud tulevase kuninga ees, et väljendada talle austust. (Mt 9:18; rohkem infot siin kasutatud kreeka sõna kohta leiab Mt 2:2 kommentaarist.)

kummardasid ... ta ees. Võib tõlkida ka „avaldasid ... talle austust”. Nad kummardasid Jeesuse kui Jumala esindaja ees, aga ei pidanud teda Jumalaks, vaid Jumala pojaks. (Vt Mt 2:2, 8:2 ja 18:26 kommentaari.)

kummardas ta ette. Võib tõlkida ka „avaldas talle austust”. Ehkki see naine pole juut, nimetab ta Jeesust „Taaveti pojaks” (Mt 15:22), tunnustades, et Jeesus on tõotatud messias. Ta kummardab tema kui Jumala esindaja ette, aga ei pea teda Jumalaks. (Vt Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26 kommentaari.)

kummardas ta ette. Võib tõlkida ka „avaldas talle austust”. Siin kasutatud kreeka sõna proskynéo võib tähendada nii kellegi jumalana kummardamist kui ka kellelegi austuse avaldamist. Orja kummardus siin väljendas austust ja allumist. (Vt Mt 2:2 ja 8:2 kommentaari.)

laste leib ... kutsikatele. Kuna Moosese seaduse järgi olid koerad ebapuhtad loomad, on pühakirjas sellel sõnal sageli halvustav tähendus. (3Mo 11:27; Mt 7:6; Flp 3:2, allm; Ilm 22:15, allm.) Kuid nii Markuse (7:27) kui ka Matteuse ülestähenduses Jeesuse vestlusest on kasutatud deminutiivi ehk vähendussõna, mis tähendab kutsikat või lemmikloomana peetavat koera ning pehmendab Jeesuse võrdlust. Võib-olla viitas Jeesus lemmikloomadele, keda mittejuudid pidasid. Võrreldes iisraellasi lastega ja mittejuute kutsikatega, tahtis Jeesus ilmselt näidata tähtsusjärjekorda. Kui majas olid nii lapsed kui ka koerad, toideti kõigepealt lapsi.

vigased on terved. Need sõnad puuduvad mõnes käsikirjas, aga esinevad suuremas osas varajastes käsikirjades.

hakkas ... kahju. Selles väljendis kasutatud kreeka verb splagchnízomai on seotud sõnaga „sisikond” (splágchna) ja viitab emotsioonile, mis puudutab inimese sügavamaid soppe. See on kreeka keeles üks jõulisemaid sõnu kaastunde kohta.

on ... kahju. Vt Mt 9:36 kommentaari.

korvitäit. Tõenäoliselt oli tegu väikeste vitskorvidega, mida teekäija võis kanda nööriga üle õla. Arvatakse, et sellise korvi maht oli 7-8 liitrit. (Vt Mt 16:9 ja 16:10 kommentaari.)

korviga. Kr sphyrís. Seda sõna on kasutatud ka Matteuse ja Markuse evangeeliumis, kus räägitakse, et pärast 4000 mehe ja naiste-laste toitmist korjati kokku seitse suurt korvitäit ülejääke. (Vt Mt 15:37 kommentaari.) Sphyrís tähendab suurt korvi. Kui Paulus rääkis Korintose kristlastele, kuidas ta Damaskusest põgenes, kasutas ta aga sõna sargáne, mis tähendab köiest või vitstest punutud korvi. Mõlemat kreeka sõna võidakse kasutada ühesuguse suure korvi kohta. (2Ko 11:32, 33.)

suurt korvitäit. Võib tõlkida ka „moonakorvitäit”. Kreeka sõna sphyrís tähendab ilmselt suuremat korvi kui need, mida kasutati varem, kui Jeesus toitis umbes 5000 meest. (Vt Mt 14:20 kommentaari.) Sama kreeka sõna kasutatakse ka selle korvi kohta, millega Paulus Damaskuses läbi müüriava alla lasti. (Vt Ap 9:25 kommentaari.)

peale nende veel naised ja lapsed. Sellest imeteost rääkides mainib ainult Matteus ka naisi ja lapsi. Sööjate koguarv võis olla üle 12 000.

Magadani. Tänapäeval ei ole Galilea mere piirkonnas ühtegi kohta, mille nimi oleks Magadan, aga arvatakse, et see on sama mis Magdala. See on ilmselt Khirbet Majdal (Migdal), mis asub umbes 6 km Tiberiasest põhjaloodes. Paralleeljutustuses (Mr 8:10) nimetatakse sama kanti Dalmanuutaks. (Vt lisa B10.)

Pildid ja videod

Korvid
Korvid

Piibli algkeeltes kasutatakse mitut sõna, kirjeldamaks erinevaid korve. Näiteks kreeka sõna, mis käib 12 korvi kohta, millesse koguti ülejäägid, pärast seda kui Jeesus oli ime läbi toitnud 5000 meest, märgib suhteliselt väikest vitskorvi. Kuid loos, kus räägitakse, kuidas Jeesus toitis 4000 meest ja ülejäägid koguti seitsmesse korvi, on teine sõna, mis tähendab suurt korvi. (Mr 8:8, 9.) Sama sõna on kasutatud korvi kohta, milles Paulus lasti Damaskuses müüriavast alla. (Ap 9:25.)

Magadan Galilea mere ääres
Magadan Galilea mere ääres

Kui Jeesus oli andnud toitu 4000 mehele, samuti naistele ja lastele, sõitsid tema ja ta jüngrid paadiga Galilea mere läänekaldale Magadani kanti. Markuse paralleeljutustuses nimetatakse seda paika Dalmanuutaks. (Mr 8:10; üksikasjalikumat kaarti Jeesuse teenistuse kohta vt lisast A7-D.)