Matteuse evangeelium 10:1–42

10  Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit ja andis neile võimu rüvedate vaimude üle,+ jõu neid välja ajada, ning võime teha inimesi terveks igasugustest haigustest ja hädadest.  Need kaksteist apostlit+ olid Siimon*, keda kutsutakse Peetruseks,+ ja tema vend Andreas,+ Sebedeuse poeg Jaakobus ja tema vend Johannes,+  Filippus ja Bartolomeus,+ Toomas+ ja maksukoguja Matteus,+ Alfeuse poeg Jaakobus ja Taddeus,  Siimon Kananaios ning Juudas Iskariot, kes ta hiljem reetis.+  Need kaksteist saatis Jeesus välja ja andis neile järgmised juhtnöörid:+ „Ärge astuge teiste rahvaste juurde viivale teele ega minge ühtegi samaarlaste linna,+  vaid minge Iisraeli soo eksinud lammaste juurde.+  Minnes kuulutage: „Taeva kuningriik* on lähedal!”+  Tervendage haigeid,+ äratage surnuid üles, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja deemoneid. Tasuta olete saanud, tasuta andke.+  Ärge varuge oma vöökukrusse kulda, hõbedat ega vaske,+ 10  ärge võtke teele kaasa toidupauna, lisarõivast,* sandaale ega keppi,+ sest töötegija on oma toidu ära teeninud.+ 11  Ükskõik kuhu linna või külla te lähete, seal otsige üles see, kes on teie sõnumi vääriline, ja jääge tema juurde, kuni te lahkute.+ 12  Majja sisenedes tervitage majarahvast. 13  Kui see maja on seda väärt, tulgu selle peale rahu, mida te sellele soovite,+ aga kui see maja pole seda väärt, tulgu teie rahu tagasi teie peale. 14  Kus teid vastu ei võeta ega kuulata, sealt majast või linnast välja minnes raputage tolmgi oma jalgadelt.+ 15  Ma kinnitan teile, et Soodoma- ja Gomorramaal+ on kohtupäeval kergem kui sellel linnal. 16  Ma saadan teid kui lambaid huntide sekka.+ Olge siis ettevaatlikud nagu maod ja süütud nagu tuvid.+ 17  Olge inimeste suhtes valvsad, sest nad annavad teid kohtute kätte+ ja piitsutavad teid+ sünagoogides.+ 18  Teid viiakse minu pärast maavalitsejate ja kuningate ette+ ning te saate anda tunnistust neile, samuti teistele rahvastele.+ 19  Ent kui teid nende kätte antakse, ärge olge mures, kuidas või mida rääkida, kuna teile antakse sel tunnil see, mida öelda,+ 20  sest te ei räägi üksi, vaid teie Isa vaim räägib teie kaudu.+ 21  Vend annab surma venna, isa oma lapse, lapsed tõusevad vanemate vastu ning lasevad nad surmata.+ 22  Kõik vihkavad teid minu nime pärast,+ aga kes lõpuni vastu peab, see päästetakse.+ 23  Kui nad kiusavad teid taga ühes linnas, põgenege teise,+ sest ma kinnitan teile, et te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui Inimesepoeg tuleb. 24  Õpilane pole üle oma õpetajast ega ori isandast.+ 25  Õpilasele piisab, et ta saab selliseks nagu tema õpetaja, ja orjale, et ta saab selliseks nagu tema isand.+ Kui juba majaisandat on nimetatud Peltsebuliks,+ kui palju enam nimetatakse nii tema majarahvast! 26  Ärge kartke neid, sest pole midagi kinnikaetut, mida ei paljastataks, ega midagi salajast, mida ei saadaks teada.+ 27  Mida ma ütlen teile pimedas, seda rääkige valges, ja mida te kuulete sosistatavat*, seda kuulutage katustelt.+ 28  Ärge kartke neid, kes võivad tappa küll keha, ent ei saa tappa hinge,+ vaid kartke teda, kes nii hinge kui ka keha võib hävitada Gehennas.+ 29  Eks kaks varblast müüda tühipalja veeringu eest? Ometi ei lange ükski neist maha teie Isa teadmata.+ 30  Kõik juuksekarvadki teie peas on ära loetud.+ 31  Seepärast ärge kartke, teie olete rohkem väärt kui palju varblasi.+ 32  Kes tunnistab inimeste ees, et usub minusse,+ selle kohta tunnistan minagi oma taevase isa ees, et ta kuulub minule.*+ 33  Ent kes salgab mu ära inimeste ees, selle salgan minagi ära oma taevase isa ees.+ 34  Ärge arvake, et ma olen tulnud maa peale rahu tooma. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.+ 35  Ma olen tulnud tekitama lõhet mehe ja ta isa vahele, tütre ja ta ema vahele, minia ja ta ämma vahele.+ 36  Tõesti, inimese vaenlasteks saavad ta omad pereliikmed. 37  Kes on isasse või emasse rohkem kiindunud kui minusse, pole mind väärt, ja kes on pojasse või tütresse rohkem kiindunud kui minusse, pole mind väärt.+ 38  Kes ei taha kanda oma piinaposti ega käi minu järel, see pole mind väärt.+ 39  Kes oma hinge päästab*, kaotab selle, aga kes kaotab oma hinge minu pärast, päästab* selle.+ 40  Kes võtab vastu teid, võtab vastu ka minu, ja kes võtab vastu minu, võtab vastu ka selle, kes on mu läkitanud.+ 41  Kes võtab prohveti vastu sellepärast, et see on prohvet,+ saab samasuguse tasu nagu prohvet, ning kes võtab õige vastu sellepärast, et see on õige, saab samasuguse tasu nagu õige inimene. 42  Ja kes annab ühele neist väikestest kasvõi kruusitäie külma vett juua sellepärast, et see on minu jünger — ma kinnitan teile: ta ei jää ilma oma tasust.”+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „esmalt Siimon”.
Võib tõlkida ka „taevane kuningavalitsus”.
Võib tõlkida ka „kahte rõivast”.
Sõna-sõnalt „kuulete kõrva sisse”.
Sõna-sõnalt „Kes tunnistab mind inimeste ees, seda tunnistan minagi oma isa ees, kes on taevas”.
Sõna-sõnalt „leiab”.
Sõna-sõnalt „leiab”.

Kommentaarid

apostlit. Võib tõlkida ka „saadikut”, „käskjalga”. Kreeka sõna apóstolos tuleneb verbist apostéllo, mis tähendab „saatma (välja), läkitama”. (Mt 10:5; Lu 11:49; 14:32.) Sõna apóstolos põhitähendust on näha tekstist Joh 13:16, kus see on tõlgitud vastega „läkitatu”.

Siimon, keda kutsutakse Peetruseks. Peetrust on pühakirjas kutsutud viie nimega: 1) Simeon; 2) Siimon (nii Simeon kui ka Siimon tulenevad heebrea verbist, mis tähendab „kuula”); 3) Peetrus (kreeka nimi, mis tähendab „kaljurünk; kivi”; kellelgi teisel piiblis seda nime pole); 4) Keefas (semiidi vaste nimele Peetrus; võib olla seotud heebrea sõnaga kefím [kaljud], mis esineb tekstides Ii 30:6; Jer 4:29) ja 5) Siimon Peetrus. (Ap 15:14; Joh 1:42; Mt 16:16.)

maksukogujad. Paljud juudid kogusid makse Rooma võimude ülesandel. Inimesed vihkasid neid, sest nad mitte ainult ei teinud vihatud võõrvõimuga koostööd, vaid ka küsisid rohkem, kui ametlik maksumäär ette nägi. Juudid üldiselt vältisid maksukogujaid ning panid nad ühele pulgale prostituutide ja teiste patustega. (Mt 11:19; 21:32.)

Leevit. Paralleeltekstis Mt 9:9 kutsutakse seda jüngrit Matteuseks. Viidates temale kui endisele maksukogujale, kasutavad Markus ja Luukas nime Leevi (Lu 5:27, 29); rääkides temast kui apostlist, kasutavad nad aga nime Matteus (Mr 3:18; Lu 6:15; Ap 1:13). Pühakiri ei täpsusta, kas Leevil oli nimi Matteus juba enne Jeesuse jüngriks saamist. Markus on ainus evangeeliumikirjutaja, kes mainib, et Matteus Leevi oli Alfeuse poeg. (Vt Mr 3:18 kommentaari.)

Leevi. Paralleeltekstis Mt 9:9 kutsutakse seda jüngrit Matteuseks. Viidates temale kui endisele maksukogujale, kasutavad Markus ja Luukas nime Leevi (Mr 2:14); rääkides temast kui apostlist, kasutavad nad aga nime Matteus (Mr 3:18; Lu 6:15; Ap 1:13). Pühakiri ei täpsusta, kas Leevil oli nimi Matteus juba enne Jeesuse jüngriks saamist või mitte. (Vt Mr 2:14 kommentaari.)

Alfeuse poeg Jaakobus. Ilmselt sama jünger, keda kutsutakse tekstis Mr 15:40 Jaakobus Nooremaks. Üldiselt arvatakse, et Alfeus on sama kes Kloopas (Joh 19:25), mis tähendaks, et ta oli „teise Maarja” abikaasa. (Mt 27:56; 28:1; Mr 15:40; 16:1; Lu 24:10.) Siin mainitud Alfeus ei ole ilmselt sama kes tekstis Mr 2:14 mainitud Leevi isa Alfeus.

Bartolomeus. Tähendab „Tolmai poeg”. Arvatakse, et ta on sama kes Johannese evangeeliumi Naatanael. (Joh 1:45, 46.) Evangeeliumite võrdlemine toob välja, et Matteus ja Luukas mainivad Bartolomeust ja Filippust koos, nii nagu Johannes mainib koos Naatanaeli ja Filippust. (Mt 10:3; Lu 6:14.)

maksukoguja. Kuna evangeeliumikirjutaja Matteus oli varem olnud maksukoguja, mainib ta sageli arve ja rahaühikuid. (Mt 17:27; 26:15; 27:3.) Ta pöörab arvudele suuremat tähelepanu kui teised evangeeliumikirjutajad. Näiteks ta jaotas Jeesuse põlvnemisliini kolme ossa, kus igaühes oli 14 põlvkonda (Mt 1:1–17); tõi välja meieisapalve seitse osapalvet (Mt 6:9–13), seitse mõistujuttu Mt 13. peatükis ja seitse häda tekstis Mt 23:13–36. Lisainfot maksukogujate kohta leiab Mt 5:46 kommentaarist.

Matteus. Tuntud ka kui Leevi. (Vt Mr 2:14 ja Lu 5:27 kommentaari.)

Alfeuse poeg Jaakobus. Vt Mr 3:18 kommentaari.

Taddeus. Apostlite nimede hulgas tekstides Lu 6:16 ning Ap 1:13 puudub nimi Taddeus. Selle asemel on „Jaakobuse poeg Juudas”, millest võib järeldada, et Taddeus on selle apostli teine nimi, kelle kohta Johannes ütleb „Juudas (mitte Iskariot)”. (Joh 14:22.) Võimalik, et nime Taddeus ongi kasutatud selleks, et mitte ajada seda Juudast segi reeturi Juudas Iskariotiga.

Kananaios. Nimi, mis eristab apostel Siimonit apostel Siimon Peetrusest. (Mr 3:18.) Arvatakse, et see väljend on heebrea või aramea päritolu ning tähendab „seloot; innukas”. Luukas nimetas seda Siimonit innukaks, kasutades kreeka sõna zelotés, mis tähendab samuti „seloot; innukas”. (Lu 6:15; Ap 1:13.) Võimalik, et Siimon kuulus kunagi selootide, Rooma-vastase juudi rühmitise ridadesse. Kuid ta võis saada selle nime ka oma innukuse ja agaruse pärast.

Iskariot. Nimi Iskariot võib tähendada „mees Kerijotist”. Juuda isa Siimonit nimetatakse samuti Iskariotiks. (Joh 6:71.) Üldiselt ollakse seisukohal, et see sõna näitab, et Siimon ja Juudas olid pärit Juudamaa linnast Kerijot-Hesronist. (Jos 15:25.) Kui see on nii, siis oli Juudas 12 apostlist ainus juudamaalane, ülejäänud olid galilealased.

kuulutama. Vastava kreeka sõna tähendus on „ametlike teadete kuulutajana teatavaks tegema”. See sõna rõhutab tegevuse viisi: enamasti on tegu sõnumi avaliku teadaandmisega, mitte rühmale inimestele jutluse pidamisega.

taeva kuningriik on lähedal. Sõnum uuest maailmavalitsusest oli Jeesuse kuulutustöö teema. (Mt 10:7; Mr 1:15.) Ristija Johannes hakkas samasugust sõnumit kuulutama umbes kuus kuud enne Jeesuse ristimist. (Mt 3:1, 2.) Ent kui Jeesus lausus sõnad „kuningriik on lähedal”, kandsid need mõtet ka sellest, et tema kui selle kuningriigi tulevane kuningas on nende keskel. Pole teada, et pärast Jeesuse surma oleksid tema jüngrid kuulutanud, et „kuningriik on lähedal”.

kuulutage. St tehke avalikult teatavaks. (Vt Mt 3:1 kommentaari.)

Taeva kuningriik on lähedal! Vt Mt 4:17 kommentaari.

pidalitõbine. Rasket nahahaigust põdev inimene. Piiblis on pidalitõbi laia tähendusega. See ei piirdu vaid selle haigusega, mida tänapäeval pidalitõve all tuntakse. Kui inimesel diagnoositi pidalitõbi, isoleeriti ta ühiskonnast ja ta pidi kuni paranemiseni olema karantiinis. (3Mo 13:2, allm, 45, 46; vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Pidalitõbi”.)

pidalitõbiseid. Vt Mt 8:2 kommentaari ja „Sõnaseletusi”, märksõna „Pidalitõbi.”

sinna jääge, kuni te sealt kandist lahkute. Jeesus ütles jüngritele, et nad peatuksid linna jõudes esimeses kohas, kus neile külalislahkust osutatakse. Nad ei pidanud käima ühest majast teise (Lu 10:1–7), otsides võõrustajat, kellelt võiks loota mugavamat äraolemist, meelelahutust ja kingitusi. Seda juhtnööri järgides said nad näidata, et kuulutustöö on neile tähtsam kui isiklik heaolu.

jääge tema juurde. Vt Mr 6:10 kommentaari.

tervitage. Juudid tervitasid üksteist tavaliselt sõnadega „Rahu sulle!”. (Koh 19:20; Mt 10:13; Lu 10:5.)

raputage tolmgi oma jalgadelt. Selline žest tähendas, et jüngrid ei vastuta karistuse eest, mis Jumal toob nende peale, kes jüngreid vastu ei võta ega kuula. Sama väljend on tekstides Mr 6:11 ja Lu 9:5. Markus ja Luukas lisavad sõnad „neile hoiatuseks”. Paulus ja Barnabas järgisid seda juhtnööri Pisiidia Antiookias. (Ap 13:51.) Ja Paulus tegi samalaadse žesti Korintoses, kui raputas oma riideid ja ütles: „Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas.” (Ap 18:6.) Selline komme võis jüngritele tuttav olla. Vagad juudid, kes rändasid läbi mittejuutide maa, raputasid enne juutide maa-alale taas sisenemist oma sandaalidelt tolmu maha, pidades seda ebapuhtaks. On ilmselge, et Jeesus ei pidanud seda silmas, kui andis jüngritele niisuguse juhtnööri.

Ma kinnitan teile. Võib tõlkida ka „tõesti, ma ütlen teile”. Selles fraasis esineb kreeka sõna amén. See on translitereering heebrea sõnast amén, mille tähendus on „olgu nii”, „tõesti”. Jeesus kasutas seda väljendit sageli enne mõnd väidet, tõotust või prohvetikuulutust. Sellega ta rõhutas öeldu tõesust ja usaldusväärsust. Niiviisi ei kasutata seda sõna kusagil mujal piiblis ega ka muudes pühaks peetavates tekstides. Kui Jeesus kordas väljendit (amén, amén), nii nagu terves Johannese evangeeliumis, on see tõlgitud vastega „ma kinnitan ... ja see on tõsi”. (Vt Joh 1:51 kommentaari.)

on sel päeval kergem. Selles salmis on ilmselt hüperbool, seepärast ei tuleks seda sõna-sõnalt võtta. (Vrd Jeesuse toodud hüperbooliga tekstides Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33.) Kui Jeesus ütles, et Soodomal on sel päeval ehk kohtupäeval kergem (Mt 10:15; 11:22, 24; Lu 10:14), ei mõelnud ta, et Soodoma elanikud on kohtupäeval elus. (Vrd Ju 7.) Ta võis sellega lihtsalt rõhutada, kui ükskõiksed ja laiduväärsed olid paljud Korasini, Betsaida ja Kapernauma elanikud. (Lu 10:13–15.) Lisaks oli Soodomaga juhtunu saanud kõnekäänuks ning sageli räägiti sellest seoses Jumala viha ja kohtumõistmisega. (5Mo 29:23; Jes 1:9; Nu 4:6.)

Ma kinnitan teile. Vt Mt 5:18 kommentaari.

on ... kergem. Vt Lu 10:12 kommentaari.

ilmutas. Võib tõlkida ka „näe! ilmutas”. Kreeka sõna idú võib tõlkida vastetega „näe”, „vaata”, „ennäe”. Sageli kasutatakse seda selleks, et pöörata tähelepanu järgnevale sõnale või fraasile eesmärgiga ergutada lugejat loetavat ette kujutama või tõsta esile mingit üksikasja. Samuti kasutatakse seda rõhutamiseks või millegi uue või üllatava sissejuhatamiseks. (Mt 17:3; 28:9.) Piibli kreekakeelses osas esineb seda kõige sagedamini Matteuse ja Luuka evangeeliumis ning Ilmutusraamatus. Piibli heebreakeelses osas on palju kasutatud samatähenduslikku heebrea sõna.

nagu tuvi. Tuvisid võidi tuua ohvriks. (Mr 11:15; Joh 2:14–16.) Nad sümboliseerisid süütust ja puhtust. (Mt 10:16.) Tuvi, kelle Noa lendu lasi, tõi laeva naastes kaasa õlipuulehe, millest oli näha, et uputusvesi on maa pealt taandunud (1Mo 8:11) ning et käes on rahu- ja hingetõmbeaeg (1Mo 5:29). Seega võis Jehoova pöörata Jeesuse ristimise ajal tuvi kaudu tähelepanu Jeesuse messiarollile: olles puhas ja patuta Jumala poeg, pidi Jeesus ohverdama oma elu inimkonna eest ning panema nõnda aluse rahu- ja hingetõmbeajale, mis saabub tema kuningavalitsuse all. Jeesuse peale laskuv Jumala vaim ehk tegutsev jõud võis välja näha kui tuvi, kes tiibu lehvitades oksale maandub.

Ma. Võib tõlkida ka „Näe! Ma”. (Vt Mt 1:20 kommentaari.)

ettevaatlikud nagu maod. Vastega „ettevaatlikud” tõlgitud kreeka sõna võib tõlkida ka „arukad”, „mõistlikud”. Zooloogide sõnul on enamik madusid ettevaatlikud ning nad pigem põgenevad kui ründavad. Nende sõnadega hoiatab Jeesus oma jüngreid olema vastaste suhtes ettevaatlikud ja vältima kuulutustööl ohte.

süütud nagu tuvid. Jeesuse üleskutse kaks osa (olla ettevaatlikud ja olla süütud) täiendavad teineteist. (Vt selle salmi kommentaari ettevaatlikud nagu maod). Kreeka sõna, mis on tõlgitud „süütud” (sõna-sõnalt „puhtad”, „rikkumatud”), esineb ka tekstides Ro 16:19 („süütud halva suhtes”) ja Flp 2:15 („oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed”). Salmis Mt 10:16 peetakse süütuse all ilmselt silmas siirust, ausust, puhtaid motiive. Heebrea kõnekujundites ja poeesias sümboliseerivad tuvid mõnikord neid ja sarnaseid omadusi. (Ül 2:14; 5:2; vrd Mt 3:16 kommentaariga.) Jeesuse üleskutse mõte oli, et kui tema järelkäijaid taga kiusatakse ja nad on otsekui lambad huntide seas, tuleb neil madude ja tuvide sarnaselt olla ettevaatlikud, arukad, puhta südamega, veatud ja süütud. (Lu 10:3.)

ülemkohtu. Sanhedrin ehk Jeruusalemma kohtuorgan, kuhu kuulusid ülempreester ning 70 vanemat meest ja kirjatundjat. Juudid pidasid selle otsuseid lõplikuks. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Sanhedrin”.)

sanhedrin. Juudi kõrgeim kohus Jeruusalemmas. Kreeka sõna synédrion tähendab sõna-sõnalt „koos istumine”. Kuigi see sõna käis koosolekute kohta üldiselt, mõeldi Iisraelis sellega kohtuid. (Vt Mt 5:22 kommentaari ja „Sõnaseletusi”; vt ka lisa B12, kus on märgitud sanhedrinisaali võimalik asukoht.)

kohtute. Võib tõlkida ka „kohalike kohtute”. Kreeka sõna synédrion, mis selles tekstis on mitmuses, kasutatakse piibli kreekakeelses osas enamasti sanhedrini, Jeruusalemmas asunud juudi kõrgeima kohtu tähenduses. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Sanhedrin” ning Mt 5:22 ja 26:59 kommentaari.) Kuid see sõna tähendab ka lihtsalt koosolekut või nõukogu. Siin mõeldakse sellega sünagoogide juures tegutsenud kohalikke kohtuid, millel oli õigus inimesi karistuseks piitsutada või kogukonnast välja heita. (Mt 23:34; Mr 13:9; Lu 21:12; Joh 9:22; 12:42; 16:2.)

minu nime pärast. Nimega mõeldakse ka selle kandja tuntust ja mainet. (Vt Mt 6:9 kommentaari.) Jeesuse nimi tähistab ka tema mõjuvõimu ja isalt saadud ametit. (Mt 28:18; Flp 2:9, 10; Heb 1:3, 4.) Jeesus ütleb siin, et tema jüngreid vihatakse selle pärast, kes ta on: Jumala määratud valitseja, kuningate kuningas, kelle ette kõik peavad kummardama, et ellu jääda. (Vt Joh 15:21 kommentaari.)

vastu peab. Vastav kreeka sõna hypoméno tähendab „põgenemise asemel kohale jääma; endale kindlaks jääma; välja kannatama; püsiv olema”. (Mt 10:22; Ro 12:12; Heb 10:32; Jk 5:11.) Siin mõeldakse Kristuse jüngriks jäämist hoolimata tagakiusamisest ja katsumustest. (Mt 24:9–12.)

minu nime pärast. Vt Mt 24:9 kommentaari.

vastu peab. Vt Mt 24:13 kommentaari.

Inimesepojal. See väljend esineb evangeeliumites umbes 80 korda. Jeesus mõtles sellega iseennast. Ilmselt tahtis ta rõhutada, et ta on tõepoolest inimene, naisest sündinud, ja seega võrdväärne Aadamaga, kellelt päritud patu lunastamiseks oli tarvis täiuslikku inimelu. (Ro 5:12, 14, 15.) Pealegi aitas selle väljendi kasutamine inimestel teda kui messiat ära tunda. (Tn 7:13, 14; vt „Sõnaseletusi”.)

Inimesepoeg. Vt Mt 8:20 kommentaari.

kui palju enam. Jeesus kasutas sageli sellist arutluskäiku. Kõigepealt esitas ta mõne ilmselge või üldtuntud tõsiasja. Seejärel tegi ta selle alusel mõtlemapaneva järelduse. (Mt 10:25; 12:12; Lu 11:13; 12:28.)

Peltsebuliks. Tuleneb ilmselt nimest Baal-Sebub, mille tähendus on „kärbeste omanik (isand)”. Nii nimetati seda Baali, keda kummardasid Ekronis elavad vilistid. (2Ku 1:3.) Mõned kreekakeelsed käsikirjad kasutavad alternatiivseid nimesid tähendusega „aulise eluaseme omanik (isand)”. Või kui tegemist on sõnamänguga, kus on kasutatud piiblis mitteesinevat heebrea sõna zével (sõnnik), on selle nime tähenduseks „sõnnikuomanik (-isand)”. Nagu ilmneb tekstist Mt 12:24, käib nimi Peltsebul deemonite valitseja Saatana kohta.

kui palju enam. Vt Mt 7:11 kommentaari.

valges. St avalikult.

kuulutage katustelt. Idioom tähendusega „teatage avalikult”. Piibliaegadel olid majadel lamedad katused, kust sai teistele teateid edastada. Ja ka mõned sealsed tegevused võisid saada laialdaselt teatavaks. (2Sa 16:22.)

Gehennasse. See termin tuleb heebrea sõnadest ge hinnóm tähendusega „Hinnomi org”, mis asus muistsest Jeruusalemmast edelas. (Vt lisa B12 kaarti „Jeruusalemm ja selle ümbrus”.) Jeesuse päeviks oli Hinnomi orust saanud prügi põletamise paik, seega oli sõna „Gehenna” igati sobiv sümbol täieliku hävingu kohta. (Vt „Sõnaseletusi”.)

tappa hinge. Võib tõlkida ka „võtta elu”, st tulevast elu, mida on võimalik saada ülestõusmise kaudu. Kreeka sõna psyché ja vastava heebrea sõna néfeš traditsiooniline tõlkevaste on „hing”. Sellega mõeldakse enamasti 1) inimest, 2) looma, 3) inimese või looma elu. (1Mo 1:20; 2:7; Hes 18:4; 1Te 5:23; allm.) Näiteid selle kohta, kus sõna psyché tähendab „inimese elu”, võib leida tekstidest Mt 6:25; 10:39; 16:25, 26; Mr 8:35–37; Lu 12:20; Joh 10:11, 15; 12:25; 13:37, 38; 15:13; Ap 20:10. Sellised piiblisalmid aitavad mõista, mida Jeesuse sõnad siin tähendavad. (Vt „Sõnaseletusi”.)

teda, kes nii hinge kui ka keha võib hävitada. Üksnes Jumal saab hävitada inimese „hinge” (selles kontekstis viitab see tulevase elu lootusele) või äratada ta üles igaveseks eluks. See on üks piiblikoht, kust tuleb välja, et „hing” (kr psyché) võib surra ja seda saab hävitada. Teised salmid on näiteks Mr 3:4; Lu 17:33; Joh 12:25; Ap 3:23.

Gehennas. Tähendab igavest hävingut. (Vt Mt 5:22 kommentaari ja „Sõnaseletusi”.)

varblast. Kreeka sõna struthíon on deminutiiv ja võib tähendada ükskõik millist väikest lindu. Sageli on selle all mõeldud varblast, kõige odavamat toiduks müüdud lindu.

tühipalja veeringu eest. Sõna-sõnalt „assi eest”. Ass oli töölise 45 minuti töötasu. (Vt lisa B14.) Oma kolmandal rännakul Galileasse ütles Jeesus, et kaks varblast maksab ühe assi. Ühel teisel korral, tõenäoliselt umbes aasta hiljem Juudamaal, ütles ta, et viis varblast müüakse kahe assi eest. (Lu 12:6.) Neid kahte juhtumit võrreldes on näha, et varblase väärtus oli kaupmeestele niivõrd tühine, et viienda võis saada kauba peale.

Kõik juuksekarvadki teie peas on ära loetud. Arvatakse, et inimesel kasvab peas keskmiselt üle 100 000 juuksekarva. See, et Jehoova on teadlik taolistest üksikasjadest, näitab, et ta on sügavalt huvitatud igast Kristuse järelkäijast.

ei taha kanda. Sõna-sõnalt „ei võta”, „ei võta enese peale”. Siin mõeldakse verbiga „kandma” seda, et kui kellestki saab Jeesuse jünger, peab ta olema valmis võtma enda peale kohustusi ja taluma raskusi.

piinaposti. Võib tõlkida ka „hukkamisposti”. See on esimene koht, kus kreekakeelses tekstis esineb sõna staurós. Klassikalises kreeka keeles tähendab see peamiselt püstist palki või posti. Piltlikult tähendab see mõnikord kannatusi, häbi, piina ja isegi surma, mis kõik võib inimesele osaks saada seetõttu, et ta on Jeesuse järelkäija. (Vt „Sõnaseletusi”.)

hinge. Võib tõlkida ka „elu”. Vt „Sõnaseletusi”.

nimesse. Kreeka sõna ónoma võib tähendada enamat kui vaid isikunime. Selles kontekstis tähendab see, et ristitav tunnustab Isa ja Poja võimu ja positsiooni ning püha vaimu rolli. Tal tekib Jumalaga uut laadi suhe. (Vrd Mt 10:41 kommentaariga.)

sellepärast, et see on prohvet. Sõna-sõnalt „prohveti nime pärast”. Siin kontekstis näitab kreeka idioom „nime pärast” prohveti ameti ja töö tunnustamist. (Vrd Mt 28:19 kommentaariga.)

samasuguse tasu nagu prohvet. Need, kes võtavad vastu ja toetavad Jumala prohveteid, saavad rikkaliku tasu. Selle näiteks on jutustus lesknaisest 1Ku 17. peatükis.

Pildid ja videod

Kepp ja toidupaun
Kepp ja toidupaun

Muistsed heebrealased kasutasid keppi mitmel otstarbel. Näiteks sai kepile toetuda (2Mo 12:11; Sak 8:4; Heb 11:21), sellega sai end kaitsta (2Sa 23:21), seda kasutati viljapeksuks (Jes 28:27) ja oliivide mahatagumiseks õlipuudelt (5Mo 24:20; Jes 24:13). Toidupaunaks oli harilikult nahast kott, mida kanti üle õla, ning seda kasutasid rännumehed, karjased, põllumehed ja teisedki. Sellesse võidi panna ka riideid ja muid asju. Kui Jeesus läkitas apostlid kuulutustööretkele, andis ta neile juhised ka kepi ja toidupauna kohta. Ta ütles, et nad läheks sellega, mis neil parasjagu on, ega hakkaks mingit lisavarustust hankima, sest Jehoova hoolitseb nende eest. (Vt Lu 9:3 ja 10:4 kommentaari selle kohta, mis oli Jeesuse juhendite iva.)

Hunt
Hunt

Hundid (Canis lupus) on kiskjad, kes tegutsevad peamiselt pimedal ajal. (Hab 1:8.) Nad on raevukad, julged ja aplad loomad, kes murravad tihtilugu maha rohkem lambaid, kui nad ära süüa või vedada jaksavad. Piiblis on loomi ja neile iseloomulikke tunnusjooni või käitumist kasutatud sageli piltlikult, kusjuures esile on tõstetud nii nende häid kui ka halbu külgi. Näiteks Jaakob ennustas surivoodil, et Benjamini suguharu võitleb otsekui hunt. (1Mo 49:27.) Enamikul juhtudel aga on hundiga kujutatud negatiivseid omadusi, nagu õelust, julmust, ahnust ja salakavalust. Huntidega võrreldakse näiteks valeprohveteid (Mt 7:15), kristliku teenistuse ägedaid vastaseid (Mt 10:16; Lu 10:3) ja valeõpetajaid, kes ohustavad kogudust seestpoolt (Ap 20:29, 30). Karjased teadsid hästi, millist ohtu kujutavad endast hundid. Jeesus rääkis palgatöölisest, kes „jätab hunti nähes lambad maha ja põgeneb”. Vastupidi palgatöölisele, kes ei hooli lammastest, on Jeesus hea karjane, kes andis oma elu lammaste eest. (Joh 10:11–13.)

Piits
Piits

Kõige kohutavam vahend, mida piitsutamisel kasutati, oli flagellum. See koosnes kepi külge kinnitatud nööridest või nahkrihmadest. Raskustena kinnitati nende külge teravad luukillud või metallitükid, et piitsutamine oleks piinarikkam.

Lamekatusega majad
Lamekatusega majad

Maja katusel käis vilgas tegevus. Isa võis koguda sinna pere kokku ja rääkida neile Jehoovast. Saagikoristuspüha ajal püstitati katustele lehtmaju. (3Mo 23:41, 42; 5Mo 16:13–15.) Katustel tehti majapidamistöid, näiteks kuivatati lina. (Jos 2:6.) Mõnikord seal magati. (1Sa 9:25, 26.) Kõik, mida katusel tehti, oli teistele näha. (2Sa 16:22.) Kui katuselt midagi teatati, kuulsid seda otsekohe naabrid ja inimesed tänaval.

Hinnomi org (Gehenna)
Hinnomi org (Gehenna)

Hinnomi oru kreekakeelne nimi on Gehenna. See org asus muistsest Jeruusalemmast lõunas ja edelas. Jeesuse päevil oli see prügi põletamise paik, mistõttu see oli igati sobiv sümboliseerima täielikku hävingut.

Varblane
Varblane

Varblane oli kõige odavam toiduks müüdav lind. Kaks lindu võis osta tasu eest, mille tööline teenis 45 minutiga. Vastavat kreeka sõna võib kasutada mitmesuguste väikeste lindude, näiteks koduvarblase (Passer domesticus biblicus) ja pajuvarblase (Passer hispaniolensis) kohta. Need linnud on ka tänapäeval Iisraelis laialt levinud.