Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Sisukokkuvõte

 • 1

 • 2

  • Astroloogide külaskäik (1–12)

  • Põgenemine Egiptusse (13–15)

  • Herodes laseb tappa kõik poisslapsed (16–18)

  • Naasmine Iisraeli Naatsaretti (19–23)

 • 3

  • Ristija Johannes kuulutab (1–12)

  • Jeesuse ristimine (13–17)

 • 4

  • Kurat püüab Jeesust kiusatusse viia (1–11)

  • Jeesus hakkab Galileas kuulutama (12–17)

  • Jeesus kutsub esimesed jüngrid (18–22)

  • Jeesus kuulutab, õpetab ja tervendab haigeid (23–25)

 • 5

 • 6

  • MÄEJUTLUS (1–34)

   • Õigete tegudega uhkeldamine (1–4)

   • Kuidas palvetada (5–15)

   • Paastumine (16–18)

   • Varandus maa peal ja taevas (19–24)

   • Ärge olge mures (25–34)

    • Pidage kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki (33)

 • 7

  • MÄEJUTLUS (1–27)

   • Ärge mõistke kohut (1–6)

   • Paluge, otsige, koputage (7–11)

   • Kuldne reegel (12)

   • Kitsas värav (13, 14)

   • „Nende viljade järgi te tunnete nad ära” (15–23)

   • Maja kaljul, maja liival (24–27)

  • Rahvas on Jeesuse õpetusest hämmastunud (28, 29)

 • 8

  • Pidalitõbise tervendamine (1–4)

  • Sadakonnaülema usk (5–13)

  • Jeesus tervendab paljud Kapernaumas (14–17)

  • Jeesusele järgnemine (18–22)

  • Jeesus vaigistab tormi (23–27)

  • Jeesus saadab deemonid sigadesse (28–34)

 • 9

  • Jeesus tervendab halvatu (1–8)

  • Jeesus kutsub Matteuse (9–13)

  • Küsimus paastumise kohta (14–17)

  • Jairuse tütar; naine puudutab Jeesuse kuube (18–26)

  • Jeesus tervendab pimedad ja tumma (27–34)

  • „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe” (35–38)

 • 10

  • 12 apostlit (1–4)

  • Juhendid kuulutustööks (5–15)

  • Jüngreid hakatakse taga kiusama (16–25)

  • Kartke Jumalat, mitte inimesi (26–31)

  • „Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka” (32–39)

  • Jeesuse jüngrite vastuvõtmine (40–42)

 • 11

  • Jeesus kiidab Ristija Johannest (1–15)

  • Jeesus mõistab hukka ükskõikse põlvkonna (16–24)

  • Jeesus ülistab isa alandlike soosimise pärast (25–27)

  • Jeesuse ike on kosutav (28–30)

 • 12

  • Jeesus on „hingamispäeva isand” (1–8)

  • Kuivetunud käega mehe tervendamine (9–14)

  • Jumala armas teenija (15–21)

  • Deemonid aetakse välja püha vaimu abil (22–30)

  • Andestamatu patt (31, 32)

  • Puud tuntakse vilja järgi (33–37)

  • Joona tunnustäht (38–42)

  • Kui rüve vaim pöördub tagasi (43–45)

  • Jeesuse ema ja vennad (46–50)

 • 13

  • MÕISTUJUTUD KUNINGRIIGI KOHTA (1–52)

   • Külvaja (1–9)

   • Miks rääkis Jeesus mõistujutte (10–17)

   • Mõistujutt külvajast: seletus (18–23)

   • Nisu ja umbrohi (24–30)

   • Sinepiseeme; juuretis (31–33)

   • Mõistujuttude rääkimine viib täide prohvetiennustuse (34, 35)

   • Mõistujutt nisust ja umbrohust: seletus (36–43)

   • Peidetud aare; ilus pärl (44–46)

   • Noot (47–50)

   • Varakambris on nii uut kui ka vana (51, 52)

  • Jeesusest ei peeta kodukandis lugu (53–58)

 • 14

  • Ristija Johannesel raiutakse pea maha (1–12)

  • Jeesus toidab 5000 meest (13–21)

  • Jeesus kõnnib vee peal (22–33)

  • Tervendamised Genneesaretis (34–36)

 • 15

  • Inimeste pärimused (1–9)

  • Südamest lähtuv rüvetab inimest (10–20)

  • Foiniiklanna suur usk (21–28)

  • Jeesus tervendab paljud (29–31)

  • Jeesus toidab 4000 meest (32–39)

 • 16

  • Jeesuselt nõutakse tunnustähte (1–4)

  • Saduseride ja variseride juuretis (5–12)

  • Kuningriigi võtmed (13–20)

   • Kogudus ehitatakse kaljule (18)

  • Jeesus räägib oma surmast (21–23)

  • Milline on tõeline jünger (24–28)

 • 17

  • Jeesuse muutumine (1–13)

  • Usk nagu sinepiseeme (14–21)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (22, 23)

  • Maksuraha kala suust (24–27)

 • 18

  • Suurim kuningriigis (1–6)

  • Komistuskivid (7–11)

  • Mõistujutt kadunud lambast (12–14)

  • Kuidas venda tagasi võita (15–20)

  • Mõistujutt halastamatust orjast (21–35)

 • 19

 • 20

  • Viinamäe töölised ja võrdne tasu (1–16)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (17–19)

  • Palve hea koha saamiseks kuningriigis (20–28)

   • Jeesus on lunastushinnaks paljude eest (28)

  • Kahe pimeda tervendamine (29–34)

 • 21

  • Jeesuse kuninglik saabumine (1–11)

  • Jeesus puhastab templi (12–17)

  • Viigipuu needmine (18–22)

  • „Mis õigusega sa neid tegusid teed?” (23–27)

  • Mõistujutt kahest pojast (28–32)

  • Mõistujutt julmadest aednikest (33–46)

   • Nurga tipmine kivi heidetakse kõrvale (42)

 • 22

  • Mõistujutt pulmapeost (1–14)

  • Jumal ja keiser (15–22)

  • Küsimus ülesäratamise kohta (23–33)

  • Kaks suurimat käsku (34–40)

  • Kas messias on Taaveti poeg? (41–46)

 • 23

  • Ärge järgige kirjatundjate ja variseride eeskuju (1–12)

  • Häda kirjatundjatele ja variseridele! (13–36)

  • Jeesus kurvastab Jeruusalemma pärast (37–39)

 • 24

  • KRISTUSE KOHALOLEKU TUNDEMÄRK (1–51)

   • Sõjad, näljahädad, maavärinad (7)

   • Kuulutatakse head sõnumit (14)

   • Suur viletsus (21, 22)

   • Inimesepoja tunnustäht (30)

   • Viigipuu (32–34)

   • Nagu Noa päevad (37–39)

   • Püsige valvel (42–44)

   • Ustav ori ja nurjatu ori (45–51)

 • 25

  • KRISTUSE KOHALOLEKU TUNDEMÄRK (1–46)

   • Mõistujutt kümnest neitsist (1–13)

   • Mõistujutt talentidest (14–30)

   • Lambad ja kitsed (31–46)

 • 26

  • Preestrid kavatsevad Jeesuse tappa (1–5)

  • Jeesuse pea peale valatakse healõhnalist õli (6–13)

  • Viimane paasapüha ja Jeesuse reetmine (14–25)

  • Isanda õhtusöömaaja sisseseadmine (26–30)

  • Jeesus ütleb, et Peetrus salgab ta ära (31–35)

  • Jeesus palvetab Ketsemani aias (36–46)

  • Jeesuse vahistamine (47–56)

  • Sanhedrin mõistab Jeesuse üle kohut (57–68)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära (69–75)

 • 27

  • Jeesus antakse Pilatuse kätte (1, 2)

  • Juudas poob end üles (3–10)

  • Jeesus Pilatuse ees (11–26)

  • Avalik mõnitamine (27–31)

  • Jeesus naelutatakse Kolgatal postile (32–44)

  • Jeesuse surm (45–56)

  • Jeesuse matmine (57–61)

  • Haua juurde pannakse välja valve (62–66)

 • 28

  • Jeesuse ülesäratamine (1–10)

  • Sõduritele makstakse, et nad valetaksid (11–15)

  • Käsk õpetada inimesi, et nad saaksid Jeesuse jüngriteks (16–20)