Luuka 4:1–44

4  Siis lahkus Jeesus, täis püha vaimu, Jordani äärest ning vaim juhtis ta kõrbesse+  40 päevaks. Seal püüdis Kurat teda kiusatusse viia.+ Jeesus ei söönud neil päevil midagi ja nende möödudes tundis ta nälga.  Siis ütles Kurat talle: „Kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see leivaks saaks.”  Jeesus aga vastas: „Kirjutatud on: „Inimese elu ei sõltu üksnes leivast.””+  Kurat viis ta ühte kõrgesse paika ja näitas talle hetkega kõiki maailma kuningriike.+  Kurat ütles talle: „Ma annan sulle võimu nende kõigi üle ja nende hiilguse, sest see võim on antud minule+ ja ma annan selle, kellele tahan.  Kui sa nüüd minu ees korra kummardad, saab see kõik sinu omaks.”  Jeesus vastas talle: „Kirjutatud on: „Sa pead kummardama oma Jumalat Jehoovat ja teenima üksnes teda.””+  Siis viis ta Jeesuse Jeruusalemma, pani templi katuserinnatisele ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala poeg, siis hüppa siit alla,+ 10  sest on kirjutatud: „Ta annab oma inglitele käsu sind kaitsta” 11  ja „Nad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks.””+ 12  Jeesus vastas talle: „On öeldud: „Ära pane oma Jumalat Jehoovat proovile.””+ 13  Kui Kurat oli kiusamise lõpetanud, läks ta tema juurest ära kuni järgmise sobiva võimaluseni.+ 14  Jeesus, täis vaimu, läks tagasi Galileasse.+ Temast räägiti head kõikjal ümbruskonnas. 15  Ta hakkas sünagoogides õpetama ning kõik pidasid temast lugu. 16  Siis läks Jeesus Naatsaretti,+ kus ta oli üles kasvanud, ja nagu tal hingamispäeval tavaks oli, läks ta sünagoogi,+ ning ta tõusis püsti, et pühakirja ette lugeda. 17  Talle ulatati prohvet Jesaja rullraamat. Ta rullis selle lahti ja otsis välja koha, kus oli kirjutatud: 18  „Jehoova vaim on minu peal, sest ta on võidnud mind kuulutama head sõnumit vaestele. Ta on saatnud mind kuulutama vabastust vangistatuile ja nägemise taastamist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse,+ 19  kuulutama Jehoova soosingu aastat.”+ 20  Seejärel keeras ta rullraamatu kokku, ulatas selle tagasi teenrile ja võttis istet. Kõikide pilgud sünagoogis olid kinnitunud temale. 21  Ta ütles neile: „Täna on see kirjakoht, mida te just kuulsite, täide läinud.”+ 22  Kõik rääkisid temast kiitvalt, imestasid meeldivate sõnade üle tema huulilt+ ja küsisid: „Kas see pole mitte Joosepi poeg?”+ 23  Seepeale Jeesus kostis: „Küllap te arvate, et minu kohta käib ütlus „Arst, ravi iseennast”, ning ütlete: „Tee ka siin oma kodukandis seda, mida me kuulsime sind tegevat Kapernaumas.””+ 24  Ta lisas: „Ma kinnitan teile, et ühtki prohvetit ei tunnustata tema kodukandis.+ 25  Ma ütlen teile tõtt: Eelija päevil, kui taevas oli suletud kolm aastat ja kuus kuud ning kogu maad tabas suur näljahäda,+ oli Iisraelis palju lesknaisi, 26  ometi ei saadetud Eelijat mitte ühegi juurde nende seast, vaid ainult ühe lesknaise juurde Sareptasse Siidonimaal;+ 27  ning prohvet Eliisa ajal oli Iisraelis palju pidalitõbiseid, ometi ei saanud puhtaks* ükski neist, vaid ainult süürlane Naaman.”+ 28  Seda kuuldes said kõik sünagoogis olijad väga vihaseks.+ 29  Nad tõusid ja kihutasid ta linnast välja ning viisid ta selle mäe järsakule, mille peale nende linn oli ehitatud, et ta sealt alla tõugata. 30  Tema aga kõndis nende keskelt läbi ja jätkas oma teed.+ 31  Jeesus läks alla Galilea linna Kapernauma ja õpetas seal hingamispäeval.+ 32  Inimesed olid tema õpetusviisist hämmastunud,+ sest ta kõneles nagu see, kel on mõjuvõimu. 33  Seal sünagoogis oli üks mees, kelles oli rüve vaim, deemon, ja ta karjus valju häälega:+ 34  „Mis sa meist tahad, naatsaretlane Jeesus?+ Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean hästi, kes sa oled — Jumala Püha!”+ 35  Aga Jeesus sõitles teda: „Ole vait ja tule temast välja!” Paisanud mehe nende keskele maha, tuli deemon temast välja, tegemata talle kahju. 36  Seepeale olid kõik hämmastunud ja arutasid omavahel: „Kuidas ta küll oskab nii rääkida? Tal on voli ja võim käsutada rüvedaid vaime ja need tulevadki välja!” 37  Uudis temast levis kõikjale ümbruskonda. 38  Kui Jeesus oli sünagoogist lahkunud, läks ta Siimoni majja. Siimoni ämma vaevas kõrge palavik ja Jeesusel paluti midagi tema heaks teha.+ 39  Jeesus kummardus naise kohale, hurjutas palavikku ja sel läks palavik ära. Naine tõusis kohe üles ja hakkas neile toitu valmistama. 40  Päikeseloojangul toodi Jeesuse juurde inimesi, kes kannatasid mitmesuguste haiguste käes. Ta pani käed nende kõigi peale ja tegi nad terveks.+ 41  Samuti tulid paljudest välja deemonid, kes kisendasid: „Sina oled Jumala poeg!”+ Kuid ta sõitles neid ega lubanud neil rääkida,+ sest nad teadsid, et ta on messias.+ 42  Koidikul läks Jeesus ühte kõrvalisse paika.+ Ent inimesed hakkasid teda otsima. Kui nad ta leidsid, püüdsid nad teda takistada, et ta nende juurest ära ei läheks. 43  Tema aga ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist*, sest selleks on mind läkitatud.”+ 44  Ja ta läks ning kuulutas Juudamaa sünagoogides.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „terveks”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsusest”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Juuda kõrb (lääne pool Jordanit)
Juuda kõrb (lääne pool Jordanit)

Viljatu piirkond, kus Ristija Johannes alustas oma teenistust ja kus Kurat püüdis Jeesust kiusatusse viia.

Kõrb
Kõrb

Algkeelsed sõnad, mis on Piiblis tõlgitud vastega „kõrb” (hbr midbár ja kr éremos), tähendavad üldjuhul hõredalt asustatud metsikut maa-ala, näiteks põõsaste ja rohuga steppi või isegi karjamaad. Samu sõnu kasutatakse ka kuivade piirkondade, st päris kõrbete kohta. Piiblis mõeldakse kõrbe all tavaliselt Juuda kõrbe, kus elas Ristija Johannes ja kus Kurat püüdis Jeesust kiusatusse viia. (Mr 1:12.)

Templi katuserinnatis
Templi katuserinnatis

Saatan võis panna Jeesuse sõna otseses mõttes „templi katuserinnatisele” (võib tõlkida ka „templi harjale”) ja öelda talle, et ta alla hüppaks, kuid täpset kohta, kus Jeesus võis seista, pole teada. Kuna siin kasutatud sõna „tempel” võib käia kogu templikompleksi kohta, võis Jeesus seista templiala kagunurgas (1) või mõnes muus templikompleksi nurgas. Allakukkumine ükskõik millisest eelmainitud kohast oleks ilma Jehoova sekkumiseta tähendanud kindlat surma.

Kapernauma sünagoog
Kapernauma sünagoog

Valged lubjakivist seinad on osa sünagoogist, mis ehitati millalgi vahemikus 2. sajandi lõpp kuni 5. sajandi algus. Lubjakiviseinast allpool olev must basaltmüür arvatakse olevat jäänus 1. sajandi sünagoogist. Juhul kui see on nii, võib see olla üks neist paikadest, kus Jeesus õpetas, ning ilmselt siin tervendas ta deemonist vaevatud mehe, kellest räägitakse tekstides Mr 1:23–27 ja Lu 4:33–36.