Luuka 18:1–43

18  Seejärel jutustas ta neile mõistujutu selle kohta, et on vaja alati palvetada ja mitte loobuda:+  „Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega hoolinud inimestest.  Selles linnas elas ka lesknaine, kes käis muudkui tema juures ja ütles: „Muretse mulle õigus mu süüdistaja ees.”  Mõnda aega kohtunik tõrkus, aga lõpuks mõtles ta endamisi: „Ma ei karda küll Jumalat ega hooli inimestest,  aga kuna see lesknaine mind muudkui tülitab, muretsen ma talle õiguse, et ta ei käiks ega tüütaks mind oma nõudmistega.””+  Seejärel Isand sõnas: „Pange tähele, mida see kohtunik ütles, olgugi et ta oli ülekohtune.  Kas siis Jumal ei peaks seadma õigust jalule oma äravalitute heaks, kes hüüavad tema poole ööd ja päevad?+ Ta on nendega kannatlik.+  Ma ütlen teile: ta seab kiiremas korras õiguse jalule. Siiski, kui Inimesepoeg tuleb, kas ta ikka leiab maa pealt sellist usku?”  Mõnedele, kes ennast õigeks pidasid, kuid teisi mikski ei pannud, rääkis Jeesus järgmise mõistujutu: 10  „Kaks meest läksid üles templisse palvetama, üks oli variser ja teine maksukoguja. 11  Variser seisis ja palvetas endamisi: „Oo, Jumal, ma tänan sind, et mina pole selline nagu kõik teised — väljapressijad, ülekohtused, abielurikkujad — ega ka mitte selline nagu see maksukoguja! 12  Ma paastun kaks korda nädalas ja annan kümnist kõigest, mis ma saan.”+ 13  Aga maksukoguja seisis eemal ega tahtnud silmigi taeva poole tõsta, vaid tagus endale vastu rinda ja ütles: „Oh, Jumal, ole mulle patusele armuline!”+ 14  Ma ütlen teile: see mees läks alla oma koju õigemana kui see variser.+ Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes on alandlik, seda ülendatakse.”+ 15  Inimesed tõid Jeesuse juurde ka lapsukesi*, et ta neid puudutaks, kuid seda nähes tõrelesid jüngrid toojatega.+ 16  Jeesus aga palus väiksekesed enda juurde tuua ja ütles: „Las lapsed tulevad minu juurde, ärge takistage neid, sest nendesuguste päralt on Jumala kuningriik*.+ 17  Ma kinnitan teile: kes ei võta Jumala kuningriiki vastu nagu väike laps, ei saa sinna.”+ 18  Üks ülem küsis Jeesuselt: „Hea õpetaja, mida mul tuleb teha, et pärida igavene elu?”+ 19  Jeesus vastas: „Miks sa mind heaks nimetad? Keegi muu pole hea kui vaid üks — Jumal.+ 20  Sa tead käske „Ära riku abielu,+ ära tapa,+ ära varasta,+ ära anna valetunnistust,+ austa oma isa ja ema”.”+ 21  Mees kostis: „Kõiki neid käske olen ma pidanud noorpõlvest peale.” 22  Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Üks asi puudub sul veel: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga raha vaestele, et sul oleks varandus taevas, ning saa minu järelkäijaks.”+ 23  Mees muutus seepeale äärmiselt kurvaks, sest ta oli väga rikas.+ 24  Jeesus vaatas teda ja ütles: „Kui raske on küll neil, kel on palju raha, pääseda Jumala kuningriiki!+ 25  Kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala kuningriiki.”+ 26  Need, kes seda kuulsid, küsisid: „Kes siis üldse võib pääseda?”+ 27  Ta ütles: „Mis inimestele on võimatu, on Jumalale võimalik.”+ 28  Aga Peetrus ütles: „Meie oleme oma vara maha jätnud ja sulle järgnenud.”+ 29  Jeesus ütles neile: „Ma kinnitan teile: pole kedagi, kes on maha jätnud maja, naise, vennad, vanemad või lapsed Jumala kuningriigi pärast+ 30  ega saaks praegusel ajal palju kordi rohkem ja tulevasel ajastul igavest elu.”+ 31  Siis kutsus Jeesus need kaksteist kõrvale ja ütles neile: „Me läheme üles Jeruusalemma ja kõik, mis on prohvetite kaudu Inimesepoja kohta kirjutatud, läheb täide.+ 32  Ta antakse muulaste kätte,+ teda pilgatakse+ ja mõnitatakse ning tema peale sülitatakse.+ 33  Teda piitsutatakse ja seejärel ta tapetakse,+ aga kolmandal päeval äratatakse üles.”+ 34  Ent nemad ei saanud midagi aru, sest nende sõnade tähendus oli nende eest varjul ja nad ei mõistnud öeldut. 35  Kui Jeesus Jeerikole lähenes, istus parasjagu üks pime mees tee ääres ja kerjas.+ 36  Mees kuulis rahvast mööduvat ja päris, mis toimub. 37  Talle teatati: „Naatsaretlane Jeesus läheb mööda.” 38  Seepeale hakkas ta hüüdma: „Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale!” 39  Need, kes eespool kõndisid, käskisid tal vait jääda, aga tema karjus ikka edasi: „Taaveti poeg, halasta mu peale!” 40  Siis Jeesus peatus ja lasi mehe enda juurde tuua. Kui mees lähedale jõudis, küsis Jeesus: 41  „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Ta vastas: „Isand, tee nii, et ma jälle näeksin!” 42  Jeesus ütles talle: „Tulgu su nägemine tagasi, sinu usk on sind terveks teinud!”+ 43  Selsamal hetkel sai mees nägemise tagasi ja järgnes Jeesusele,+ ülistades Jumalat. Ka kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „imikuid”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.

Kommentaarid

Pildid ja videod