Luuka 12:1–59

12  Siis tuli kokku tuhandeid inimesi, nii et tallati üksteise jalgadel. Kõigepealt rääkis Jeesus oma jüngritega, öeldes: „Olge ettevaatlikud variseride juuretise, see tähendab silmakirjalikkuse suhtes.+  Pole midagi varjatut, mis ei saaks avalikuks, ega salajast, mis ei tuleks ilmsiks.+  Seepärast, mida te ütlete pimedas, seda kuuldakse valges, ja mida te sosistate oma tubades, seda kuulutatakse katustelt.  Veel ütlen ma teile, mu sõbrad:+ ärge kartke neid, kes võivad tappa keha, aga pärast seda ei suuda midagi rohkemat teha.+  Ma ütlen teile, keda tuleb karta: kartke teda, kellel on võim mitte ainult tappa, vaid ka Gehennasse* heita.+ Ma ütlen teile: teda kartke.+  Eks viis varblast müüda kõigest kahe veeringu* eest? Siiski ei unusta Jumal neist ühtegi.*+  Kõik juuksekarvadki teie peas on ära loetud.+ Ärge kartke, teie olete rohkem väärt kui palju varblasi.+  Ma ütlen teile: kes tunnistab inimeste ees, et usub minusse,+ selle kohta tunnistab ka Inimesepoeg Jumala inglite ees, et ta kuulub temale.+  Ent kes salgab mu ära inimeste ees, see salatakse ära Jumala inglite ees.+ 10  Igaühele, kes räägib halvasti Inimesepojast, antakse andeks, aga sellele, kes räägib teotavalt pühast vaimust, ei anta andeks.+ 11  Kui teid viiakse rahvahulkade*, valitsusametnike ja võimumeeste ette, siis ärge muretsege, kuidas ja mida enda kaitseks rääkida,+ 12  sest püha vaim õpetab teile sel tunnil, mida te peaksite ütlema.”+ 13  Siis ütles keegi rahva hulgast Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks minuga pärandi.” 14  Jeesus vastas: „Inimene, kes on mind määranud teile kohtunikuks või vahemeheks?” 15  Siis ütles ta rahvale: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest,+ sest isegi kui inimesel on kõike külluses, ei taga see talle elu.”+ 16  Ta rääkis neile selle kohta ka mõistujutu: „Ühe rikka mehe maa andis hea saagi. 17  Mees mõtles endamisi: „Mida ma peaksin tegema, mul pole ju oma viljasaaki kuhugi panna?” 18  Ta ütles: „Ma teen nii:+ ma lammutan oma aidad maha, ehitan suuremad ning kogun sinna kogu oma vilja ja kogu oma vara. 19  Ja ma ütlen endale: „Sul on palju head varuks paljudeks aastateks. Puhka, söö, joo ja naudi elu.”” 20  Aga Jumal ütles talle: „Sa rumal! Täna öösel võetakse sinult elu. Kellele jääb siis see, mida sa oled kogunud?”+ 21  Nii juhtub inimesega, kes kogub endale varandust, aga pole rikas Jumala silmis.”+ 22  Siis ütles Jeesus oma jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile: ärge muretsege oma elu pärast, et mida süüa, ega oma keha pärast, et millega riietuda.+ 23  Elu on ju enam väärt kui toit ja keha enam väärt kui riided. 24  Jälgige ronkasid: nad ei külva seemet ega lõika ning neil pole salve ega aita, kuid Jumal toidab neid.+ Eks teie ole palju väärtuslikumad kui linnud?+ 25  Kes teist suudab muretsemisega oma elu küünragi võrra pikendada? 26  Kui te siis ei suuda teha isegi nii väikest asja, miks siis olla mures ülejäänu pärast?+ 27  Vaadake, kuidas kasvavad lilled: nad ei rüga tööd teha ega ketra, kuid ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses polnud riietatud nagu üks nendest.+ 28  Kui nüüd Jumal nõnda rüütab aasataimi, mis täna on, ja homme tulle visatakse, kui palju enam riietab ta siis teid, te nõrgausulised! 29  Ärge siis vaevake end murega söögi ja joogi pärast — jätke muretsemine.+ 30  Kõike seda ajavad taga teised rahvad. Teie Isa teab ju, et te seda vajate.+ 31  Pidage siis kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki ja kõike seda muud antakse teile.+ 32  Ära karda, väike kari,+ sest teie Isa on otsustanud anda teile kuningriigi*.+ 33  Müüge maha oma vara ja andke armuande*.+ Tehke endale kulumatud kukrud — koguge ammendamatu varandus taevasse,+ kuhu varas ligi ei pääse ja kus koi ei söö. 34  Sest kus on teie varandus, seal on ka teie süda. 35  Olge valmis*+ ning teie lambid põlegu:+ 36  olge nagu need, kes ootavad oma isanda tagasitulekut+ pulmast,+ et kui ta tuleb ja koputab, võiksid nad talle kohe avada. 37  Õnnelikud on need orjad, keda isand tulles leiab valvamas. Ma kinnitan teile: ta seab end valmis,* kutsub nad lauda ja teenib neid. 38  Kui ta tuleb teise vahikorra* ajal või isegi kolmanda* ajal ning leiab nad olevat ootevalmis, on nad õnnelikud. 39  Pidage meeles: kui majaperemees teaks, mis tunnil varas tuleb, ei laseks ta oma majja sisse murda.+ 40  Olge teiegi valmis, sest Inimesepoeg tuleb tunnil, mil te ei pea seda tõenäoliseks.”+ 41  Siis ütles Peetrus: „Isand, kas sa rääkisid selle mõistujutu ainult meile või ka kõigile teistele?” 42  Isand ütles: „Kes on tegelikult ustav ja arukas majapidaja, kelle ta isand määrab oma teenijaskonna üle andma neile piisaval hulgal toitu õigel ajal?+ 43  Õnnelik on see ori, kui ta isand tulles leiab teda nii tegevat. 44  Ma kinnitan teile: ta määrab tema kogu oma vara üle. 45  Aga kui see ori mõtleks oma südames: „Mu isanda tulek viibib,” ning hakkaks sulaseid ja teenijannasid peksma ning sööma, jooma ja purjutama,+ 46  siis selle orja isand tuleks päeval, mil ta teda ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning karistaks teda kõige karmimal moel ja talle saaks osaks sama mis ustavusetutele. 47  Siis see ori, kes mõistis oma isanda tahet, aga ei seadnud ennast valmis ega teinud, mida tal oli kästud teha, saab palju hoope.+ 48  Ent see, kes teadmatusest tegi, mis on hoope väärt, saab vähe hoope. Igaühelt, kellele on palju antud, nõutakse palju, ja kelle hoolde on palju usaldatud, sellelt nõutakse tavalisest rohkem.+ 49  Ma tulin süütama tuld maa peal, ja mida enamat on mul soovida, kuna see on juba läidetud? 50  Mind ristitakse teistsuguse ristimisega, ja millises vaevas ma küll olen, kuni see on möödas!+ 51  Kas te arvate, et ma olen tulnud maa peale rahu tooma? Sugugi mitte. Ma ütlen teile, et hoopis lahkmeelt.+ 52  Nüüdsest peale on viis ühes majas eri meelt, kolm kahe vastu ja kaks kolme vastu. 53  Siis on isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm minia vastu ja minia ämma vastu.”+ 54  Seejärel ütles ta rahvale: „Kui te näete lääne poolt pilve tõusmas, ütlete kohe: „Raju on tulemas”, ja see tulebki. 55  Ja kui te näete, et puhub lõunatuul, te ütlete: „Tuleb kuumalaine”, ja see tulebki. 56  Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva ilmet te oskate seletada, aga kuidas te ei mõista, mis aeg praegu on?+ 57  Kuidas te ei taipa, mis on õige? 58  Kui sa näiteks oled minemas oma vastasega valitseja juurde, siis püüa juba teel olles vaidlusküsimus temaga lahendada, et ta ei viiks sind kohtuniku ette ja kohtunik ei annaks sind kohtuteenri kätte ning kohtuteener ei paneks sind vangi.+ 59  Ma ütlen sulle: sa ei pääse sealt enne, kui oled ära maksnud viimsegi leptoni*.”

Allmärkused

Sõna-sõnalt „assi”. (Vt lisa B14.)
Võib tõlkida ka „siiski ei jää ükski neist Jumalale märkamata”.
Teine võimalik tähendus: „sünagoogidesse”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsuse”.
Võib tõlkida ka „ande vaestele”.
Võib tõlkida ka „olgu teil rõiva alumine äär vöö vahele kinnitatud”.
Võib tõlkida ka „ta kinnitab rõiva alumise ääre vöö vahele”.
Teine vahikord kestis umbes kella üheksast õhtul kuni keskööni.
Kolmas vahikord kestis keskööst kuni umbes kella kolmeni hommikul.
Väga väikse väärtusega münt.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Hinnomi org tänapäeval
Hinnomi org tänapäeval

Hinnomi org (1), mida Piibli kreekakeelses osas nimetatakse Gehennaks. Templimägi (2). Templimäel asus 1. sajandil juutide tempel. Praegune silmapaistvaim ehitis seal on islamiusuliste pühakoda, mis on tuntud kui Kaljumošee. (Vt kaarti lisas B12.)

Lilled aasal
Lilled aasal

Jeesus innustas oma jüngreid: „Vaadake, kuidas kasvavad lilled” ja „Õppige lilledelt aasal.” Algkeelse sõnaga, mille vasteks on „lilled”, võidakse tähistada mitmesuguseid lilli, näiteks tulpe, ülaseid, hüatsinte, iiriseid ja gladioole. Osa õpetlasi on arvamusel, et Jeesus võis pidada silmas ülaseid. Ent Jeesus võis viidata lihtsalt metsikult kasvavatele lilledele. Fotol on kroonülased (Anemone coronaria). Need lilled on Iisraelis levinud ja võivad olla ka sinist, roosat, lillat või valget värvi.