Luuka 11:1–54

11  Kord oli Jeesus ühes paigas palvetamas, ja kui ta lõpetas, ütles üks tema jüngritest talle: „Isand, õpeta meid palvetama, nagu ka Johannes õpetas oma jüngreid.”  Jeesus ütles neile: „Kui te palvetate, öelge: „Isa, pühitsetud saagu* sinu nimi.+ Sinu kuningriik* tulgu.+  Anna meile igaks päevaks leiba, mida me vajame.+  Andesta meile meie patud,+ sest ka me ise andestame igaühele, kes meie vastu patustab.+ Ja ära lase meil kiusatusele järele anda.*””+  Jeesus ütles neile veel: „Oletame, et sul on sõber ja sa lähed keskööl tema juurde ning ütled: „Sõber, laena mulle kolm leiba,  sest üks mu sõber on rännakul olles minu poole tulnud ja mul pole talle midagi pakkuda.”  Tema aga vastab: „Ära tülita mind. Uks on juba lukus ja mu lapsed on koos minuga voodis. Ma ei saa tõusta ega sulle midagi anda.”  Ma ütlen, et kui ta ka ei tõuse üles ega anna sulle midagi sellepärast, et ta on su sõber, siis kindlasti tuleb ta üles sinu järelejätmatu pealekäimise pärast+ ja annab sulle, mida sa vajad.  Seega, ma ütlen teile: ärge lõpetage palumist+ ja teile antakse, ärge lõpetage otsimist ja te leiate, ärge lõpetage koputamist ja teile avatakse,+ 10  sest igaüks, kes palub, see saab,+ kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 11  Kas teie hulgas on sellist isa, kes siis, kui tema poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?+ 12  Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? 13  Kui nüüd teie, kes olete patused, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie taevane isa annab püha vaimu neile, kes teda paluvad!”+ 14  Kord ajas Jeesus ühest tummast mehest deemoni välja.+ Kui deemon oli väljunud, hakkas tumm rääkima ning rahvas imestas.+ 15  Aga mõned neist ütlesid: „Ta ajab deemoneid välja deemonite valitseja Peltsebuli* abiga.”+ 16  Teised hakkasid nõudma temalt tunnustähte taevast,+ et teda proovile panna. 17  Nende mõtteid teades+ ütles Jeesus neile: „Iga kuningriik, kus pole üksmeelt, hävib, ja pere, kus pole üksmeelt, laguneb. 18  Samamoodi, kui Saatan on iseendaga riius, kuidas saab tema kuningriik püsima jääda? Te ütlete, et mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga. 19  Kui mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga, siis kelle abiga ajavad neid välja teie jüngrid? Seepärast saavad nendest teile kohtumõistjad.* 20  Ent kui ma ajan deemoneid välja Jumala sõrme abil,+ siis on Jumala kuningriik tõesti tulnud, aga teie pole seda märganud.+ 21  Kui tugev relvastatud mees valvab oma lossi, on tema vara kaitstud. 22  Aga kui keegi temast tugevam tuleb tema vastu ja võidab ta, siis võtab ta ära kõik tema relvad, millele ta lootis, ja jaotab temalt võetud saagi teistele. 23  Kes ei ole minu poolt, on minu vastu, ja kes ei kogu koos minuga, pillutab laiali.+ 24  Kui rüve vaim läheb inimesest välja, käib ta mööda põuaseid kohti, otsides puhkepaika, ja kui ta ei leia, siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma ära tulin.”+ 25  Ja saabudes leiab ta selle olevat puhtaks pühitud ja ehitud. 26  Siis ta läheb ja võtab endaga veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise, ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Niisuguse inimesega on lood halvemad, kui olid alguses.” 27  Kui Jeesus seda rääkis, hüüdis talle üks naine rahva hulgast: „Õnnelik on ihu, mis sind kandis, ja õnnelikud on rinnad, mis sind imetasid!”+ 28  Aga tema ütles: „Ei, õnnelikud on hoopis need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”+ 29  Kui palju rahvast oli kokku tulnud, ütles Jeesus: „See on kuri põlvkond, ta otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui Joona oma.+ 30  Sest nii nagu Joonaga juhtunu+ sai tunnustäheks Niineve elanikele, saab ka see, mis juhtub Inimesepojaga, tunnustäheks sellele põlvkonnale. 31  Lõunamaa kuninganna+ äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonna meestega ja ta mõistab nad hukka, sest tema tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust; aga siin on enam kui Saalomon.+ 32  Niineve mehed äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonnaga ja nad mõistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joona kuulutatud sõnumit;+ aga siin on enam kui Joona. 33  Kui keegi on süüdanud lambi, ei pane ta seda peitu ega nõu alla, vaid lambijalale,+ et sissetulijad näeksid valgust. 34  Su keha lamp on su silm. Kui su pilk on kinnitunud ühele asjale,* on kogu su keha valgust täis, ent kui su silm on kade,* on su keha pimedust täis.+ 35  Vaata siis, et valgus, mis on sinus, poleks pimedus. 36  Kui kogu su keha on valgust täis ja selles pole ühtki pimedat kohta, siis on see sama valge nagu lamp, mis sind valgustab.” 37  Kui Jeesus oli seda rääkinud, palus üks variser ta enda poole sööma. Ta läkski tema majja ja heitis laua äärde. 38  Ent variser üllatus, nähes, et ta enne sööki end esmalt ei pesnud*.+ 39  Aga Isand ütles talle: „Teie, variserid, puhastate küll karika ja vaagna väljastpoolt, aga seest te olete täis ahnust ja kurjust.+ 40  Te arutud! Eks tema, kes on teinud välimise poole, ole teinud ka sisemise? 41  Andke armuande* sellest, mis teie sees on, siis on kõik teis puhas. 42  Aga häda teile, variserid, sest te annate kümnist mündist, ruudist* ja igast teisest maitsetaimest*,+ aga ei hooli Jumala õiglusest ega armastusest! Kümnist tuleb anda, aga neid teisi asju ei või tähtsusetuks pidada.+ 43  Häda teile, variserid, sest te armastate esimesi* istmeid sünagoogides ja tervitusi turgudel!+ 44  Häda teile, sest te olete otsekui märkamatuks jäävad* hauad,+ mille peal inimesed käivad, ilma et nad seda teaks!” 45  Vastuseks ütles üks seadusetundja Jeesusele: „Õpetaja, seda öeldes solvad sa ka meid.” 46  Tema aga ütles: „Häda teilegi, seadusetundjad, sest te panete inimeste peale rasked koormad, aga ise ei puutu te neid sõrmeotsagagi!+ 47  Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauakambreid, kuid teie esiisad tapsid neid!+ 48  Te ju teate oma esiisade tegusid ja ometi te kiidate need heaks — nemad tapsid prohveteid,+ aga teie ehitate prohvetitele hauakambreid. 49  Seepärast ütleb ka Jumal oma tarkuses: „Ma saadan nende juurde prohveteid ja apostleid ning osa neist nad tapavad ja teisi kiusavad taga. 50  Sellepärast lasub sellel põlvkonnal süü kõigi prohvetite vere pärast, mis on valatud maailma rajamisest alates*,+ 51  Aabeli verest+ kuni Sakarja vereni, mis valati altari ja templi vahel.”+ Jah, ma ütlen teile: sellel põlvkonnal lasub süü kõige selle pärast. 52  Häda teile, seadusetundjad, sest te olete võtnud ära teadmiste võtme! Ise te pole sisse läinud ja olete püüdnud takistada neid, kes lähevad sisse.”+ 53  Kui Jeesus majast väljus, hakkasid kirjatundjad ja variserid teda paljude küsimustega ründama, et teda kitsikusse ajada. 54  Nad otsisid võimalust tabada teda ütlemast midagi, mida nad saaksid tema vastu kasutada.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „pühaks peetud olgu”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Sõna-sõnalt „ära vii meid kiusatusse”.
Saatanale antud nimi.
Võib tõlkida ka „seepärast mõistavad teid hukka teie enda jüngrid”.
Võib tõlkida ka „kui su silm on terav”.
Võib tõlkida ka „ent kui su pilk on kinnitunud halvale”.
Siin viidatakse juutide rituaalsele puhastuskombele.
Võib tõlkida ka „vaestele ande”.
Ravim- ja maitsetaim.
Võib tõlkida ka „aiataimest”.
Võib tõlkida ka „parimaid”.
Võib tõlkida ka „tähistamata”.
St Aadama ja Eeva laste sünnist alates.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Lambijalg
Lambijalg

See kunstniku nägemus lambijalast (1) põhineb 1. sajandist pärit esemetel, mis on leitud Efesosest ja Itaaliast. Seda tüüpi lambijalad olid ilmselt rikastes kodudes. Vaesemates kodudes riputati lamp lakke, asetati seinanišši (2) või puust või savist jalale.

Turg
Turg

Mõni turg, nagu juuresoleval pildil, asus tee ääres. Tihtipeale panid kauplejad tänavale niivõrd palju kraami, et see võis isegi liiklemist takistada. Turult sai osta majapidamistarbeid, keraamikat, kalleid klaasesemeid ning värsket toidukraami. Kuna puudus võimalus toiduaineid külmas hoida, pidid inimesed iga päev turult toitu ostma. Turul käies võis kaupmeestelt ja ränduritelt uudiseid kuulda, näha lapsi mängimas ning töötuid tööpakkumisi ootamas. Turg oli ka koht, kus Jeesus tervendas inimesi ja Paulus tegi kuulutustööd. (Ap 17:17.) Uhkust täis kirjatundjatele ja variseridele meeldis, kui inimesed neid turul tähele panid ja aupaklikult tervitasid.