Luuka evangeelium 11:1–54

11  Kord oli Jeesus ühes paigas palvetamas, ja kui ta lõpetas, ütles üks tema jüngritest talle: „Isand, õpeta meid palvetama, nagu ka Johannes õpetas oma jüngreid.”  Jeesus ütles neile: „Kui te palvetate, öelge: „Isa, pühitsetud saagu sinu nimi.+ Sinu kuningriik* tulgu.+  Anna meile igaks päevaks leiba, mida me vajame.+  Andesta meile meie patud,+ sest ka me ise andestame igaühele, kes meie vastu patustab.+ Ja ära lase meil kiusatusele järele anda.””+  Jeesus ütles neile veel: „Oletame, et sul on sõber ja sa lähed keskööl tema juurde ning ütled: „Sõber, laena mulle kolm leiba,  sest üks mu sõber on rännakul olles minu poole tulnud ja mul pole talle midagi pakkuda.”  Tema aga vastab: „Ära tülita mind. Uks on juba lukus ja mu lapsed on koos minuga voodis. Ma ei saa tõusta ega sulle midagi anda.”  Ma ütlen, et kui ta ka ei tõuse üles ega anna sulle midagi sellepärast, et ta on su sõber, siis kindlasti tuleb ta üles sinu järelejätmatu pealekäimise pärast+ ja annab sulle, mida sa vajad.  Seega, ma ütlen teile: ärge lõpetage palumist+ ja teile antakse, ärge lõpetage otsimist ja te leiate, ärge lõpetage koputamist ja teile avatakse,+ 10  sest igaüks, kes palub, see saab,+ kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 11  Kas teie hulgas on sellist isa, kes siis, kui tema poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?+ 12  Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? 13  Kui nüüd teie, kes olete patused, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie taevane isa annab püha vaimu neile, kes teda paluvad!”+ 14  Kord ajas Jeesus ühest tummast mehest deemoni välja.+ Kui deemon oli väljunud, hakkas tumm rääkima ning rahvas imestas.+ 15  Aga mõned neist ütlesid: „Ta ajab deemoneid välja deemonite valitseja Peltsebuli abiga.”+ 16  Teised hakkasid nõudma temalt tunnustähte taevast,+ et teda proovile panna. 17  Nende mõtteid teades+ ütles Jeesus neile: „Iga kuningriik, kus pole üksmeelt, hävib, ja pere, kus pole üksmeelt, laguneb. 18  Samamoodi, kui Saatan on iseendaga riius, kuidas saab tema kuningriik püsima jääda? Te ütlete, et mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga. 19  Kui mina ajan deemoneid välja Peltsebuli abiga, siis kelle abiga ajavad neid välja teie jüngrid*? Seepärast saavad nendest teile kohtumõistjad.* 20  Ent kui ma ajan deemoneid välja Jumala sõrme abil,+ siis on Jumala kuningriik tõesti tulnud, aga teie pole seda märganud*.+ 21  Kui tugev relvastatud mees valvab oma lossi, on tema vara kaitstud. 22  Aga kui keegi temast tugevam tuleb tema vastu ja võidab ta, siis võtab ta ära kõik tema relvad, millele ta lootis, ja jaotab temalt võetud saagi teistele. 23  Kes ei ole minu poolt, on minu vastu, ja kes ei kogu koos minuga, pillutab laiali.+ 24  Kui rüve vaim läheb inimesest välja, käib ta mööda põuaseid kohti, otsides puhkepaika, ja kui ta ei leia, siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma ära tulin.”+ 25  Ja saabudes leiab ta selle olevat puhtaks pühitud ja ehitud. 26  Siis ta läheb ja võtab endaga veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise, ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Niisuguse inimesega on lood halvemad, kui olid alguses.”+ 27  Kui Jeesus seda rääkis, hüüdis talle üks naine rahva hulgast: „Õnnelik on ihu, mis sind kandis, ja õnnelikud on rinnad, mis sind imetasid!”+ 28  Aga tema ütles: „Ei, õnnelikud on hoopis need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”+ 29  Kui palju rahvast oli kokku tulnud, ütles Jeesus: „See on kuri põlvkond, ta otsib tunnustähte*, aga talle ei anta muud tunnustähte kui Joona oma.+ 30  Sest nii nagu Joonaga juhtunu+ sai tunnustäheks Niineve elanikele, saab ka see, mis juhtub Inimesepojaga, tunnustäheks sellele põlvkonnale. 31  Lõunamaa kuninganna+ äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonna meestega ja ta mõistab nad hukka, sest tema tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust; aga siin* on enam kui Saalomon.+ 32  Niineve mehed äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonnaga ja nad mõistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joona kuulutatud sõnumit;+ aga siin on enam kui Joona. 33  Kui keegi on süüdanud lambi, ei pane ta seda peitu ega nõu alla, vaid lambijalale,+ et sissetulijad näeksid valgust. 34  Su keha lamp on su silm. Kui su pilk on kinnitunud ühele asjale, on kogu su keha valgust täis,+ ent kui su silm on kade,* on su keha pimedust täis.+ 35  Vaata siis, et valgus, mis on sinus, poleks pimedus. 36  Kui kogu su keha on valgust täis ja selles pole ühtki pimedat kohta, siis on see sama valge nagu lamp, mis sind valgustab.” 37  Kui Jeesus oli seda rääkinud, palus üks variser ta enda poole sööma. Ta läkski tema majja ja heitis laua äärde. 38  Ent variser üllatus, nähes, et ta enne sööki end esmalt ei pesnud.+ 39  Aga Isand ütles talle: „Teie, variserid, puhastate küll karika ja vaagna väljastpoolt, aga seest te olete täis ahnust* ja kurjust.+ 40  Te arutud! Eks tema, kes on teinud välimise poole, ole teinud ka sisemise? 41  Andke armuande sellest, mis teie sees on, siis* on kõik teis puhas*.+ 42  Aga häda teile, variserid, sest te annate kümnist mündist, ruudist ja igast teisest maitsetaimest*,+ aga ei hooli Jumala õiglusest* ega armastusest! Kümnist tuleb anda, aga neid teisi asju ei või tähtsusetuks pidada.+ 43  Häda teile, variserid, sest te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja tervitusi turgudel!+ 44  Häda teile, sest te olete otsekui märkamatuks jäävad hauad,+ mille peal inimesed käivad, ilma et nad seda teaks!” 45  Vastuseks ütles üks seadusetundja Jeesusele: „Õpetaja, seda öeldes solvad sa ka meid.” 46  Tema aga ütles: „Häda teilegi, seadusetundjad, sest te panete inimeste peale rasked koormad, aga ise ei puutu te neid sõrmeotsagagi!+ 47  Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauakambreid, kuid teie esiisad tapsid neid!+ 48  Te ju teate oma esiisade tegusid ja ometi te kiidate need heaks — nemad tapsid prohveteid,+ aga teie ehitate prohvetitele hauakambreid. 49  Seepärast ütleb ka Jumal oma tarkuses: „Ma saadan nende juurde prohveteid ja apostleid ning osa neist nad tapavad ja teisi kiusavad taga.+ 50  Sellepärast lasub sellel põlvkonnal süü kõigi prohvetite vere pärast,* mis on valatud maailma rajamisest alates,+ 51  Aabeli verest+ kuni Sakarja vereni, mis valati altari ja templi vahel.”+ Jah, ma ütlen teile: sellel põlvkonnal lasub süü kõige selle pärast*. 52  Häda teile, seadusetundjad, sest te olete võtnud ära teadmiste võtme! Ise te pole sisse läinud ja olete püüdnud takistada neid, kes lähevad sisse.”+ 53  Kui Jeesus majast väljus, hakkasid kirjatundjad ja variserid teda paljude küsimustega ründama, et teda kitsikusse ajada. 54  Nad otsisid võimalust tabada teda ütlemast midagi, mida nad saaksid tema vastu kasutada.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Sõna-sõnalt „pojad”.
Võib tõlkida ka „Seepärast mõistavad teid hukka teie enda jüngrid”.
Võib tõlkida ka „siis on Jumala kuningriik juba teie juurde tulnud”.
Võib tõlkida ka „üleloomulikku tõendit”.
Võib tõlkida ka „näe! siin”.
Võib tõlkida ka „ent kui su pilk on kinnitunud halvale”.
Võib tõlkida ka „röövsaaki”.
Võib tõlkida ka „näe! siis”.
Teine võimalik tähendus: „siis on teile kõik puhas”.
Teine võimalik tähendus: „aedviljast”.
Võib tõlkida ka „õiglasest kohtumõistmisest”.
Võib tõlkida ka „Sellepärast nõutakse sellelt põlvkonnalt kõigi prohvetite verd”.
Võib tõlkida ka „seda nõutakse sellelt põlvkonnalt”.

Kommentaarid

Isand, õpeta meid palvetama. Sellest jüngri soovist räägib ainult Luukas. Arutelu leidis aset umbes poolteist aastat pärast mäejutlust, kui Jeesus oli õpetanud oma jüngreid palvetama. (Mt 6:9–13.) Võimalik, et seda jüngrit polnud siis kohal ja seepärast kordas Jeesus näidispalve tähtsamaid mõtteid. Palvetamine kuulus juutide elu ja jumalateenimise juurde. Piibli heebreakeelses osas on palju palveid, näiteks Laulude raamatus. Niisiis paistab, et see jünger ei palunud õpetada endale midagi sellist, millest ta varem midagi ei teadnud või mida ta polnud kunagi teinud. Kindlasti oli ta kuulnud juudi usujuhtide vormitäiteks tehtud palveid. Ent nüüd oli ta ilmselt jälginud Jeesuse palvetamist ja mõistnud, et see erineb suuresti rabide võltsvagadest palvetest. (Mt 6:5–8.)

pühitsetud saagu. Võib tõlkida ka „olgu pühaks peetud”. See on palve, et kõik intelligentsed olendid, nii inimesed kui ka inglid, peaks Jumala nime pühaks. See palve sisaldab ka mõtet, et Jumal tegutseks ja puhastaks oma nime, mida on teotatud Eedenis toimunud vastuhakust peale.

nimi. Jumala isikunimi, mis heebrea keeles esineb nelja konsonandina יהוה (JHVH) ja mille levinud vaste eesti keeles on Jehoova. „Uue maailma tõlkes” esineb see nimi piibli heebreakeelses osas 6979 korda ja kreekakeelses osas 237 korda. (Lisainfot Jumala nime kohta piibli kreekakeelses osas leiab lisast A5 ja lisast C.) Piiblis tähistab sõna „nimi” mõnikord isikut ennast, tema mainet ja kõike, mida ta enda kohta avaldab. (Vrd 2Mo 34:5, 6; Õp 22:1, allm.)

Sinu kuningriik tulgu. Jumala kuningriik esindab Jehoova kõrgeimat võimu maa üle. Palvetaja palub nende sõnadega, et Jumal asuks otsustavalt tegutsema, nii et Jumala kuningriik eesotsas messiaskuninga ja tema kaasvalitsejatega saaks maa ainuvalitsuseks. Jeesuse mõistujutt tekstis Lu 19:11–27 kinnitab, et Jumala kuningriik tuleb inimeste üle kohut mõistma, hävitama kõiki oma vaenlasi ning andma tasu neile, kes sellele loodavad. (Vt Mt 24:42, 44.) See kõrvaldab praeguse kurja maailma, sealhulgas kõik inimvalitsused, ning rajab uue ja õiglase maailma. (Tn 2:44; 2Pe 3:13; Ilm 16:14–16; 19:11–21.)

Kui te palvetate, öelge. Salmides 2b–4 kirjas olev palve sarnaneb näidispalvega, millest Jeesus rääkis umbes poolteist aastat varem mäejutluses. (Mt 6:9b–13.) Ta aga ei korranud seda sõna-sõnalt, mis näitab, et see ei olnud liturgiline palve, mida mehaaniliselt korrutada. Lisaks on Jeesuse ja tema jüngrite hilisematest palvetest näha, et nad ei hoidnud kinni näidispalve sõnastusest ega ülesehitusest.

pühitsetud saagu. Vt Mt 6:9 kommentaari.

nimi. Vt Mt 6:9 kommentaari.

Sinu kuningriik tulgu. Vt Mt 6:10 kommentaari.

igaks päevaks leiba, mida me vajame. Heebrea ja kreeka sõnadega, mis tähendavad leiba, mõeldakse sageli lihtsalt toitu. Jeesus osutab siin sellele, et jumalateenijad võivad Jumalalt julgelt paluda, et iga päev oleks toit laual. See palve tuletab meelde, et Jumal andis iisraellastele ime läbi mannat, mida tuli koguda „iga päev oma osa”. (2Mo 16:4.) Samuti sarnaneb see näidispalvega, millest Jeesus rääkis umbes poolteist aastat varem mäejutluses, kuid pole sellega identne. (Mt 6:9b–13.) Sellest võib järeldada, et Jeesus ei mõelnud, et näidispalvet peaks sõna-sõnalt kordama. (Mt 6:7.) Jeesus kordas vahel tähtsaid õpetusi, näiteks rääkis ta mitmel puhul palvetamisest. Nii kuulsid neid mõtteid need, kes varem kohal polnud, ja teistele olid need heaks meeldetuletuseks.

võlad. Mõeldakse patte. Kui inimene patustab kellegi vastu, jääb ta talle justkui võlgu. Tal tekib teise ees kohustus ja ta peab otsima temalt andestust. Jumalalt andestuse saamine sõltub sellest, kas inimene on andestanud oma võlglastele, st neile, kes tema vastu on patustanud. (Mt 6:14, 15; 18:35; Lu 11:4.)

aita meid, et me kiusatusele järele ei annaks. Sõna-sõnalt „ära vii meid kiusatusse”. Piibel ütleb vahel, et Jumal põhjustab asju, mida ta tegelikult vaid lubab sündida. (Ru 1:20, 21.) Jumal ei ahvatle kedagi patustama. (Jk 1:13.) Jeesus õhutab oma järelkäijaid palvetama, et Jumal aitaks neil kiusatusi vältida ja neile vastu seista. (1Ko 10:13.)

kes meie vastu patustab. Võib tõlkida ka „kes on meile võlgu”. Kui inimene patustab kellegi vastu, jääb ta talle justkui võlgu. Tal tekib teise ees kohustus ja ta peab otsima temalt andestust. Näidispalves, mille Jeesus esitas mäejutluses, kasutas ta sõna patud asemel sõna „võlad”. (Vt Mt 6:12 kommentaari.) Kreeka sõna, mille vasteks on „andestama”, tähendab sõna-sõnalt „lahti laskma; minna laskma”. Seda võib tõlkida ka „võlga tühistama”, „võlga kustutama”.

ära lase meil kiusatusele järele anda. Vt Mt 6:13 kommentaari.

Sõber, laena mulle kolm leiba. Lähis-Ida kultuuris on külalislahkuse osutamine auasi, nagu näitab ka see mõistujutt. Kuigi külaline saabus ootamatult keskööl – sellest üksikasjast võib järeldada, et tollal oli reisimisega seotud palju ebakindlat –, tundis võõrustaja kohustust anda talle süüa. Ta söandas lausa minna sel hilisel tunnil naabrit tülitama, et toitu laenata.

Ära tülita mind. Mees selles mõistujutus ei tahtnud eriti aidata, mitte seepärast, et ta poleks olnud sõbralik, vaid seepärast, et ta oli juba magama läinud. Tol ajal koosnes eluase sageli vaid ühest suurest toast, seda iseäranis siis, kui tegemist oli vaestega. Kui see mees oleks üles tõusnud, oleks ta ilmselt seganud tervet perekonda, kaasa arvatud magavaid lapsi.

järelejätmatu pealekäimise. Siin kasutatud kreeka sõna võib sõna-sõnalt tähendada tagasihoidlikkuse puudumist või häbitust. Ent selles kontekstis märgib see visa pealekäimist või tungivat nõudmist. Mees Jeesuse mõistujutus ei tunne häbi ega karda peale käia ja küsida seda, mida ta vajab, ning Jeesus räägib oma jüngritele, et samamoodi peaksid nemad järelejätmatult palvetama. (Lu 11:9, 10.)

Paluge püsivalt ... otsige pidevalt ... koputage lakkamata. Siin kasutatud kreeka verbide vorm viitab kestvale tegevusele ning näitab, et palvetada tuleb sihikindlalt. Kolme verbi kasutamine rõhutab seda veelgi. Jeesus toob sama mõtte esile mõistujutus, mis on kirjas tekstis Lu 11:5–8.

ärge lõpetage palumist, ... otsimist, ... koputamist. Vt Mt 7:7 kommentaari.

teie, kes olete patused. Sõna-sõnalt „teie, kes olete kurjad”. Päritud patu tõttu on kõik inimesed ebatäiuslikud ja seega oma olemuselt mingil määral kurjad.

kui palju enam. Jeesus kasutas sageli sellist arutluskäiku. Kõigepealt esitas ta mõne ilmselge või üldtuntud tõsiasja. Seejärel tegi ta selle alusel mõtlemapaneva järelduse. (Mt 10:25; 12:12; Lu 11:13; 12:28.)

teie, kes olete patused. Vt Mt 7:11 kommentaari.

kui palju enam. Vt Mt 7:11 kommentaari.

Peltsebuli. Tuleneb ilmselt nimest Baal-Sebub, mille tähendus on „kärbeste omanik (isand)”. Nii nimetati seda Baali, keda kummardasid Ekronis elavad vilistid. (2Ku 1:3.) Mõned kreekakeelsed käsikirjad kasutavad alternatiivseid nimesid tähendusega „aulise eluaseme omanik (isand)”. Või kui tegemist on sõnamänguga, kus on kasutatud piiblis mitteesinevat heebrea sõna zével (sõnnik), on selle nime tähenduseks „sõnnikuomanik; sõnnikuisand”. Nagu ilmneb tekstist Lu 11:18, käib nimi Peltsebul deemonite valitseja Saatana kohta.

peres. Võib tõlkida ka „kojas”. Algkeelne sõna, mis on siin tõlgitud vastega „pere”, võib tähendada nii perekonda kui ka kodakondseid, näiteks kuningakoja elanikke. (Ap 7:10; Flp 4:22.) Seda sõna kasutati valitsejate dünastiate, nagu näiteks Herodeste ja Rooma keisrite kohta, kus sisemised lahkhelid olid tavalised ning hukutavad.

Jumala sõrme abil. St Jumala püha vaimu abil, nagu ilmneb ühest varasemast juhtumist, mis on kirjas Matteuse evangeeliumis. Luuka evangeeliumis öeldakse, et Jeesus ajab deemoneid välja Jumala sõrme abil, Matteuse evangeeliumis aga Jumala vaimu ehk tegutseva jõu abil. (Mt 12:28.)

puhtaks pühitud. Mõnes käsikirjas on siin öeldud „tühja, puhtaks pühitud”, ent varased ja usaldusväärsed käsikirjad toetavad põhitekstis olevat vastet. Kreeka sõna tähendusega „tühi” esineb tekstis Mt 12:44, kus Jeesus toob sarnase mõtte. Seetõttu on mõned õpetlased seisukohal, et selle sõna lisasid Luuka evangeeliumi ümberkirjutajad, et see oleks kooskõlas Matteuse tekstiga.

muud tunnustähte kui Joona oma. Varem, kui Jeesus rääkis Joona tunnustähest, selgitas ta, et see tähendab tema surma ja ülesäratamist. (Mt 12:39, 40.) Joona oli ligi kolm päeva kala kõhus ja ta võrdles sealt pääsemist surmavallast pääsemisega. (Jn 1:17–2:2.) Jeesuse ülesäratamine surmavallast oli sama tõeline kui see, et Joona pääses kala kõhust. Kuigi Jeesus äratati ligi kolm päeva pärast surma üles, ei hakanud vastased temasse uskuma. Tunnustäheks oli ka Joona kartmatu kuulutustöö, mis pani Niineve elanikud kahetsema. (Mt 12:41; Lu 11:32.)

Lõunamaa kuninganna. St Seeba kuninganna. Arvatavasti asus tema kuningriik Edela-Araabias. (1Ku 10:1.)

Lõunamaa kuninganna. Vt Mt 12:42 kommentaari.

ilmutas. Võib tõlkida ka „näe! ilmutas”. Kreeka sõna idú võib tõlkida vastetega „näe”, „vaata”, „ennäe”. Sageli kasutatakse seda selleks, et pöörata tähelepanu järgnevale sõnale või fraasile eesmärgiga ergutada lugejat loetavat ette kujutama või tõsta esile mingit üksikasja. Samuti kasutatakse seda rõhutamiseks või millegi uue või üllatava sissejuhatamiseks. (Mt 17:3; 28:9.) Piibli kreekakeelses osas esineb seda kõige sagedamini Matteuse ja Luuka evangeeliumis ning Ilmutusraamatus. Piibli heebreakeelses osas on palju kasutatud samatähenduslikku heebrea sõna.

siin. Võib tõlkida ka „näe! siin”. (Vt Mt 1:20 kommentaari.)

Lamp. Piibliaegadel kasutati lambina tavaliselt väikest savinõu, mis täideti oliiviõliga.

nõu. Võib tõlkida ka „mõõdunõu”, „vaka”. Kasutati kuivainete, näiteks teravilja mõõtmiseks. Seda tüüpi nõu (kr módios) mahutas ligi 9 liitrit.

Keha lamp on silm. Silm, mis näeb hästi, on kehale nagu põlev lamp pimedas paigas. See võimaldab inimesel näha ja mõista maailma enda ümber. Siin mõeldakse silma piltlikus mõttes. (Ef 1:18.)

Kui su pilk on kinnitunud ühele asjale. Võib tõlkida ka „kui su silm on terav”, „kui su silm on terve”. Kreeka sõna haplús, mis on tõlgitud „kinnitunud ühele asjale”, peamine tähendus on „selge; lihtne”. See sisaldab mõtet ühele eesmärgile pühendumisest. Kui silm on korras, suudab see fookustuda ehk kinnituda ühele asjale. Kui inimese piltlik silm on kinnitunud ühele õigele asjale (Mt 6:33), avaldab see head mõju inimesele tervikuna.

kade. Sõna-sõnalt „paha, kuri; vigane”. Vigane silm ei näe selgelt. Samamoodi ei suuda „kade” silm keskenduda tõeliselt tähtsale. (Mt 6:33.) Selline silm on rahulolematu, ahne ja heitlik. See ei lase omanikul asju õigesti hinnata ja paneb ta taotlema isekaid eesmärke. (Vt Mt 6:22 kommentaari.)

Su keha lamp on su silm. Vt Mt 6:22 kommentaari.

Kui su pilk on kinnitunud ühele asjale. Vt Mt 6:22 kommentaari.

kade. Vt Mt 6:23 kommentaari.

end pesnud. Paljudes vanades käsikirjades esineb siin kreeka sõna baptízo (sisse kastma), mida kasutatakse enamasti ristimise kohta. Kuid Lu 11:38 kasutatakse seda sõna igasugu rituaalsete pesemiste kohta, mida juutide pärimus ette nägi. Teistes vanades käsikirjades on siin kreeka sõna rhantízo, mis tähendab „piserdama; piserdamise teel puhastama”. (Heb 9:13, 19, 21, 22.) Ükskõik kumb sõna aluseks võtta, jääb peamine mõte samaks: vagad juudid ei söönud enne, kui olid end rituaalselt puhastanud. Arheoloogid on leidnud Jeruusalemmast tollest ajast pärinevaid rituaalse pesemise vanne. See tõsiasi toetab selles kohas verbi baptízo kasutamist (mida võiks siin tõlkida ka „end vette kastnud”).

pesnud. St ei puhastanud end rituaalselt. Kreeka sõna baptízo (sisse kastma) kasutatakse enamasti ristimise kohta. Kuid siin mõeldakse selle sõnaga igasuguseid rituaalseid pesemisi, mida juutide pärimus ette nägi. (Vt Mr 7:4 kommentaari.)

armuande. Kreeka sõna eleemosýne (võib tõlkida ka „almus”, „halastuseand”) on sama tüvega kui kreeka sõnad, mille vasteteks on „halastus” ja „halastama”. See viitab andidele – rahale või toidule –, millega aidatakse vaeseid.

armuande. Vt Mt 6:2 kommentaari.

sellest, mis teie sees on. Järgmises salmis rõhutab Jeesus õigluse ja armastuse tähtsust. (Lu 11:42.) Seega võis ta siin pidada silmas inimese omadusi. Et heategu oleks armuand, peaks see lähtuma sellest, mis on inimese sees – armastavast ja lahkest südamest.

kümnist mündist, ruudist ja igast teisest maitsetaimest. Iisraellased pidid Moosese seaduse järgi maksma kümnist (ühe kümnendiku oma saagist). (3Mo 27:30; 5Mo 14:22.) Seadus ei öelnud, et seda tuleks maksta ka maitsetaimedest, nagu mündist ja ruudist, kuid Jeesus ei halvustanud seda traditsiooni. Ta laitis kirjatundjaid ja varisere hoopis selle pärast, et nad keskenduvad pisiasjadele, aga ei hooli Moosese seaduse põhimõtetest, näiteks Jumala õiglusest ja armastusest. Hiljem, kui Jeesus toob sarnase mõtte, mainib ta münti, tilli ja köömneid. (Mt 23:23.)

esimesi istmeid. Võib tõlkida ka „parimaid istmeid”. Sünagoogi ülemad ja suursugused külalised istusid ilmselt kirjarullide lähedal, kus nad olid kõigile näha. Neid kohti peeti aukohtadeks ja teisi sinna ei lubatud.

turgudel. Võib tõlkida ka „kogunemiskohtades”. Kreeka sõna agorá võib siin tähendada kauplemisväljakut või linnarahva kogunemiskohta Vana-Lähis-Idas ja kreeka-rooma maailmas.

esimesi istmeid. Vt Mt 23:6 kommentaari.

turgudel. Vt Mt 23:7 kommentaari.

lubjatud haudadega. Iisraellastel oli kombeks matmiskohti lubjaga valgendada, et keegi nendega kogemata kokku ei puutuks ega end rüvetaks. (4Mo 19:16.) Juudi Mišna (Šeqalim 1:1) ütleb, et seda tehti igal aastal kuu aega enne paasapüha. Jeesus mõtles selle metafooriga silmakirjalikkust.

märkamatuks jäävad hauad. Võib tõlkida ka „tähistamata hauad”. Üldiselt ei olnud juutide hauad rikkalikult kaunistatud ega uhked. Nagu sellest salmist välja tuleb, olid mõned hauad nii märkamatud, et inimene võis kogemata nende peal käia ja nii eneselegi teadmata rituaalselt ebapuhtaks saada. Moosese seaduse järgi sai ebapuhtaks igaüks, kes puudutas midagi surnuga seotut. Seega inimene, kes käis tähistamata haudadel, oli seitse päeva ebapuhas. (4Mo 19:16.) Et haudu oleks kerge märgata ja vältida, valgendasid juudid neid igal aastal. Selles salmis mõtles Jeesus ilmselt seda, et inimesi, kes variseridega pahaaimamatult läbi käivad, mõjutavad tahes tahtmata nende valed hoiakud ja rüve mõtteviis. (Vt Mt 23:27 kommentaari.)

ütleb ka Jumal oma tarkuses. Sõna-sõnalt „ütleb ka Jumala tarkus”. Ühel teisel korral ütles Jeesus: „Seepärast saadan ma teie juurde prohveteid, tarku ja õpetajaid.” (Mt 23:34.)

maailma rajamisest. Kreeka sõna, mis on siin tõlgitud vastega „rajamine”, on tekstis Heb 11:11 antud edasi sõnaga „soojätkamine”. Siin mõeldakse ilmselt Aadama ja Eeva laste sündi. Tekstis Lu 11:50, 51 seostas Jeesus maailma rajamise Aabeli sünniga. Aabel oli esimene lunastust vääriv inimene ja esimene, kelle nimi on maailma rajamisest peale eluraamatusse kirjutatud. (Ilm 17:8.)

maailma rajamisest. Kreeka sõna, mis on siin tõlgitud vastega „rajamine”, on tekstis Heb 11:11 antud edasi sõnaga „soojätkamine”. Siin mõeldakse ilmselt Aadama ja Eeva laste sündi. Jeesus seostab maailma rajamise Aabeli sünniga. Aabel oli esimene lunastust vääriv inimene ja esimene, kelle nimi on maailma rajamisest peale eluraamatusse kirjutatud. (Lu 11:51; Ilm 17:8; vt Mt 25:34 kommentaari.)

alates õige Aabeli verest kuni ... Sakarja vereni. Selle ütlusega mõtles Jeesus kõiki tapetud jumalateenijaid, kellest piibli heebreakeelne osa räägib. Esimene neist on Aabel (1Mo 4:8) ja viimane Sakarja (2Aj 24:20), kuna juudi kaanonis oli Ajaraamat viimane raamat.

Aabeli verest kuni Sakarja vereni. Vt Mt 23:35 kommentaari.

altari ja templi vahel. Siin mõeldakse templi all hoonet, kus asusid püha ja kõige püham paik. Vastavalt tekstile 2Aj 24:21 tapeti Sakarja Jehoova koja õues. Põletusohvrialtar oli templi siseõues templi sissekäigu ees. (Vt lisa B8.) See, mis toimus altari ja templi vahel, nagu Jeesus ütles, toimuski Jehoova koja õues.

teadmiste võtme. Piiblis on räägitud kellelegi võtmete andmisest nii otseses kui ka piltlikus mõttes. (1Aj 9:26, 27; Jes 22:20–22.) Kuna võtme omanikul oli mingil määral mõjuvõimu, sai võti võimu ja vastutuse sümboliks. Paistab, et selles salmis mõeldakse teadmiste all Jumalalt saadud teadmisi, kuna Jeesus pöördub seadusetundjate poole. Neil oli kohustus anda inimestele teadmisi Jumala kohta, selgitades neile Jumala sõna ja nii avades selle tähenduse. Tekstis Mt 23:13 ütleb Jeesus, et usujuhid sulgevad „inimeste ees tee taeva kuningriiki”. Seega võib järeldada, et Luuka tekstis mõeldakse väljendiga sisse läinud samuti taeva kuningriiki minemist. Sellega, et usujuhid ei jaganud inimestele täpseid teadmisi Jumala kohta, olid nad paljudelt võtnud ära võimaluse Jumala sõna mõista ja pääseda tema kuningriiki.

teda paljude küsimustega ründama, et teda kitsikusse ajada. Sõna-sõnalt „talle kõvasti peale käima ja teda usutlema”. Algkeeles on selles fraasis verb, mis võib tähendada kellegi ümber tunglemist, kuid siin väljendab see usujuhtide äärmist vaenulikkust. Sama kreeka verb on tekstis Mr 6:19 tõlgitud vastega „vimma kandma”, et kirjeldada, kui väga Herodias Ristija Johannest vihkas.

Pildid ja videod

Skorpionid
Skorpionid

Skorpione on üle 600 liigi ja nad võivad olla 2,5–20 cm pikkused. Iisraelis ja Süürias elutseb umbes 12 liiki. Üldiselt ei ole skorpioni salvamine inimesele surmav. Kuid on liike, kelle mürk on tugevatoimelisem kui paljude ohtlike kõrbemadude oma, ainult et neil on seda vähem. Iisraelis elavatest liikidest on mürgiseim kollane Leiurus quinquestriatus (pildil). Skorpioni salvamine on väga valus ja seda on mainitud tekstides Ilm 9:3, 5, 10. Skorpione leidus Juuda kõrbes ja Siinai poolsaarel, kus oli „hirmuäratav kõrb”. (5Mo 8:15.)

Lambijalg
Lambijalg

See kunstniku nägemus lambijalast (1) põhineb 1. sajandist pärit esemetel, mis on leitud Efesosest ja Itaaliast. Seda tüüpi lambijalad olid ilmselt rikastes kodudes. Vaesemates kodudes riputati lamp lakke, asetati seinanišši (2) või puust või savist jalale.

Ruut
Ruut

Ruut on tugevalõhnaline mitmeaastane põõsastaim, mille varred on kaetud karvakestega. See võib kasvada umbes meetri kõrguseks, sellel on hallikasrohekad lehed ja kollased õiekobarad. Iisraelis kasvab nii Ruta chalepensis latifolia, mis on pildil, kui ka aedruut (Ruta graveolens). Jeesuse päevil tarvitati seda taime arstimina ja ka toidu maitsestamiseks. Ruuti mainitakse vaid tekstis Lu 11:42, kus Jeesus mõistab hukka variseride silmakirjalikkuse, sest need andsid kümnist väiklase täpsusega. (Vrd Mt 23:23.)

Turg
Turg

Mõni turg, nagu juuresoleval pildil, asus tee ääres. Tihtipeale panid kauplejad tänavale niivõrd palju kraami, et see võis isegi liiklemist takistada. Turult sai osta majapidamistarbeid, keraamikat, kalleid klaasesemeid ning värsket toidukraami. Kuna puudus võimalus toiduaineid külmas hoida, pidid inimesed iga päev turult toitu ostma. Turul käies võis kaupmeestelt ja ränduritelt uudiseid kuulda, näha lapsi mängimas ning töötuid tööpakkumisi ootamas. Turg oli ka koht, kus Jeesus tervendas inimesi ja Paulus tegi kuulutustööd. (Ap 17:17.) Uhkust täis kirjatundjatele ja variseridele meeldis, kui inimesed neid turul tähele panid ja aupaklikult tervitasid.