Luuka 10:1–42

10  Pärast seda valis Isand välja veel 70 jüngrit ning saatis nad kahekaupa+ enda ees igasse linna ja paika, kuhu ta ka ise kavatses minna.  Jeesus ütles neile: „Lõikustööd on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse isandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.+  Minge! Ma saadan teid kui tallesid huntide keskele.+  Ärge võtke kaasa kukrut, toidupauna ega sandaale+ ja ärge teel kedagi tervitage*.  Kuhu majja te sisse astute, seal öelge esmalt: „Rahu sellele majale!”+  Kui seal on rahuarmastaja, siis jääb teie rahu tema peale, aga kui ei ole, pöördub see tagasi teie juurde.  Jääge majja,+ kus on rahuarmastaja, ning sööge ja jooge, mida pakutakse,+ sest töötegija on palka väärt.+ Ärge minge ühest majast teise.*  Kui te lähete mõnda linna ja teid võetakse seal vastu, siis sööge, mida teie ette pannakse,  ning tehke selle linna haiged terveks ja öelge: „Jumala kuningriik* on lähedal.”+ 10  Aga kui te lähete mõnda linna ja teid ei võeta seal vastu, siis minge selle peatänavatele ja öelge: 11  „Isegi tolmu, mis teie linnas meie jalgade külge jäi, me pühime maha teile hoiatuseks.+ Ometi teadke, et Jumala kuningriik on lähedal.” 12  Ma ütlen teile: Soodomal on sel päeval kergem kui sellel linnal.+ 13  Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Kui Tüüroses ja Siidonis* oleksid sündinud need vägevad teod, mis sündisid teis, oleksid nad juba ammu kahetsenud, istudes kotiriides ja tuhas.+ 14  Seetõttu on Tüürosel ja Siidonil kohtumõistmise ajal kergem kui teil. 15  Ja sina, Kapernaum, kas arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sa langed surmavallani! 16  Kes kuulab teid, kuulab ka mind.+ Kes põlgab ära teid, põlgab ära ka minu. Ja kes põlgab ära minu, põlgab ära ka tema, kes on mu läkitanud.”+ 17  Kui need 70 jüngrit rõõmsana tagasi tulid, ütlesid nad: „Isand, isegi deemonid alistuvad meile, kui me kasutame sinu nime.”+ 18  Jeesus ütles neile: „Ma nägin, kuidas Saatan nagu välk taevast maha langes.+ 19  Ma olen andnud teile meelevalla tallata jalge alla madusid ja skorpione ning täieliku voli vaenlase üle,+ ja miski ei tee teile kahju. 20  Siiski ärge rõõmustage selle üle, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage sellepärast, et teie nimed on taevasse kirja pandud.”+ 21  Selsamal tunnil sai ta püha vaimu mõjul ülirõõmsaks ja ütles: „Ma ülistan sind avalikult, isa, taeva ja maa isand, sest sa oled peitnud kõik selle tarkade ja arukate eest+ ning avaldanud selle lastele. Jah, isa, sa oled arvanud heaks nii teha.+ 22  Mu isa on kõik andnud minu hoolde, ja keegi teine ei tunne poega, kui vaid isa, ja keegi teine ei tunne isa, kui vaid poeg+ ja see, kellele poeg tahab tema kohta teadmisi jagada.”+ 23  Jüngritega omavahel olles ütles ta neile: „Õnnelikud on silmad, mis näevad seda, mida teie näete.+ 24  Ma ütlen teile, et paljud prohvetid ja kuningad on soovinud näha, mida teie näete, kuid pole näinud,+ ning kuulda, mida teie kuulete, kuid pole kuulnud.” 25  Siis tõusis üks seadusetundja ja küsis Jeesuselt, et teda proovile panna: „Õpetaja, mida mul tuleb teha, et pärida igavene elu?”+ 26  Jeesus ütles talle: „Mis on Moosese seaduses kirjutatud? Kuidas sa aru saad?” 27  See vastas: „„Armasta Jehoovat, oma Jumalat, kogu südamest ja hingest ning kogu oma jõu ja mõistusega”+ ning „oma ligimest nagu iseennast”.”+ 28  Jeesus ütles talle: „Sa vastasid õigesti, tee nii ja sa saad elu.”+ 29  Aga tahtes õigena paista,+ küsis see mees Jeesuselt: „Kes siis on mu ligimene?” 30  Jeesus vastas: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus röövlite kätte. Need riisusid ta paljaks, peksid läbi ning läksid ära, jättes ta poolsurnuna maha. 31  Juhtumisi läks üks preester mööda seda teed alla, ent kui ta seda meest nägi, läks ta teiselt poolt teed temast mööda. 32  Samamoodi üks leviit, kes jõudis alla sellesse paika, nägi teda ja läks temast teiselt poolt teed mööda. 33  Siis jõudis sinna üks samaarlane,+ kes seda teed mööda rändas, ja kui ta meest nägi, hakkas tal temast kahju. 34  Ta astus mehe juurde, sidus tema haavad ning valas nende peale õli ja veini. Siis tõstis ta mehe oma looma selga, viis ühte võõrastemajja ning hoolitses tema eest. 35  Järgmisel päeval võttis ta kaks denaari*, andis need võõrastemajapidajale ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja mis sa üle selle kulutad, tasun ma sulle tagasi tulles.” 36  Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene+ sellele mehele, kes oli sattunud röövlite kätte?” 37  Seadusetundja vastas: „See, kes tema peale halastas.”+ Jeesus ütles talle: „Mine ja tee sina samamoodi.”+ 38  Kui nad teel olid, läks Jeesus ühte külla. Seal võttis teda oma majas külalisena vastu naine nimega Marta.+ 39  Sel naisel oli ka õde, kelle nimi oli Maarja. See istus Isanda jalgade juures ja kuulas, mida ta räägib. 40  Marta seevastu oli hõivatud paljude toimetustega. Niisiis tuli ta Jeesuse juurde ja ütles: „Isand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde on jätnud kõik toimetused minu teha? Ütle talle, et ta mulle appi tuleks.” 41  Isand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad end paljuga. 42  Vaja on aga vähe või ainult üht. Maarja on endale hea* osa valinud+ ja seda ei võeta temalt ära.”

Allmärkused

Võib tõlkida ka „tervituseks emmake”. Tervitamisega võis kaasneda suuandmine, kallistamine ja pikk vestlus.
St nad ei pidanud otsima endale mugavamat öömaja.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Need kaks olid mittejuudi linnad.
Võib tõlkida ka „parima”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Hunt
Hunt

Hundid (Canis lupus) on kiskjad, kes tegutsevad peamiselt pimedal ajal. (Hab 1:8.) Nad on raevukad, julged ja aplad loomad, kes murravad tihtilugu maha rohkem lambaid, kui nad ära süüa või vedada jaksavad. Piiblis on loomi ja neile iseloomulikke tunnusjooni või käitumist kasutatud sageli piltlikult, kusjuures esile on tõstetud nii nende häid kui ka halbu külgi. Näiteks Jaakob ennustas surivoodil, et Benjamini suguharu võitleb otsekui hunt. (1Mo 49:27.) Enamikul juhtudel aga on hundiga kujutatud negatiivseid omadusi, nagu õelust, julmust, ahnust ja salakavalust. Huntidega võrreldakse näiteks valeprohveteid (Mt 7:15), kristliku teenistuse ägedaid vastaseid (Mt 10:16; Lu 10:3) ja valeõpetajaid, kes ohustavad kogudust seestpoolt (Ap 20:29, 30). Karjased teadsid hästi, millist ohtu kujutavad endast hundid. Jeesus rääkis palgatöölisest, kes „jätab hunti nähes lambad maha ja põgeneb”. Vastupidi palgatöölisele, kes ei hooli lammastest, on Jeesus hea karjane, kes andis oma elu lammaste eest. (Joh 10:11–13.)

Kepp ja toidupaun
Kepp ja toidupaun

Muistsed heebrealased kasutasid keppi mitmel otstarbel. Näiteks sai kepile toetuda (2Mo 12:11; Sak 8:4; Heb 11:21), sellega sai end kaitsta (2Sa 23:21), seda kasutati viljapeksuks (Jes 28:27) ja oliivide mahatagumiseks õlipuudelt (5Mo 24:20; Jes 24:13). Toidupaunaks oli harilikult nahast kott, mida kanti üle õla, ning seda kasutasid rännumehed, karjased, põllumehed ja teisedki. Sellesse võidi panna ka riideid ja muid asju. Kui Jeesus läkitas apostlid kuulutustööretkele, andis ta neile juhised ka kepi ja toidupauna kohta. Ta ütles, et nad läheks sellega, mis neil parasjagu on, ega hakkaks mingit lisavarustust hankima, sest Jehoova hoolitseb nende eest. (Vt Lu 9:3 ja 10:4 kommentaari selle kohta, mis oli Jeesuse juhendite iva.)

Kapernaum, Korasin ja Betsaida
Kapernaum, Korasin ja Betsaida

Videos näidatakse panoraamfotot, mis on tehtud Oofiri vaateplatvormilt Galilea mere kirderanniku lähedal. Korasin (2) asus kõigest u 3 km kaugusel muistse Kapernauma (1) oletatavast asupaigast. Kapernaum oli ilmselt Jeesuse koduks rohkem kui kahe aasta vältel, kui ta Galileas ulatuslikult tegutses. Peetrus ja Andreas elasid Kapernaumas ja Matteuse tollihoone asus samuti seal või kusagil sealkandis. (Mr 1:21, 29; 2:1, 13, 14; 3:16; Lu 4:31, 38.) Peetrus, Andreas ja Filippus olid pärit Kapernauma lähedal asuvast Betsaida linnast (3). (Joh 1:44.) Neis kolmes linnas või nende ümbruskonnas tegi Jeesus palju imesid. (Vt lisa A7-D kaarti 3B ja lisa A7-E kaarti 4.)