Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Luuka evangeeliumi sisujuht

 • A. Luuka sissejuhatus (1:1–4)

 • B. Ristija Johannese ja Jeesuse sünniga seotud sündmused (1:5–80)

  • Gabriel ennustab Ristija Johannese sündi (1:5–25)

  • Gabriel ennustab Jeesuse sündi (1:26–38)

  • Maarja külastab oma sugulast Eliisabetti (1:39–45)

  • Maarja ülistab Jehoovat (1:46–56)

  • Johannese sünd ja nimepanek (1:57–66)

  • Sakariase ennustus (1:67–79)

  • Johannes kõrbes (1:80)

 • C. Jeesuse sünd ja varajane elu (2:1–52)

  • Joosep ja Maarja lähevad Petlemma; Jeesuse sünd (2:1–7)

  • Inglid ilmutavad end karjastele (2:8–20)

  • Jeesus lõigatakse ümber ja tuuakse templisse (2:21–24)

  • Siimeonil on au näha messiat (2:25–35)

  • Anna räägib lapsest (2:36–38)

  • Naasmine Naatsaretti (2:39, 40)

  • 12-aastane Jeesus templis (2:41–50)

  • Jeesus läheb koos vanematega tagasi Naatsaretti (2:51, 52)

 • D. Sündmused enne Jeesuse maise teenistuse algust (3:1–4:13)

  • Johannese teenistuse algus (3:1, 2)

  • Johannes kuulutab, et on vaja lasta end ristida (3:3–20)

  • Jeesuse ristimine (3:21, 22)

  • Jeesus Kristuse põlvnemine (3:23–38)

  • Jeesus ei lase Kuradil end kiusatusse viia (4:1–13)

 • E. Jeesuse teenistuse algus, peamiselt Galileas (4:14–6:11)

  • Jeesus hakkab Galileas kuulutama (4:14, 15)

  • Jeesusest ei peeta Naatsaretis lugu (4:16–30)

  • Jeesus õpetab Kapernauma sünagoogis (4:31–37)

  • Jeesus tervendab Siimoni ämma ja teised (4:38–41)

  • Jeesus leitakse kõrvalisest paigast (4:42–44)

  • Kalasaagi ime; esimesed jüngrid (5:1–11)

  • Jeesus tervendab pidalitõbe täis mehe (5:12–16)

  • Jeesus andestab halvatu patud ja tervendab ta (5:17–26)

  • Leevist saab Jeesuse järelkäija (5:27–32)

  • Küsimus paastumise kohta (5:33–39)

  • Jeesus on „hingamispäeva isand” (6:1–5)

  • Jeesus tervendab hingamispäeval ühe kuivetunud käega mehe (6:6–11)

 • F. 12 apostli väljavalimine; mäejutlus (6:12–49)

  • 12 apostli väljavalimine (6:12–16)

  • Jeesus õpetab ja tervendab rahvahulki (6:17–19)

  • Kes on õnnelikud; kellele saab osaks häda (6:20–26)

  • Armastage oma vaenlasi; kuldne reegel; olge halastavad (6:27–36)

  • Ärge mõistke kohut (6:37–42)

  • Puud tuntakse vilja järgi (6:43–45)

  • Hästi ehitatud maja, ilma vundamendita maja (6:46–49)

 • G. Jeesuse teenistus Galileas ja mujal jätkub (7:1–9:50)

  • Sadakonnaülema usk (7:1–10)

  • Jeesus äratab üles Naini lesknaise poja (7:11–17)

  • Ristija Johannes küsib, kas Jeesus on see, kes pidi tulema (7:18–23)

  • Jeesus kiidab Ristija Johannest (7:24–30)

  • Jeesus mõistab hukka ükskõikse põlvkonna (7:31–35)

  • Patune naine valab Jeesuse jalgadele õli (7:36–50)

  • Naised, kes Jeesust saadavad (8:1–3)

  • Mõistujutt külvajast (8:4–8)

  • Miks rääkis Jeesus mõistujutte (8:9, 10)

  • Jeesus selgitab mõistujuttu külvajast (8:11–15)

  • Lampi ei kaeta kinni (8:16–18)

  • Jeesuse ema ja vennad (8:19–21)

  • Jeesus vaigistab Galilea merel tormi (8:22–25)

  • Jeesus tervendab deemonitest vaevatud mehe; lubab deemonitel minna sigadesse (8:26–39)

  • Jairuse tütre ülesäratamine; naine puudutab Jeesuse kuube (8:40–56)

  • 12 jüngrit saavad väljaõpet kuulutustööks (9:1–6)

  • Herodes on Jeesuse pärast segaduses (9:7–9)

  • Jeesus toidab umbes 5000 meest (9:10–17)

  • Peetrus ütleb, et Jeesus on messias (9:18–20)

  • Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist (9:21, 22)

  • Milline on tõeline jünger (9:23–27)

  • Jeesuse muutumine (9:28–36)

  • Jeesus tervendab deemonist vaevatud poisi (9:37–43a)

  • Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist (9:43b–45)

  • Jüngrid vaidlevad, kes neist on suurim (9:46–48)

  • „Kes ei ole teie vastu, on teie poolt” (9:49, 50)

 • H. Jeesus suundub Jeruusalemma; tema hilisem teenistus, peamiselt Juudamaal ja Pereas (9:51–19:27)

  • Üks Samaaria küla ei võta Jeesust vastu (9:51–56)

  • Jeesusele järgnemine (9:57–62)

  • Jeesus saadab välja 70 jüngrit (10:1–12)

  • Häda Korasinile, Betsaidale ja Kapernaumale (10:13–16)

  • 70 jüngrit tulevad tagasi (10:17–20)

  • Jeesus ülistab isa alandlike soosimise eest (10:21–24)

  • Mõistujutt halastajast samaarlasest (10:25–37)

  • Jeesus külastab Martat ja Maarjat (10:38–42)

  • Näidispalve (11:1–4)

  • Mõistujutt sõbrast, kes palub leiba (11:5–13)

  • Jeesus selgitab, et ta ajab deemoneid välja Jumala sõrme abil (11:14–23)

  • Kui rüve vaim pöördub tagasi (11:24–26)

  • Tõeline õnn (11:27, 28)

  • Joona tunnustäht (11:29–32)

  • Keha lamp on silm (11:33–36)

  • Jeesus sööb variseri pool; kuulutab häda silmakirjalikele usujuhtidele (11:37–54)

  • Olge ettevaatlikud variseride juuretise suhtes (12:1–3)

  • Kartke Jumalat, mitte inimesi (12:4–7)

  • Kes usub Kristusesse, kuulub temale (12:8–12)

  • Mõistujutt rumalast rikkast mehest (12:13–21)

  • „Ärge muretsege oma elu pärast” (12:22–31)

  • „Ära karda, väike kari” (12:32–34)

  • Valvsus (12:35–40)

  • Ustav majapidaja ja ustavusetu ori (12:41–48)

  • Jeesus ei too rahu, vaid lahkmeelt (12:49–53)

  • Tuleb mõista, mis aeg praegu on (12:54–56)

  • Vaidlusküsimuste lahendamine (12:57–59)

  • Kes ei kahetse, hukkub (13:1–5)

  • Mõistujutt viljatust viigipuust (13:6–9)

  • Jeesus teeb hingamispäeval terveks küürus naise (13:10–17)

  • Mõistujutud sinepiseemnest ja juuretisest (13:18–21)

  • Kitsast uksest sisseminek nõuab pingutusi (13:22–30)

  • Herodes, „see rebane” (13:31–33)

  • Jeesus kurvastab Jeruusalemma pärast (13:34, 35)

  • Jeesus tervendab hingamispäeval vesitõbise mehe (14:1–6)

  • Ole alandlik külaline (14:7–11)

  • Võõrusta neid, kes ei saa sulle tasuda (14:12–14)

  • Mõistujutt kutsututest, kes otsivad vabandusi (14:15–24)

  • Jüngriks olemise hind (14:25–33)

  • Sool, mis kaotab oma toime (14:34, 35)

  • Mõistujutt kadunud lambast (15:1–7)

  • Mõistujutt kadunud drahmist (15:8–10)

  • Mõistujutt kadunud pojast (15:11–32)

  • Mõistujutt ebaausast majapidajast (16:1–13)

  • Moosese seadus ja Jumala kuningriik (16:14–18)

  • Mõistujutt rikkast mehest ja Laatsarusest (16:19–31)

  • Jeesus räägib eksiteele viimisest, andestamisest ja usust (17:1–6)

  • Mõistujutt orjast, kes peremeest teenib (17:7–10)

  • Jeesus tervendab 10 pidalitõbist (17:11–19)

  • Jumala kuningriigi tulek (17:20–37)

  • Mõistujutt järjekindlast lesknaisest (18:1–8)

  • Mõistujutt variserist ja maksukogujast (18:9–14)

  • Jeesus ja lapsed (18:15–17)

  • Rikka ülema küsimus igavese elu kohta (18:18–30)

  • Jeesus kuulutab taas ette oma surma ja ülestõusmist (18:31–34)

  • Jeesus tervendab Jeeriko lähedal pimeda kerjuse (18:35–43)

  • Jeesus on külas maksukoguja Sakkeusel (19:1–10)

  • Mõistujutt 10 miinist (19:11–27)

 • I. Algab Jeesuse viimane nädal Jeruusalemmas ja selle ümbruses (19:28–21:4)

 • J. Jeesus ennustab tulevasi sündmusi (21:5–36)

  • Küsimus tundemärgi kohta; „vaadake ette, et teid ei eksitataks” (21:5–9)

  • Tundemärk: sõjad, suured maavärinad, katkud, näljahädad (21:10, 11)

  • Tagakiusamine (21:12–19)

  • Jeruusalemm sõjavägede piiramisrõngas; rahvastele määratud ajad (21:20–24)

  • Inimesepoja tulek (21:25–28)

  • Mõistujutt viigipuust (21:29–31)

  • „See põlvkond ei kao” (21:32, 33)

  • „Vaadake, et te ei koormaks oma südant”; „Püsige siis ärkvel” (21:34–36)

 • K. Jeesuse viimased päevad Jeruusalemmas; tema vahistamine ja kohtuprotsess (21:37–23:25)

 • L. Jeesuse hukkamine, matmine, ülesäratamine ja taevasseminek (23:26–24:53)