Laulud (Psalmid) 119:1–176

א [alef] 119  Õnnelikud on need, kelle tee on laitmatu,kes käivad Jehoova seaduse järgi.+   Õnnelikud on need, kes panevad tähele ta meeldetuletusi,+otsivad teda kogu südamest.+   Nad ei tee ülekohut,vaid käivad tema teedel.+   Sina oled andnud käsujärgida hoolsalt su korraldusi.+   Kui ma vaid jääksin kindlaks,+peaksin kinni su määrustest!   Ei jää ma siis häbisse+kõiki su käske uurides.   Siis tänan sind ausa südamegasu õiglasi seadusi tundma õppides.   Ma täidan sinu määrusi.Ära hülga mind iial! ב [bet]   Kuidas hoiab noor inimene oma elutee puhta? Kui seab hoolsalt oma samme sinu sõna järgi.+ 10  Ma otsin sind kogu südamest. Ära lase mul kõrvale kalduda sinu käskudest.+ 11  Ma talletan sinu ütlusi oma südames,+et ma ei patustaks su vastu.+ 12  Ole kiidetud, Jehoova!Õpeta mulle oma määrusi. 13  Oma huultega kuulutan makõiki su lausutud seadusi. 14  Ma rõõmustan su meeldetuletuste üle+enam kui kalli vara üle.+ 15  Ma mõtisklen su korralduste üle,+hoian silmad su teeradadel.+ 16  Sinu määrused on mulle kallid,ma ei unusta su sõna.+ ג [gimel] 17  Ole lahke oma teenija vastu,et ma elaksin ja järgiksin su sõna.+ 18  Ava mu silmad, et näeksin selgeltsu seaduse imesid. 19  Ma olen vaid võõras sel maal.+Ära varja mu eest oma käske. 20  Ma olen nõrkenud lakkamatust igatsusestsu seaduste järele. 21  Sa hurjutad jultunuid,äraneetuid, kes su käskudest kõrvale kalduvad.+ 22  Võta minult häbi ja teotus,sest ma panen tähele su meeldetuletusi. 23  Isegi kui peamehed peavad nõu mu vastu,mõtiskleb su teenija sinu määruste üle*. 24  Sinu meeldetuletused on mulle kallid,+need on mu nõuandjad.+ ד [dalet] 25  Ma laman põrmus.+Hoia mind elus oma lubadust mööda.+ 26  Ma rääkisin sulle oma teedest ja sa vastasid mulle.Õpeta mulle oma määrusi.+ 27  Aita mul mõista oma korralduste mõtet,et võiksin mõtiskleda su imeliste tegude üle*.+ 28  Ma olen kurbusest unetu.Turguta mind oma sõnaga. 29  Hoia mind eemal pettuse teest.+Ole mulle armuline, õpeta oma seadust. 30  Ma olen valinud ustavuse tee.+Sinu seadusi pean ma õigeks. 31  Ma klammerdun su meeldetuletuste külge.+Jehoova, ära lase mul pettuda*!+ 32  Ma lausa jooksen su käskude teel,sest sa teed mu südames neile ruumi*. ה [he] 33  Õpeta mulle, Jehoova,+ oma määruste teedja ma käin sellel kuni lõpuni.+ 34  Anna mulle arusaamist,et võiksin täita su seadustja pidada seda kogu südamest. 35  Juhata mind oma käskude rajal,+sest seal ma leian rõõmu. 36  Pööra mu süda oma meeldetuletuste poole,mitte kasuahnuse poole.+ 37  Pööra mu silmad ära sellelt, mis vääritu,+hoia mind elus oma teel. 38  Täida oma tõotus,et sind kardetaks*. 39  Võta minult ära häbi, mis mind hirmutab,sinu seadused on ju head.+ 40  Kuidas ma küll igatsen sinu korraldusi!Sinu õigus hoidku mind elus. ו [vav] 41  Saagu mulle osaks sinu truu armastus, Jehoova,+päästa mind oma tõotust mööda,+ 42  et võiksin vastata sellele, kes mind teotab,sest ma loodan sinu sõnale. 43  Ära võta mu suust tõesõna,sest ma loodan sinu seadusele. 44  Ma täidan alati su seadust,ikka ja igavesti.+ 45  Mu jalgtee on turvaline,+sest otsin su korraldusi. 46  Ma räägin su meeldetuletustest kuningate eesega jää häbisse.+ 47  Su käsud on mulle kallid,jah, neid ma armastan.+ 48  Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida armastan,+ma mõtisklen su määruste üle*.+ ז [zajin] 49  Tuleta meelde oma teenijale antud tõotust,millega annad mulle lootust. 50  See lohutab mind mu hädas,+sest su tõotus on hoidnud mind elus. 51  Jultunud mehed mõnitavad mind,aga ma ei kaldu su seadusest kõrvale.+ 52  Ma pean meeles su põliseid seadusi,+ Jehoova,neist leian lohutust.+ 53  Tuline raev on haaranud mind jumalatute pärast,kes hülgavad su seaduse.+ 54  Sinu määrused on mulle lauluks,kus ma ka ei elaks*. 55  Öösel ma meenutan su nime, Jehoova,+et võiksin täita su seadust. 56  See kõik on mulle osaks saanud,sest ma pean kinni su korraldustest. ח [het] 57  Jehoova on mu pärandiosa,+ma olen tõotanud järgida su sõnu.+ 58  Ma palun sind kogu südamest*,+ole mulle armuline+ oma tõotust mööda. 59  Ma uurisin oma teid,et pöörata sammud tagasi su meeldetuletuste poole.+ 60  Ma kiirustan ega viivitasu käskude täitmisega.+ 61  Jumalatute köied ümbritsevad mind,kuid ma ei unusta su seadust.+ 62  Keskööl ma tõusen sind tänama+su õiglaste seaduste eest. 63  Ma olen kõigi nende sõber, kes sind kardavadja su korraldusi järgivad.+ 64  Sinu truu armastus, Jehoova, täidab maad.+Õpeta mulle oma määrusi. ט [tet] 65  Sa oled teinud head oma teenijaleoma sõna järgi, Jehoova. 66  Anna mulle kainet mõistust ja teadmisi,+sest olen pannud lootuse su käskudele. 67  Mind vaevati, kui läksin eksiteele,*kuid nüüd ma järgin su ütlusi.+ 68  Sina oled hea+ ja su teod on head.Õpeta mulle oma määrusi.+ 69  Jultunud mehed mustavad mind valega,aga mina täidan kogu südamest su korraldusi. 70  Nende süda on tuim nagu rasv,+aga mulle on su seadused kallid.+ 71  Mulle on hea, et mind vaevatakse,+sest nõnda ma õpin su määrusi. 72  Seadus su huulilt on mulle hea,+see on parem kui tuhanded kuld- ja hõbetükid.+ י [jod] 73  Sinu käed valmistasid ja vormisid mind.Anna mulle arusaamist,et võiksin õppida su käske.+ 74  Need, kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad,sest sinu sõna on mu lootus.+ 75  Ma tean, Jehoova, et sinu seadused on õiged+ja et sa karistasid mind oma ustavuses.+ 76  Lohutagu mind sinu truu armastus,+nagu sa oled oma teenijale tõotanud. 77  Halasta mu peale, et võiksin elada,+sest sinu seadus on mulle kallis.+ 78  Jäägu jultunud häbisse,sest nad tegid mulle põhjuseta* ülekohut.Mina aga mõtisklen su korralduste üle*.+ 79  Pöördugu minu juurde need, kes sind kardavad,kes teavad su meeldetuletusi. 80  Olgu mu süda laitmatu, kui järgin su määrusi,+et ma ei jääks häbisse.+ כ [kaf] 81  Ma igatsen su päästet,+sinu sõna on mu lootus. 82  Mu silmad igatsevad näha su tõotuste täitumist,+ma küsin: „Millal sa lohutad mind?”+ 83  Ma olen nagu suitsus kuivanud nahklähker,aga sinu määrusi ma ei unusta.+ 84  Kui kaua peab su teenija veel ootama?Millal viid täide kohtuotsuse mu tagakiusajate kohta?+ 85  Jultunud mehed kaevavad mulle püünisauke,need, kes trotsivad su seadust. 86  Kõik sinu käsud on usaldusväärsed.Põhjuseta kiusatakse mind taga. Oh aita mind!+ 87  Nad oleksid mind maa pealt peaaegu hävitanud,kuid mina ei hüljanud su korraldusi. 88  Hoia mind elus oma truu armastuse pärast,et võiksin järgida su meeldetuletusi. ל [lamed] 89  Igaveseks, oo, Jehoova,jääb su sõna püsima taevas.+ 90  Sinu ustavus kestab põlvest põlve.+Sa oled rajanud maa nõnda, et see jääb püsima.+ 91  Tänu sinu seadustele on püsinud need* tänini,sest need kõik on sinu teenijad. 92  Kui sinu seadus poleks olnud mulle kallis,oleksin hukkunud oma hädas.+ 93  Ma ei unusta kunagi su korraldusi,sest nende varal oled sa mind elus hoidnud.+ 94  Ma kuulun sulle. Päästa mind,+sest olen taga nõudnud su korraldusi.+ 95  Jumalatud varitsevad mind, et mind hävitada,aga mina panen hoolega tähele su meeldetuletusi. 96  Ma olen näinud, et kõigel täiuslikul on piirid,kuid sinu käsusõnal pole piire*. מ [mem] 97  Kuidas ma küll armastan sinu seadust!+Kogu päeva mõtisklen ma selle üle*.+ 98  Sinu käsusõna teeb mind targemaks mu vaenlastest,+sest see on minuga alati. 99  Mul on rohkem taipu kui kõigil mu õpetajail,+sest ma mõtisklen su meeldetuletuste üle*. 100  Ma tegutsen arukamalt kui vanad mehed,sest ma täidan su korraldusi. 101  Ma keeldun käimast kurjal teel,+et järgida sinu sõna. 102  Sinu seadustest ei pöördu ma kõrvale,sest sina oled mind õpetanud. 103  Kui magusad on su ütlused mu suulaele,magusamad kui mesi mu suule!+ 104  Tänu sinu korraldustele tegutsen ma arukalt.+Seepärast vihkan ma igat vale rada.+ נ [nun] 105  Sinu sõna on mu jalale lambiksja valguseks mu teerajal.+ 106  Ma olen andnud vande järgida su õiglasi seadusija ma pean seda. 107  Ma olen väga vaevatud.+Jehoova, hoia mind elus oma sõna järgi.+ 108  Rõõmustagu sind mu vabatahtlikud kiitusohvrid,+ Jehoova,õpeta mulle oma seadusi.+ 109  Mu elu on pidevalt ohus,kuid sinu seadust pole ma unustanud.+ 110  Jumalatud on seadnud mulle lõksu,kuid sinu korraldustest pole ma kõrvale kaldunud.+ 111  Sinu meeldetuletused on mu püsiv omand,sest need on mu südame rõõm.+ 112  Ma olen otsustanud kuuletuda su määrustelealati, oma elu lõpuni. ס [samekh] 113  Ma vihkan ükskõikseid*,+aga sinu seadust ma armastan.+ 114  Sina oled mu varjupaik ja kilp.+Sinu sõna on mu lootus.+ 115  Taganege minust, te õelad,+et võiksin täita oma Jumala käske. 116  Toeta mind oma tõotust mööda,+et võiksin elada,ära luba mu lootusel saada pettumuseks.+ 117  Toeta mind, et pääseksin,+siis keskendun alati su määrustele.+ 118  Sa hülgad kõik, kes su määrustest kõrvale kalduvad,+sest nad on täis pettust ja valet. 119  Kõik jumalatud maa peal viskad sa ära kui väärtusetu räbu.+Seepärast armastan ma su meeldetuletusi. 120  Hirmust sinu ees väriseb mu ihu,sinu seadusi ma kardan. ע [ajin] 121  Ma olen teinud, mis õige ja õiglane.Ära loovuta mind mu rõhujaile! 122  Taga oma teenija hüvang,ära lase jultunuil mind rõhuda. 123  Mu silmad on tuhmunud igatsusest näha su päästet+ja su õiglase tõotuse täitumist.+ 124  Osuta oma teenijale truud armastust,+õpeta mulle oma määrusi.+ 125  Ma olen sinu teenija. Anna mulle arusaamist,+et mõistaksin su meeldetuletusi. 126  Jehooval on aeg tegutseda.+Nad on ju rikkunud su seadust. 127  Aga mina armastan su käskeenam kui kulda, kui puhast kulda.+ 128  Ma pean õigeks kõiki su õpetusi,+vihkan igat vale rada.+ פ [pe] 129  Sinu meeldetuletused on imelised,seepärast järgin ma neid. 130  Su sõnade avanemine toob valgust,+annab kogenematule arusaamist.+ 131  Ma avan oma suu ja ohkan,sest ma igatsen su käskude järele.+ 132  Vaata mu poole ja ole mulle armuline+neile antud seadust mööda, kes armastavad su nime.+ 133  Juhata kindlakäeliselt mu samme* oma ütlustega,ära lase kurjusel minus võimust võtta.+ 134  Vabasta mind rõhujate käestja ma täidan su käske. 135  Lase oma palge hiilgusel paista oma teenija peale,*+õpeta mulle oma määrusi. 136  Pisarad voolavad mu silmist,sest rahvas ei täida su seadust.+ צ [tsade] 137  Sa oled õiglane, Jehoova,+su seadused on õiged.+ 138  Sinu meeldetuletused on õigedja täiesti usaldusväärsed. 139  Ind põleb mu sees,+sest mu vastased on unustanud su sõnad. 140  Sinu sõna on läbini puhas,+sinu teenija armastab seda.+ 141  Ma olen tühine ja põlatud,+kuid sinu käske ma ei unusta. 142  Sinu õigus on igavene õigus,+sinu seadus on tõde.+ 143  Kuigi olen ahastuses ja hädas,pean ma su käske kalliks. 144  Sinu meeldetuletused on õiged igavesti.Anna mulle arusaamist,+ et võiksin elada. ק [kof] 145  Ma hüüan kogu südamest. Vasta mulle, Jehoova!Ma täidan su määrusi. 146  Ma hüüan sinu poole. Oh päästa mind!Ma järgin su meeldetuletusi. 147  Ma olen ärkvel enne koitu, et hüüda sind appi,+sest sinu sõnad on mu lootus. 148  Ma ärkan enne öiseid vahikordi,et mõtiskleda su tõotuse üle*.+ 149  Kuula mu häält oma truu armastuse pärast.+Oo, Jehoova, hoia mind elus oma õigust mööda! 150  Kes käituvad häbitult*, on mulle liginenud,sinu seadusest on nad kaugel. 151  Sa oled mu lähedal, Jehoova,+kõik sinu käsud on tõde.+ 152  Juba ammu sain ma teada su meeldetuletuste kohta,et oled andnud need igaveseks.+ ר [reš] 153  Vaata mu vaeva ja päästa mind,+sest ma pole unustanud su seadust. 154  Kaitse* ja päästa mind,+hoia mind elus, nagu oled tõotanud. 155  Pääste on kaugel jumalatutest,sest nad pole taga nõudnud su määrusi.+ 156  Sinu halastus on suur, Jehoova.+Hoia mind elus oma õigust mööda. 157  Mul on palju tagakiusajaid ja vastaseid,+kuid sinu meeldetuletustest pole ma kõrvale kaldunud. 158  Ma vaatan tülgastusega reeturlike peale,sest nad ei järgi sinu sõna.+ 159  Vaata, kuidas ma armastan sinu korraldusi!Oo, Jehoova, hoia mind elus oma truu armastuse pärast!+ 160  Sinu sõna on läbini tõde,+kõik su seadused on õiged ja igavesed. ש [sin] või [šin] 161  Peamehed vaenavad mind+ põhjuseta,kuid mu süda tunneb aukartust su sõnade vastu.+ 162  Ma rõõmustan su ütluste üle+nagu see, kes saab rikkaliku sõjasaagi. 163  Ma vihkan valet, ma jälestan seda,+kuid sinu seadust ma armastan.+ 164  Seitse korda päevas kiidan ma sindsinu õigete seaduste eest. 165  Sinu seaduse armastajail on suur rahu,+miski ei pane neid komistama. 166  Ma loodan sinu päästetegudele, Jehoova,ja täidan su käske. 167  Ma hoian su meeldetuletusija armastan neid väga.+ 168  Ma järgin su korraldusi ja meeldetuletusi,sest kõik mu teod on sulle teada.+ ת [tav] 169  Jõudku mu appihüüd sinuni, Jehoova.+Anna mulle arusaamist, nagu oled öelnud.+ 170  Tõusku mu anumine sinu ette.Päästa mind, nagu oled lubanud. 171  Hoovaku mu huultelt kiitust,+sest sa õpetad mulle oma määrusi. 172  Laulgu mu keel su tõotustest,+sest kõik su käsud on õiged. 173  Olgu su käsi valmis mind aitama,+sest olen otsustanud kuuletuda su korraldustele.+ 174  Ma igatsen su päästet, Jehoova,sinu seadus on mulle kallis.+ 175  Luba mul elada, et võiksin sind kiita,+sinu seadused aidaku mind. 176  Ma olen eksinud nagu kadunud lammas.+ Otsi üles oma teenija,sest ma pole unustanud su käske.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „uurib su teenija sinu määrusi”.
Võib tõlkida ka „uurida su imelisi tegusid”.
Võib tõlkida ka „jääda häbisse”.
Teine võimalik tähendus: „sest sa annad mu südamesse kindlustunde”.
Teine võimalik tähendus: „mis on antud neile, kes sind kardavad”.
Võib tõlkida ka „uurin su määrusi”.
Võib tõlkida ka „kus ma ka võõrana ei elaks”.
Võib tõlkida ka „püüan leevendada su palet”, „otsin su palge naeratust”.
Võib tõlkida ka „kui patustasin kogemata”.
Teine võimalik tähendus: „oma valedega”.
Võib tõlkida ka „uurin su korraldusi”.
St kogu loomistöö.
Sõna-sõnalt „käsusõna on väga avar”.
Võib tõlkida ka „uurin ma seda”.
Võib tõlkida ka „uurin su meeldetuletusi”.
Võib tõlkida ka „neid, kel on jagatud süda”.
Võib tõlkida ka „tee mu sammud kindlaks”.
Võib tõlkida ka „naerata oma teenijale”.
Võib tõlkida ka „uurida su tõotust”.
Võib tõlkida ka „rõvedalt”.
Võib tõlkida ka „aja mu kohtuasja”.

Kommentaarid

Pildid ja videod