Laulud (Psalmid) 106:1–48

106  Kiitke Jaahi!Tänage Jehoovat, sest tema on hea,+tema truu armastus kestab igavesti.+   Kes suudaks teada anda kõigist Jehoova vägitöödest,rääkida kõigist tema kiiduväärt tegudest?+   Õnnelikud on need, kes teevad, mis õige,kelle teod on alati õiglased.+   Pea mind meeles, Jehoova, kui teed head oma rahvale.+Hoolitse minu eest ja päästa mind,   et võiksin tunda su headust su valitute vastu,+rõõmustada koos su rahvaga,uhkusega kiita sind koos su omandrahvaga.   Me oleme teinud pattu nagu meie esiisadki,+teinud ülekohut ja kurja.+   Meie esiisad Egiptuses ei hinnanud* su imetegusid.Nad ei pidanud meeles su külluslikku truud armastust,vaid mässasid mere ääres, Punase mere ääres.+   Siiski päästis ta nad oma nime pärast,+et näidata oma vägevust.+   Tema hurjutamisest kuivas Punane meri,ta viis nad läbi selle sügavike nagu läbi kõrbe.+ 10  Nii päästis ta nad vihamehe käest,+nõudis tagasi vaenlase käest.+ 11  Vesi mattis nende vastased,ükski neist ei jäänud ellu.+ 12  Siis nad uskusid tema tõotust,+laulsid talle kiitust.+ 13  Aga kiiresti unustasid nad tema teod,+ei oodanud tema nõuandeid. 14  Kõrbes andsid nad oma himudele järele,+kõnnumaal panid Jumala proovile.+ 15  Ta andis neile, mida nad nõudsid,kuid lõi neid siis tõvega ja nad jäid päris otsa.+ 16  Nad hakkasid laagris kadestama Moosest,samuti Aaronit,+ Jehoova püha meest.+ 17  Maa avanes ja neelas Daatani,mattis Abirami jõugu.+ 18  Tuli lahvatas nende seas,leek õgis jumalatud.+ 19  Hoorebi juures tegid nad vasika,kummardasid valatud kuju,+ 20  nad vahetasid mu aurohusööja pulli kuju vastu.+ 21  Nad unustasid Jumala,+ oma päästja,kes oli teinud suuri asju Egiptuses,+ 22  imelisi tegusid Haami maal,+aukartustäratavaid tegusid Punase mere ääres.+ 23  Ta oli juba andmas käsku nad hävitada,kuid tema valitu Mooses palus teda*,et ta pööraks oma hukutava raevu.+ 24  Siis nad põlgasid ära ihaldusväärse maa,+ei uskunud tema tõotust.+ 25  Nad nurisesid oma telkides+ega kuulanud Jehoova häält.+ 26  Seepärast tõstis ta käe, vandudes,et hukutab nad kõrbes,+ 27  laseb nende järglastel langeda rahvaste seas,pillutab nad laiali mööda maid.+ 28  Nad liitusid Peori Baali kummardamisega,+sõid surnutele toodud ohvreid*. 29  Nad vihastasid teda oma tegudega+ja nende keskel puhkes nuhtlus.+ 30  Kui aga Piinehas sekkus,pandi nuhtlusele piir.+ 31  See arvati temale õigusekspõlvest põlve, igavesti.+ 32  Nad vihastasid Jumalat Meriba* vee juures.Moosesel läks nende pärast kehvasti.+ 33  Nad tegid tema meele kibedaks,ta huulilt tulid mõtlematud sõnad.+ 34  Nad ei hävitanud rahvaid,+ehkki Jehoova oli seda käskinud,+ 35  vaid segunesid rahvastega,+võtsid omaks nende kombed.+ 36  Nad teenisid nende ebajumalaid,+need said neile püüniseks.+ 37  Nad ohverdasid oma poegija tütreid deemonitele.+ 38  Nad valasid süütut verd,+oma poegade ja tütarde verd:nad ohverdasid neid Kaanani ebajumalatele,+ja maa rüvetus verevalamisega. 39  Nad said oma tegude tõttu ebapuhtaks,käisid hoora kombel ebajumalate järel.+ 40  Siis süttis Jehoova viha oma rahva vastu,ta hakkas enda omandit jälestama. 41  Ta andis nad korduvalt rahvaste kätte,+et vihamehed nende üle valitseksid.+ 42  Vaenlased rõhusid neidja alistasid nad. 43  Ta vabastas nad korduvalt,+aga nad mässasid ega kuuletunud,+ja neid alandati nende pattude pärast.+ 44  Aga ta nägi nende viletsust,+võttis kuulda nende anumist.+ 45  Nende pärast tuletas ta meelde oma lepingut,oma truu armastuse külluses hakkas tal neist kahju*.+ 46  Ta lasi neil armu leidakõigi nende vangistajate ees.+ 47  Päästa meid, Jehoova, meie Jumal!+Kogu meid kokku rahvaste hulgast,+et kiidaksime su püha nimeja hõiskaksime sinu ülistuseks.+ 48  Kiidetud olgu Iisraeli Jumal Jehoovaigavesest ajast igavesti!+Kogu rahvas öelgu: „Aamen!”Kiitke Jaahi!*

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ei mõistnud”.
Sõna-sõnalt „seisis tema ees lõhes”.
St kas surnud inimestele või elututele ebajumalatele toodud ohvreid.
Nimi Meriba tähendab „riid”.
Võib tõlkida ka „tundis ta kahetsust”.
Võib tõlkida ka „halleluuja”. Jaah on nime Jehoova lühivorm.

Kommentaarid

Pildid ja videod