Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Kahe tee vastandus

   • Rõõm Jumala seaduse lugemisest (2)

   • Õige on nagu viljakandev puu (3)

   • Jumalatud on kui aganad (4)

 • 2

  • Jehoova ja tema võitu

   • Jehoova naerab rahvaste üle (4)

   • Jehoova seab ametisse kuninga (6)

   • Austage Poega (12)

 • 3

  • Usaldus Jumala vastu ohu korral

   • „Miks on mul nii ohtralt vastaseid?” (1)

   • „Jehoova käes on pääste” (8)

 • 4

  • Usaldav palve

   • „Kui ärritute, ärge tehke pattu” (4)

   • „Ma heidan rahus magama” (8)

 • 5

  • Jehoova — õigete varjupaik

   • Jumal vihkab kurjust (4, 5)

   • „Juhata mind oma õiguses” (8)

 • 6

  • Palve, et Jehoova oleks armuline

   • Surnud ei täna Jumalat (5)

   • Jumal kuuleb anumist (9)

 • 7

  • Jehoova on õiglane kohtumõistja

   • „Mõista mulle kohut, Jehoova” (8)

 • 8

  • Jumala ülevus ja inimese väärikus

   • „Kui ülev on su nimi” (1, 9)

   • „Mis on surelik, et sa teda meeles pead” (4)

   • Inimene on kroonitud hiilgusega (5)

 • 9

  • Jumala imeliste tegude kuulutamine

   • Jehoova on kindel varjupaik (9)

   • Kes tunnustavad Jumala nime, usaldavad teda (10)

 • 10

  • Jehoova aitab abituid

   • Jumalatu hoopleb: „Jumalat ei ole” (4)

   • Abitu pöördub Jehoova poole (14)

   • „Jehoova on kuningas ikka ja igavesti” (16)

 • 11

  • Jehoova on pelgupaigaks

   • „Jehoova on oma pühas templis” (4)

   • Jumal vihkab vägivalla armastajat (5)

 • 12

  • Jehoova hakkab tegutsema

   • Jumala sõnad on puhtad (6)

 • 13

  • Igatsus Jehoova pääste järele

   • „Kui kauaks, Jehoova” (1, 2)

   • Jehoova tasub külluslikult (6)

 • 14

  • Mõistmatu inimene

   • „Jehoovat ei ole” (1)

   • „Mitte ükski ei tee head” (3)

 • 15

  • Kes võib olla külaline Jehoova telgis?

   • Kes räägib tõtt oma südames (2)

   • Kes ei laima (3)

   • Kes ei tagane oma tõotusest (4)

 • 16

  • Jehoova — headuse läte

   • „Jehoova on mu osa” (5)

   • Mõtted noomivad ööselgi (7)

   • Jehoova on paremal käel (8)

   • „Sina ei jäta mind surmavalda” (10)

 • 17

  • Palve, et Jumal kaitseks

   • „Sa oled uurinud mu südant” (3)

   • „Peida mind oma tiibade varjus” (8)

 • 18

  • Kiitus Jumalale pääste eest

   • „Jehoova on mu kalju” (2)

   • Jehoova on ustavale ustav (25)

   • Jumala tee on täiuslik (30)

   • „Su alandlikkus teeb mind suureks” (35)

 • 19

  • Jumala loodu ja seadus annavad tunnistust

   • „Taevas annab teada Jumala aust” (1)

   • Jumala täiuslik seadus annab jõudu (7)

   • „Puhasta mind pattudest, millest ma pole teadlik” (12)

 • 20

  • Jumal päästab võitud kuninga

   • Ühed loodavad vankritele ja hobustele, teised Jehoovale (7)

 • 21

  • Õnnistused kuningale, kes loodab Jehoovale

   • Kuningas saab pika elu (4)

   • Jumala vaenlased saavad lüüa (8–12)

 • 22

  • Meeleheitest Jumala kiitmiseni

   • „Mu Jumal, miks oled mu maha jätnud?” (1)

   • „Heidavad liisku mu riiete pärast” (18)

   • Jumala kiitmine koguduses (22, 25)

   • Kogu maa kummardab Jumalat (27)

 • 23

  • „Jehoova on mu karjane”

   • „Mul pole millestki puudust” (1)

   • „Ta kosutab mu hinge” (3)

   • „Mu karikas on pilgeni täis” (5)

 • 24

  • Auline kuningas siseneb väravatest

   • „Jehoovale kuulub maa” (1)

 • 25

  • Palve juhatuse ja andestuse saamiseks

   • „Õpeta mulle oma radu” (4)

   • „Jehoova on lähedane sõber” (14)

   • „Andesta kõik mu patud” (18)

 • 26

  • Laitmatuses käimine

   • „Uuri mind, Jehoova” (2)

   • Halva seltskonna vältimine (4, 5)

   • „Käin ümber su altari, Jehoova” (6)

 • 27

  • „Jehoova on mu elu kindlus”

   • Jumala templi imetlemine (4)

   • Jehoova hoolib, isegi kui vanemad ei hooli (10)

   • „Looda Jehoovale” (14)

 • 28

  • Lauliku palvet võetakse kuulda

   • „Jehoova on mu tugevus ja kilp” (7)

 • 29

  • Jehoova võimas hääl

   • Pühas rüüs teenimine (2)

   • „Auline Jumal müristab” (3)

   • Jehoova annab oma rahvale jõu (11)

 • 30

  • Lein muutub rõõmuks

   • Jumala soosing kestab kogu elu (5)

 • 31

  • Jehoova on pelgupaigaks

   • „Sinu kätte ma usaldan oma vaimu” (5)

   • „Jehoova, tõe Jumal” (5)

   • Jumala rikkalik headus (19)

 • 32

  • Õnnelik on see, kellele on andeks antud

   • „Ma tunnistasin sulle oma patu” (5)

   • Jumal teeb targaks (8)

 • 33

  • Kiitus Loojale

   • „Laulge talle uus laul” (3)

   • Kõik on loodud Jehoova sõna ja vaimuga (6)

   • Jehoova rahvas on õnnelik (12)

   • Jehoova valvas silm (18)

 • 34

  • Jehoova päästab oma teenijad

   • „Tõstkem üheskoos kõrgele tema nimi” (3)

   • Jehoova ingel kaitseb (7)

   • „Maitske ja vaadake, et Jehoova on hea!” (8)

   • Ühtki luud ei murta (20)

 • 35

  • Palve vaenlase käest pääsemiseks

   • Vaenlased aetagu ära (5)

   • „Kiidan sind hulga rahva seas” (18)

   • Alusetult vihatud (19)

 • 36

  • Jumala truu armastus

   • Jumalatu ei karda Jumalat (1)

   • Jumal on eluallikas (9)

   • „Tänu sinu valgusele me näeme valgust” (9)

 • 37

  • Kes loodavad Jehoovale, õitsevad

   • „Ära ärritu kurjade pärast” (1)

   • „Olgu Jehoova su ülim rõõm” (4)

   • „Usalda oma tee Jehoova hoolde” (5)

   • „Tasased pärivad maa” (11)

   • Õigel pole leivapuudust (25)

   • Õiged elavad maa peal igavesti (29)

 • 38

  • Kannatava kahetseja palve

   • „Ma olen ahastuses, mustas masenduses” (6)

   • Jehoova kuuleb neid, kes teda ootavad (15)

   • „Mu patt ei andnud mulle asu” (18)

 • 39

  • Elu lühidus

   • Inimene on vaid hingeõhk (5, 11)

   • „Ärgu jäägu sul märkamata mu pisarad” (12)

 • 40

  • Tänu võrratule Jumalale

   • Jumala tegusid ei jõua ära lugeda (5)

   • Ohvrid pole Jumalale kõige tähtsamad (6)

   • „Sinu tahet, mu Jumal, täidan ma hea meelega” (8)

 • 41

  • Palve haigevoodis

   • Jumal toetab haiget (3)

   • Lähedane sõber reedab (9)

 • 42

  • Jumala, võimsa päästja ülistamine

   • Hing igatseb Jumala järele nagu hirv vee järele (1, 2)

   • „Mu hing, miks oled ahastuses” (5, 11)

   • „Oota Jumalat” (5, 11)

 • 43

  • Jumal kui kohtumõistja päästab

   • „Saada oma valgus ja tõde” (3)

   • „Mu hing, miks oled ahastuses” (5)

   • „Oota Jumalat” (5)

 • 44

  • Abipalve

   • „Sina päästsid meid” (7)

   • „Meid on arvatud tapalambaiks” (22)

   • „Tõuse ja aita meid!” (26)

 • 45

  • Võitud kuninga pulm

   • Meeldiv kõne (2)

   • „Jumal on su troon ikka ja igavesti” (6)

   • Kuningat kütkestab pruudi ilu (11)

   • Pojad valitsevad kogu maal (16)

 • 46

  • „Jumal on meie pelgupaik”

   • Jumala hämmastavad teod (8)

   • Jumal lõpetab sõjad kogu maal (9)

 • 47

  • Jumal on kuningas üle kogu maa

   • Jehoova on aukartustäratav (2)

   • Laulge kiitust Jumalale (6, 7)

 • 48

  • Siion — suure kuninga linn

   • Kogu maa rõõm (2)

   • Uurige linna ja selle torne (11–13)

 • 49

  • Rumal on loota rikkusele

   • Inimene ei saa teist lunastada (7, 8)

   • Jumal lunastab surmavallast (15)

   • Rikkus ei päästa surmast (16, 17)

 • 50

  • Jumal mõistab kohut ustava ja jumalatu vahel

   • Ohvri alusel sõlmitud leping (5)

   • „Jumal on kohtumõistja” (6)

   • Kõik loomad kuuluvad Jumalale (10, 11)

   • Jumal paljastab jumalatud (16–21)

 • 51

  • Kahetseja palve

   • Patusüüga sündinud (5)

   • „Puhasta mind mu patust” (7)

   • „Loo mulle puhas süda” (10)

   • Purukspekstud süda on Jumalale meelepärane (17)

 • 52

  • Lootus Jumala truu armastuse peale

   • Hoiatus kurjade tegudega kelkijatele (1–5)

   • Jumalatu loodab rikkusele (7)

 • 53

  • Mõistmatu inimene

   • „Jehoovat ei ole” (1)

   • „Mitte ükski ei tee head” (3)

 • 54

  • Abipalve vaenlaste keskel

   • „Jumal on mu abimees” (4)

 • 55

  • Palve, kui sõber reedab

   • Lähedane sõber teotab (12–14)

   • „Heida oma koorem Jehoova peale” (22)

 • 56

  • Palve tagakiusamise ajal

   • „Ma loodan Jumalale” (4)

   • „Kogu mu pisarad oma nahklähkrisse” (8)

   • „Mida saab tühipaljas inimene mulle teha?” (4, 11)

 • 57

  • Palve, et Jumal oleks armuline

   • Varjupaik Jumala tiibade all (1)

   • Vaenlased kukuvad enda kaevatud auku (6)

 • 58

  • Jumal on maa kohtumõistja

   • Palve, et jumalatuid karistataks (6–8)

 • 59

  • Jumal on kilp ja varjupaik

   • Ära anna armu reeturile (5)

   • „Mina aga laulan sinu jõust” (16)

 • 60

  • Jumal alistab vaenlased

   • Inimeste abi on tühine (11)

   • „Jumal annab meile jõudu” (12)

 • 61

  • Jumal on tugev torn kaitseks vaenlase eest

   • „Ma tahan olla igavesti külaline su telgis” (4)

 • 62

  • Pääste tuleb Jumalalt

   • „Ma ootan vaikselt Jumalat” (1, 5)

   • Valage Jumala ette välja oma süda (8)

   • Inimlapsed on pelk hingeõhk (9)

   • Ära looda rikkusele (10)

 • 63

  • Igatsus Jumala järele

   • „Sinu truu armastus on parem kui elu” (3)

   • Täidetud parimaga (5)

   • Jumalale mõtlemine öösel (6)

   • „Ma klammerdun su külge” (8)

 • 64

  • Kaitse salakavalate rünnakute vastu

   • „Jumal laseb nende pihta” (7)

 • 65

  • Jumal hoolitseb maa eest

   • „Sina kuulad palvet” (2)

   • „Õnnelik on see, kelle sa valid” (4)

   • Jumala külluslik headus (11)

 • 66

  • Jumala aukartustäratavad teod

   • „Tulge ja vaadake Jumala tegusid!” (5)

   • „Tasun sulle tõotused” (13)

   • Jumal kuuleb palvet (18–20)

 • 67

  • Maa ääred kardavad Jumalat

   • „Et kogu maal tuntaks su teed” (2)

   • Kõik rahvad tänagu Jumalat (3, 5)

   • Jumal õnnistab meid (6, 7)

 • 68

  • Jumala vaenlased hajugu

   • „Isata laste isa” (5)

   • Jumal annab üksijäänuile eluaseme (6)

   • Naised kuulutavad head sõnumit (11)

   • Annid inimeste hulgast (18)

   • Jehoova kannab iga päev meie koormat (19)

 • 69

  • Palve, et Jumal päästaks

   • „Innukus su koja pärast põleb mu sees” (9)

   • „Vasta mulle kiiresti” (17)

   • „Nad andsid mulle ... veiniäädikat” (21)

 • 70

  • Anuv abipalve

   • „Tegutse kiiresti mu heaks!” (5)

 • 71

  • Eakad võivad tunda end kindlana

   • Lootus Jumalale noorest põlvest peale (5)

   • „Kui mu ramm raugeb” (9)

   • Jumal õpetab noorusest peale (17)

 • 72

  • Jumala seatud kuninga rahuvalitsus

   • Õiged õitsevad (7)

   • Alamaid merest mereni (8)

   • Vabastamine vägivalla alt (14)

   • Maa peal on rohkesti vilja (16)

   • Jumala nime ülistatakse igavesti (19)

 • 73

  • Jumalakartlik saab tasakaalu tagasi

   • „Minu sammud oleksid peaaegu kõrvale kaldunud” (2)

   • „Mind vaevati kogu päeva” (14)

   • „Kuni ma sisenesin Jumala aulisse pühamusse” (17)

   • Jumalatud on libedal pinnal (18)

   • Hea on olla Jumala ligi (28)

 • 74

  • Palve, et Jumal mõtleks oma rahvale

   • Jumala päästetegude meenutamine (12–17)

   • „Ära unusta vaenlase teotusi” (18)

 • 75

  • Jumal mõistab õiglast kohut

   • Jumalatud peavad jooma Jehoova karikast (8)

 • 76

  • Jumala võit Siioni vaenlaste üle

   • Jumal päästab tasased (9)

   • Kõrgid vaenlased alandatakse (12)

 • 77

  • Palve ahastuspäeval

   • Jumala tegude üle mõtisklemine (11, 12)

   • Kes on nii võimas kui Jumal? (13)

 • 78

  • Jumala hoolitsus ja iisraellaste usupuudus

   • Tulevastele põlvedele jutustamine (2–8)

   • „Nad ei uskunud Jumalasse” (22)

   • „Taevavili” (24)

   • „Kurvastasid Iisraeli Püha” (41)

   • Egiptusest tõotatud maale (43–55)

   • Nad panid Jumala proovile (56)

 • 79

  • Palve, kui Jumala rahvast on rünnatud

   • „Nüüd oleme naabrite teotada” (4)

   • „Aita meid ... oma aulise nime pärast” (9)

   • „Tasu meie naabritele seitsmekordselt” (12)

 • 80

  • Palve, et Iisraeli karjane päästaks

   • „Oo, Jumal, taasta meie endine põli” (3)

   • Iisrael kui Jumala viinapuu (8–15)

 • 81

  • Üleskutse kuuletumiseks

   • Ei tohi kummardada võõraid jumalaid (9)

   • „Kuulaks mu rahvas mind ometi” (13)

 • 82

  • Üleskutse õiglaseks kohtumõistmiseks

   • Jumal mõistab kohut jumalate seas (1)

   • „Kaitske viletsat” (3)

   • „Te olete jumalad” (6)

 • 83

  • Palve vaenlasega silmitsi seistes

   • „Oo, Jumal, ära vaiki” (1)

   • Vaenlasi keerutatakse nagu ohakaid (13)

   • Jumala nimi on Jehoova (18)

 • 84

  • Hing igatseb viibida Jumala pühamus

   • Leviit soovib olla otsekui lind (3)

   • „Üks päev sinu õuedes” (10)

   • „Jumal Jehoova on päike ja kilp” (11)

 • 85

  • Palve, et Jumal koguks rahva taas kokku

   • Jumal räägib oma ustavatele rahust (8)

   • Truu armastus ja ustavus kohtuvad (10)

 • 86

  • Pole teist sellist jumalat kui Jehoova

   • Jehoova on valmis andestama (5)

   • Kõik rahvad kummardavad Jehoovat (9)

   • „Õpeta mulle oma teed” (11)

   • „Liida üheks mu süda” (11)

 • 87

  • Siion — tõelise Jumala linn

   • Siionis sündinud (4–6)

 • 88

  • Palve surmaohus

   • „Mu elu on surmavalla lävel” (3)

   • „Igal hommikul jõuab mu palve su ette” (13)

 • 89

  • Laul Jehoova truust armastusest

   • Leping Taavetiga (3)

   • Taaveti järeltulija püsib igavesti (4)

   • Jumala võitu hüüab Jumalat isaks (26)

   • Leping Taavetiga jääb püsima (34–37)

   • Inimene ei pääse ise surmavallast (48)

 • 90

  • Igaviku Jumal ja surelik inimene

   • Tuhat aastat on nagu eilne päev (4)

   • Inimene elab 70–80 aastat (10)

   • „Õpeta meid oma päevi arvestama” (12)

 • 91

  • Kaitse Jumala salapaigas

   • Päästetud linnupüüdja käest (3)

   • Varjupaik Jumala tiibade all (4)

   • Ustav püsib, kuigi tuhanded langevad (7)

   • Inglitele on antud käsk kaitsta (11)

 • 92

  • Jehoova on kõrgeim igavesti

   • Tema suured teod ja sügavad mõtted (5)

   • „Õige õitseb nagu palmipuu” (12)

   • „Ka vanas eas on nad lopsakad” (14)

 • 93

  • Jehoova ülev valitsus

   • „Jehoova on saanud kuningaks!” (1)

   • „Kui usaldusväärsed on sinu meeldetuletused!” (5)

 • 94

  • Palve, et Jumal maksaks kätte

   • „Kui kaua saavad jumalatud juubeldada?” (3)

   • Jaahi manitsused teevad õnnelikuks (12)

   • Jumal ei hülga oma rahvast (14)

   • Seaduse varjus hautakse kurja (20)

 • 95

  • Jumalakummardamisega kaasneb kuulekus

   • „Täna, kui te kuulete Jumala häält” (7)

   • „Ärge tehke oma südant kõvaks” (8)

   • „Nad ei saa puhata ühes minuga” (11)

 • 96

  • „Laulge Jehoovale uus laul!”

   • Jehoova väärib ülimat kiitust (4)

   • Rahvaste jumalad on tühised (5)

   • Pühas rüüs teenimine (9)

 • 97

  • Jehoova on ülevam kui teised jumalad

   • „Jehoova on saanud kuningaks!” (1)

   • Kes armastab Jehoovat, vihaku halba (10)

   • Valgus särab õigetele (11)

 • 98

  • Jehoova — päästja ja õiglane kohtumõistja

   • Jehoova kuulutab päästet (2, 3)

 • 99

  • Jehoova — püha kuningas

   • Istub keerubite kohal (1)

   • Jumal, kes andestab ja karistab (8)

 • 100

  • Tänulaul Loojale

   • „Teenige Jehoovat rõõmuga” (2)

   • „Tema on meid teinud” (3)

 • 101

  • Valitseja tegutseb laitmatult

   • Ei salli kõrkust (5)

   • „Mu pilk on pööratud ustavatele” (6)

 • 102

  • Rõhutu meeleheitlik palve

   • „Olen kui üksik lind” (7)

   • „Mu päevad on kui kahanev vari” (11)

   • „Jehoova ehitab üles Siioni” (16)

   • Jehoova püsib igavesti (26, 27)

 • 103

  • „Kiida, mu hing, Jehoovat”

   • Jumal viib meie patud meist kaugele (12)

   • Jumala isalik halastus (13)

   • Jumalal on meeles, et oleme põrm (14)

   • Jehoova troon ja kuningavõim (19)

   • Inglid teevad Jumala sõna järgi (20)

 • 104

  • Kiitus Jumalale loomisimede eest

   • Maa püsib igavesti (5)

   • Vein ja leib rõõmustavad surelikku (15)

   • „Kui palju on sinu tegusid” (24)

   • „Kui võtad neilt eluvaimu, nad surevad” (29)

 • 105

  • Jehoova ustavad teod oma rahva heaks

   • Jumal peab meeles oma lepingut (8–10)

   • „Ärge puutuge mu võituid” (15)

   • Jumal läkitas Joosepi (17–22)

   • Jumala imed Egiptuses (23–36)

   • Iisraellaste väljatulek Egiptusest (37–39)

   • Jumal peab meeles Aabrahamile antud tõotust (42)

 • 106

  • Iisrael ei hinnanud Jumala imetegusid

   • Unustasid kiiresti Jumala teod (13)

   • Jumala au vahetati pulli kuju vastu (19, 20)

   • Ei uskunud Jumala tõotust (24)

   • Liitusid Baali kummardamisega (28)

   • Ohverdasid lapsi deemonitele (37)

 • 107

  • Tänu Jumalale tema imeliste tegude eest

   • Ta pani nad käima õigel teel (7)

   • Ta kosutas janust ja toitis näljast (9)

   • Ta tõi nad välja pimedusest (14)

   • Ta läkitas oma sõna ja tegi nad terveks (20)

   • Ta kaitseb vaest rõhumise eest (41)

 • 108

  • Palve, et võita vaenlane

   • Inimeste abi on tühine (12)

   • „Jumal annab meile jõudu” (13)

 • 109

  • Rõhutu abipalve

   • „Tema ülevaatajaamet saagu teisele” (8)

   • Jumal on vaese kõrval (31)

 • 110

  • Melkisedeki-sarnane kuningas ja preester

   • „Valitse keset oma vaenlasi” (2)

   • Noored on nagu kastepiisad (3)

 • 111

  • Kiitus Jehoovale tema suurte tegude eest

   • Jumala nimi on püha ja aukartustäratav (9)

   • Jehoova kartus on tarkus (10)

 • 112

  • Õige kardab Jehoovat

   • Heldel laenajal läheb hästi (5)

   • „Õiget mäletatakse igavesti” (6)

   • Helde jagab vaesele (9)

 • 113

  • Jumal on kõrgel ja tõstab üles viletsa

   • Jehoova nime kiidetakse igavesti (2)

   • Jumal alandub vaatama (6)

 • 114

  • Iisraeli väljaminek Egiptusest

   • Meri põgenes (5)

   • Mäed kekslesid kui jäärad (6)

   • Ränikivi muutus veeallikaks (8)

 • 115

  • Üksnes Jumalat tuleb austada

   • Elutud ebajumalad (4–8)

   • Maa on antud inimlastele (16)

   • „Ei surnud kiida Jaahi” (17)

 • 116

  • Tänulaul

   • „Kuidas ma küll tasun Jehoovale” (12)

   • „Ma võtan päästekarika” (13)

   • „Ma täidan Jehoovale antud tõotused” (14, 18)

   • Jehoova silmis on kallis ustavate surm (15)

 • 117

  • Kõik rahvad kiitku Jehoovat

   • Jumala truu armastus on suur (2)

 • 118

  • Tänu Jehoova võidu eest

   • „Ma hüüdsin Jaahi. Jaah vastas mulle” (5)

   • „Jehoova on mu kõrval” (6, 7)

   • Kõrvale heidetud kivist sai nurga tipmine kivi (22)

   • „Kes tuleb Jehoova nimel” (26)

 • 119

  • Jumala sõna ülistus

   • „Kuidas hoiab noor inimene oma elutee puhta?” (9)

   • „Sinu meeldetuletused on mulle kallid” (24)

   • „Sinu sõna on mu lootus” (74, 81, 114)

   • „Kuidas ma küll armastan sinu seadust!” (97)

   • „Rohkem taipu kui kõigil mu õpetajail” (99)

   • „Sinu sõna on mu jalale lambiks” (105)

   • „Sinu sõna on läbini tõde” (160)

   • „Sinu seaduse armastajail on suur rahu” (165)

 • 120

  • Võõramaalane igatseb rahu

   • „Päästa mind ... valeliku keele käest” (2)

   • „Mina tahan rahu” (7)

 • 121

  • Jehoova hoiab oma rahvast

   • „Abi tuleb mulle Jehoovalt” (2)

   • Jehoova ei maga iial (3, 4)

 • 122

  • Palve Jeruusalemma rahu eest

   • Rõõm Jehoova kotta minekust (1)

   • Linn on liidetud ühtseks (3)

 • 123

  • Palve, et Jehoova halastaks

   • Pilk on pööratud Jehoovale (2)

   • „Oleme enam kui küllalt kogenud põlgust” (3)

 • 124

  • „Kui Jehoova poleks olnud meiega”

   • Pääsemine lõhutud lõksust (7)

   • „Meie abi tuleb temalt, kelle nimi on Jehoova” (8)

 • 125

  • Jehoova kaitseb oma rahvast

   • „Nagu mäed Jeruusalemma ümber” (2)

   • „Rahu Iisraelile!” (5)

 • 126

  • Siioni rõõmuküllane taastamine

   • „Jehoova on teinud meile suuri asju” (3)

   • Pisaratest hõiskamiseni (5, 6)

 • 127

  • Ilma Jumalata on kõik asjatu

   • „Kui Jehoova ei ehita maja” (1)

   • Lapsed on tasu Jumalalt (3)

 • 128

  • Õnnelik, kes kardab Jehoovat

   • Naine on kui viljakas viinapuu (3)

   • „Saagu sa näha Jeruusalemma õitsengut” (5)

 • 129

  • Rünnatud, kuid mitte alistatud

   • Siioni vihkajad jäävad häbisse (5)

 • 130

  • „Põhjatust sügavusest hüüan ma sinu poole”

   • „Kui näeksid üksnes eksimusi” (3)

   • Jehoova on andeksandja (4)

   • „Ma ootan pikisilmi Jehoovat” (6)

 • 131

  • Rahulolev nagu võõrutatud laps

   • Ei ihalda liiga suuri asju (1)

 • 132

  • Jumal valis Taaveti ja Siioni

   • „Ära hülga oma võitut (10)

   • Siioni preestrid on riietatud päästesse (16)

 • 133

  • Vennad elavad ühtsuses

   • Nagu õli Aaroni habemes (2)

   • Nagu Hermoni kaste (3)

 • 134

  • Jumala kiitmine öösiti

   • „Tõstke käed pühaduses” (2)

 • 135

  • Kiitke Jaahi tema suuruse eest

   • Tunnustähed ja imed Egiptuses (8, 9)

   • „Sinu nimi püsib igavesti” (13)

   • Elutud ebajumalad (15–18)

 • 136

  • Jehoova truu armastus kestab igavesti

   • Jumal tegi oskuslikult taeva ja maa (5, 6)

   • Vaarao surm Punases meres (15)

   • Jumal peab meeles masendunuid (23)

   • Toit kogu loodule (25)

 • 137

  • Babüloni jõgede kallastel

   • Ei laulda Siioni laule (3, 4)

   • Babülon hävitatakse (8)

 • 138

  • Jumal on küll kõrge, kuid hoolib

   • Vastab palvele (3)

   • Päästab ohust (7)

 • 139

  • Jumal tunneb hästi oma teenijaid

   • Ei saa põgeneda Jumala vaimu eest (7)

   • „Olen ... nii imeliselt loodud” (14)

   • „Nägid mind juba mu looteeas” (16)

   • „Juhi mind igaviku teel” (24)

 • 140

  • Jehoova — vägev päästja

   • Kurjad on kui maod (3)

   • Vägivaldsed langevad (11)

 • 141

  • Palve, et saada kaitset

   • „Olgu mu palve suitsutusrohuks” (2)

   • Õige noomimine on kui õli (5)

   • Jumalatud langevad oma võrkudesse (10)

 • 142

  • Palve, et pääseda tagakiusajate käest

   • „Kuhugi pole mul põgeneda” (4)

   • „Sina oled ... kõik, mis mul on” (5)

 • 143

  • „Ma janunen su järele kui põuane maa”

   • „Mõtlen kõigi su tegude peale” (5)

   • „Õpeta mind täitma oma tahet” (10)

   • „Sinu vaim on hea, juhtigu see mind” (10)

 • 144

  • Palve võidu saamiseks

   • Mis on surelik inimene? (3)

   • „Pilluta vaenlased” (6)

   • Jehoova rahvas on õnnelik (15)

 • 145

  • Kiitus Jumalale, suurele kuningale

   • „Mina kuulutan sinu suurust” (6)

   • „Jehoova on hea kõigile” (9)

   • „Sinu ustavad kiidavad sind” (10)

   • Jumala igavene kuningavõim (13)

   • Jumal täidab kõigi soovid (16)

 • 146

  • Looda Jumalale, mitte inimestele

   • Surma korral kaovad inimese mõtted (4)

   • Jumal tõstab üles rõhutud (8)

 • 147

  • Jumala kiitmine tema tegude pärast

   • Tervendab need, kel murtud süda (3)

   • Nimetab kõiki tähti nimepidi (4)

   • Annab lund nagu villa (16)

 • 148

  • Kogu loodu kiitku Jehoovat

   • „Kiitke teda, kõik ta inglid!” (2)

   • Kiitku teda päike, kuu ja tähed (3)

   • Noored ja vanad kiitku Jumalat (12, 13)

 • 149

  • Võidulaul Jumala kiituseks

   • Jumalal on hea meel oma rahvast (4)

   • Au kuulub kõigile ustavatele (9)

 • 150

  • „Kõik, kel on eluõhku, kiitku Jaahi!”

   • Halleluuja! (1, 6)