Koloslastele 1:1–29

1  Pauluselt, Kristus Jeesuse apostlilt Jumala tahtel, ja meie vennalt Timoteoselt+  pühadele Kolossas, ustavatele vendadele, Kristuse jüngritele. Armu* ja rahu teile Jumalalt, meie isalt!  Me täname alati Jumalat, meie isanda Jeesus Kristuse isa, kui me teie eest palvetame,  sest me oleme kuulnud teie usust Kristus Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu.  Need on teil tänu teie lootusele, mis läheb täide taevas+ ja millest te kuulsite, kui teile räägiti tõesõnumit, head sõnumit.  See hea sõnum, mis on jõudnud teieni, kannab vilja ja levib terves maailmas,+ nagu see on teinud seda ka teie seas sellest päevast peale, kui te kuulsite Jumala armust ja saite sellest tõese pildi.  Seda kõike õpetas teile meie armas kaasori Epafras,+ Kristuse ustav teenija, kes on teile abiks meie asemel.  Tema rääkiski meile teie armastusest, mis on tärganud teis tänu Jumala vaimule.  Seepärast pole me alates päevast, kui seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast+ ja palumast, et teid täidetaks tema tahte täpse tundmisega+ ning teil oleks tarkust ja Jumala vaimu antud arusaamist,+ 10  nii et teie eluviis tooks Jehoovale* au ja te oleksite talle kõigiti meelepärased, kandes vilja igas heas töös ja õppides teda järjest paremini tundma.+ 11  Jumala võrreldamatu vägi tehku teid kõiges tugevaks,+ et te peaksite kannatlikult ja rõõmuga vastu, 12  tänades Isa, kes on teinud teid kõlblikuks saama osa pärandist, mis on mõeldud valguses olevatele pühadele.+ 13  Ta on päästnud meid pimeduse võimusest+ ja viinud meid oma armsa poja kuningriiki. 14  Poeg on meid lunastanud, nii et me võime oma patud andeks saada.+ 15  Tema on nähtamatu Jumala+ peegeldus, kogu loodu esmasündinu.+ 16  Tema kaudu on loodud kõik taevas ja maa peal, nähtav ja nähtamatu,+ olgu troonid või isandad, valitsused või võimud. Kõik on loodud tema kaudu+ ja tema jaoks. 17  Tema oli olemas enne kõike+ ja kõik on toodud olemasollu tema kaudu. 18  Tema on keha — see tähendab koguduse — pea.+ Tema on algus, esimene surnuist ülesäratatuist,+ et ta saaks kõiges esimeseks, 19  sest Jumal arvas heaks lasta kogu täiusel elada temas+ 20  ja tema kaudu lepitada endaga kõik,+ olgu maa peal või taevas, tehes rahu piinapostil valatud vere kaudu.+ 21  Tõesti, teid, kes olite kunagi Jumalast kaugel ja tema vaenlased, sest teie mõtteis olid kurjad teod, 22  on Jumal nüüd endaga lepitanud selle inimese keha kaudu, kes andis end surma. Ta on teinud seda selleks, et seada teid enese ette pühade ja veatutena ning sellistena, keda ei saa milleski süüdistada.+ 23  Seda muidugi juhul, kui te jääte usus kindlaks+ ja olete ehitatud tugevale vundamendile+ ega lase end kõrvale kallutada lootusest, mille annab hea sõnum, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodu seas taeva all.+ Selle hea sõnumi teenriks olen mina, Paulus, saanud.+ 24  Ma rõõmustan, et ma teie heaolu nimel kannatan.+ Kuid ma pole veel täiel määral Kristuse pärast oma kehas kannatanud koguduse, see tähendab tema keha heaks.+ 25  Minust sai selle koguduse teenija, kui Jumal andis mulle majapidajaameti+ teie aitamiseks, et ma põhjalikult kuulutaksin Jumala sõna, 26  püha saladust,+ mis oli endiste ajastute ja varasemate põlvkondade eest varjatud.+ Nüüd aga on see tehtud avalikuks tema pühadele,+ 27  kellele Jumal arvas heaks anda rahvaste seas teada, milline võrratu rikkus on selles pühas saladuses.+ See püha saladus on Kristus ühtsuses teiega, lootus saada osa tema aust.+ 28  Temast me räägime, manitsedes igaüht ja õpetades kogu tarkusega igaüht, et seada iga inimene Jumala ette Kristuse küpse jüngrina.+ 29  Selle nimel teen ma kõvasti tööd, jah, pingutan, toetudes Jumala jõule, mis minus võimsalt tegutseb.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.

Kommentaarid

Pildid ja videod