Juuda 1:1–25

 Juudalt, Jeesus Kristuse orjalt ja Jaakobuse vennalt,+ kutsutuile,+ keda Jumal, meie isa, armastab ning kaitseb, et nad saaksid olla koos Jeesus Kristusega.+  Osutagu Jumal teile rohkesti halastust ning andku külluslikult rahu ja armastust!  Armsad, ma tahtsin küll väga kirjutada teile meie ühisest päästest,+ aga pidasin oma kirjas hoopis vajalikuks ergutada teid võitlema pühadele alatiseks antud usu eest.+  Nimelt on teie hulka poetunud mõned, kelle pühakiri on juba ammu hukka mõistnud. Nad ei karda Jumalat ja õigustavad oma jultunud käitumist*+ Jumala armuga* ega ole ustavad meie ainsale isandale Jeesus Kristusele, kellele me kuulume.+  Kuigi te seda juba teate, tahan teile meelde tuletada, et ehkki Jehoova* päästis oma rahva Egiptusemaalt,+ hävitas ta hiljem need, kel polnud usku.+  Ja inglid, kes ei jäänud oma algsele kohale, vaid hülgasid oma eluaseme,+ on ta pannud igaveste ahelatega kinni pilkasesse pimedusse kuni suure päeva kohtuni.+  Samamoodi andusid Soodoma ja Gomorra ning nende ümberkaudsete linnade elanikud hoorusele* ja rahuldasid oma loomuvastaseid, patuseid ihasid.+ Nad on meile hoiatavaks näiteks, kandes igavese tule* karistust.+  Sellest hoolimata rüvetavad ka need unistajad ennast ja teisi, põlgavad võimulolijaid* ning pilkavad auväärseid.+  Kui peaingel+ Miikael+ polnud Kuradiga sama meelt ja vaidles temaga Moosese keha pärast,+ ei söandanud ta teda pilgata ja tema üle kohut mõista,+ vaid ütles: „Jehoova sõidelgu sind.”+ 10  Nemad aga pilkavad kõike, millest nad aru ei saa.+ Kuid kõige sellega, millest nad arutute loomade kombel vaistlikult aru saavad,+ nad hävitavad end. 11  Häda neile, sest nad on läinud Kaini rada,+ tormanud tasu lootuses eksiteele, mida käis Bileam,+ ja määranud end hukule Korahi kombel mässu õhutades!+ 12  Vennaarmastust tugevdavatel pidusöökidel on nad veealused karid,+ karjased, kes süümepiinadeta vaid ennast toidavad.+ Nad on veeta pilved, mida tuul sinna-tänna ajab;+ hilissügisesed viljatud puud, mis on täielikult* surnud, juurtega välja kistud; 13  metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbiväärseid tegusid;+ eksitavad tähed, mida ootab igavene pilkane pimedus.+ 14  Eenok,+ seitsmes Aadamast, rääkis prohvetlikult ka neist, kui ütles: „Jehoova on tulnud oma kümnete tuhandete pühade inglitega+ 15  pidama kõigi üle kohut+ ja mõistma süüdi kõiki jumalakartmatuid nende jumalakartmatute tegude pärast ja kõigi kohutavate asjade pärast, mida need jumalakartmatud patused tema kohta on rääkinud.”+ 16  Nad on nurisejad,+ elu üle kaeblejad, kes rahuldavad oma ihasid.+ Nad uhkeldavad inimeste ees ja lipitsevad nendega omakasu pärast.+ 17  Teie aga, armsad, tuletage meelde, mida ütlesid* meie isanda Jeesus Kristuse apostlid. 18  Neil oli tavaks öelda: „Viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes rahuldavad oma jumalakartmatuid ihasid.”+ 19  Sellised inimesed tekitavad lõhesid,+ nad on maised, neil pole Jumala vaimu. 20  Teie aga, armsad, saage tugevaks oma pühima usu kaudu ja palvetage kooskõlas püha vaimuga,+ 21  et te oleksite alati sellised, keda Jumal armastab,+ oodates meie isanda Jeesus Kristuse halastust, mis viib igavesse ellu.+ 22  Tundke kaasa neile,+ kel on kahtlusi,+ 23  ja päästke nad,+ tõmmates nad tulest välja. Tundke kaasa ka teistele, aga olge ettevaatlikud ja jälestage isegi riideid, mis on patuga määritud.+ 24  Aga temale, kes suudab hoida teid vääratamast* ja panna teid veatuna+ oma auhiilguse ette suurt rõõmu tundma, 25  ainsale Jumalale, meie päästjale, kuulugu meie isanda Jeesus Kristuse kaudu au,* ülevus, vägi ja võim — möödunud aegadel, nüüd ja igavesti! Aamen.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „jultumust”, „häbitut käitumist”; kr aselgeia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkusega”, „ülima headusega”.
Lõpliku hävingu sümbol.
Mõeldakse Jumalat ja neid, kellele ta on andnud juhtpositsiooni.
Sõna-sõnalt „kaks korda”.
Võib tõlkida ka „ennustasid”.
Sõna-sõnalt „komistamast”.
Teine võimalik tähendus: „ainsale Jumalale, kes päästab meid meie isanda Jeesus Kristuse kaudu, kuulugu au”.

Kommentaarid

Pildid ja videod