Joosua 7:1–26

7  Aga iisraellased ei täitnud ustavalt käsku, mis puudutas hävitamisele määratut, sest Aakan,+ Serahi poja Sabdi poja Karmi poeg Juuda suguharust, võttis hävitamisele määratust midagi endale.+ Seetõttu süttis Jehoova viha iisraellaste vastu.+  Joosua saatis mehed Jeerikost Aisse,+ mis asub Beet-Aaveni lähedal, Peetelist+ ida pool, ja ütles neile: „Minge üles ja uurige maad.” Ja mehed läksid Aisse luurele.  Kui nad Joosua juurde tagasi tulid, ütlesid nad: „Kõigil sõjameestel pole vaja üles minna. Ai löömiseks piisab paarist-kolmest tuhandest mehest. Ära saada sinna kõiki sõjamehi neid ilmaaegu väsitades, sest vastaseid on vähe.”  Nii läks sinna umbes 3000 meest, kuid nad põgenesid Ai meeste eest.+  Ai sõjamehed lõid neist maha 36 meest ning jälitasid neid linnaväravast kuni Sebarimini* ja tapsid neid mäest laskudes veelgi. Seepeale hakkas rahva süda värisema ja muutus araks*.  Siis käristasid Joosua ja Iisraeli vanemad oma riided lõhki, langesid Jehoova laeka ette silmili maha ja olid seal õhtuni ning raputasid endale mulda pea peale.  Joosua ütles: „Oh, kõrgeim valitseja Jehoova, miks sa tõid selle rahva üle Jordani, et emorlased meid hävitaksid? Kui me ometi oleksime jäänud teisele poole* Jordanit!  Anna andeks, Jehoova, aga mida on mul öelda selle peale, et Iisrael on vaenlaste eest põgenenud?  Kui kaananlased ja kõik maa elanikud sellest kuulevad, piiravad nad meid ümber ja pühivad meie nimegi maa pealt. Mida sa nüüd teed, et kaitsta oma suurt nime?”+ 10  Jehoova vastas Joosuale: „Tõuse üles! Miks sa silmili maas oled? 11  Iisrael on pattu teinud. Nad on rikkunud mu lepingut,+ millest ma käskisin neil kinni pidada. Nad on võtnud endale midagi hävitamisele määratust;+ nad on sealt varastanud+ ja peitnud varastatu oma asjade sekka.+ 12  Seepärast ei suudagi iisraellased oma vaenlastele vastu panna. Nad põgenevad vaenlaste eest, sest nad ise on määratud hävitamisele. Ma ei ole enam teiega, kui te ei kõrvalda enda keskelt hävitamisele määratut.+ 13  Tõuse ja käsi rahval end pühitseda.+ Ütle neile: „Pühitsege end homme, sest Iisraeli Jumal Jehoova on öelnud nii: „Su keskel, Iisrael, on midagi hävitamisele määratut. Te ei suuda oma vaenlasi ära võita enne, kui olete selle enda keskelt kõrvaldanud. 14  Astuge hommikul suguharude kaupa ette. See suguharu, kellele Jehoova osutab,+ astugu ette suguvõsade kaupa, ja see suguvõsa, kellele Jehoova osutab, astugu ette perede kaupa, ja see pere, kellele Jehoova osutab, astugu ette mees-mehelt. 15  See, kelle juurest leitakse midagi hävitamisele määratust, põletatagu,+ tema ja kõik talle kuuluv, sest ta on rikkunud Jehoova lepingut+ ning teinud Iisraelis häbiväärse teo.””” 16  Joosua tõusis hommikul vara ning lasi Iisraelil suguharude kaupa ette astuda ja valik langes Juuda suguharule. 17  Ta lasi ette astuda Juuda suguvõsadel ja valik langes serahlaste+ suguvõsale. Seejärel lasi ta serahlaste suguvõsal ette astuda mees-mehelt ja valik langes Sabdile. 18  Lõpuks lasi ta Sabdi perel ette astuda mees-mehelt ja valik langes Aakanile, Serahi poja Sabdi poja Karmi pojale Juuda suguharust.+ 19  Siis ütles Joosua Aakanile: „Mu poeg, austa nüüd Iisraeli Jumalat Jehoovat ja tunnista talle kõik üles. Palun ütle mulle, mida sa oled teinud. Ära varja seda minu eest.” 20  Aakan vastas Joosuale: „See olen tõesti mina, kes tegi pattu Iisraeli Jumala Jehoova vastu. 21  Kui ma nägin sõjasaagi hulgas üht ilusat Sineari+ pidurüüd, 200 seeklit* hõbedat ja 50-seeklist* kullakangi, siis tekkis mul soov neid endale saada ja ma võtsingi need. Need on peidetud mu telgi keskele maa sisse ja raha on kõige all.” 22  Sedamaid saatis Joosua mehed ja need läksid jooksuga Aakani telki. Pidurüü oligi peidetud tema telki ja raha oli selle all. 23  Nad tõid need tema telgist välja, viisid Joosua ja kõigi iisraellaste juurde ning asetasid Jehoova ette. 24  Nüüd võtsid Joosua ja kogu Iisrael Serahi poja Aakani+ ning hõbeda, pidurüü ja kullakangi,+ tema pojad ja tütred, samuti pullid, eeslid, lambad ja kitsed, tema telgi ja kõik, mis tal oli, ja nad tõid need Aakori orgu.+ 25  Joosua ütles: „Miks sa tõid selle õnnetuse meie peale?+ Jehoova toob täna õnnetuse su enda peale.” Ja kogu Iisrael viskas nad kividega surnuks+ ning seejärel põletas nad ära.+ Nõnda siis visati nad kõik kividega surnuks. 26  Iisraellased kuhjasid tema peale suure kivihunniku, mis on seal tänase päevani. Siis Jehoova tuline viha vaibus.+ Seepärast kutsutakse seda paika Aakori* oruks tänini.

Allmärkused

Nimi Sebarim tähendab „kivimurrud”.
Sõna-sõnalt „rahva süda sulas ära ja muutus veeks”.
St ida poole.
2,3 kg. (Vt lisa B14.)
570-grammist.
Nimi Aakor tähendab „õnnetus”.

Kommentaarid

Pildid ja videod