Joosua 24:1–33

24  Joosua kutsus Sekemisse kokku kõik Iisraeli suguharud. Siis kutsus ta enda juurde Iisraeli vanemad, selle peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad,+ ning nad astusid Jumala ette.  Joosua ütles kogu rahvale: „Nii ütleb Iisraeli Jumal Jehoova: „Teie esiisad,+ nende hulgas Aabrahami ja Naahori isa Terah, elasid kaua aega tagasi+ teisel pool suurt jõge* ja teenisid teisi jumalaid.+  Siis võtsin ma teie esiisa Aabrahami+ teiselt poolt suurt jõge ja lasin tal rännata läbi kogu Kaananimaa ning andsin talle palju järeltulijaid.+ Ma andsin talle Iisaki+  ning Iisakile andsin ma Jaakobi ja Eesavi.+ Eesavi omandiks sai Seiri mäestik,+ aga Jaakob ja tema pojad läksid alla Egiptusse.+  Hiljem läkitasin ma Moosese ja Aaroni+ ning lõin Egiptust nuhtlustega+ ja seejärel tõin ma teid sealt välja.  Kui ma teie isasid Egiptusest välja tõin+ ja nad jõudsid mere äärde, ajasid egiptlased neid sõjavankrite ja ratsaväelastega taga kuni Punase mereni.+  Siis nad hüüdsid Jehoova poole+ ja ma panin pimeduse nende ja egiptlaste vahele ning tõin egiptlaste peale mere ja katsin nad sellega.+ Te nägite oma silmaga, mida ma Egiptuses tegin,+ ja te elasite kõrbes palju aastaid.+  Ma tõin teid maale teisel pool* Jordanit, kus elasid emorlased. Nad võitlesid teie vastu,+ aga ma andsin nad teie kätte, et te võtaksite nende maa oma valdusse, ning ma hävitasin nad teie eest.+  Siis asus Sippori poeg Baalak, Moabi kuningas, Iisraeli vastu võitlema. Ta kutsus Beori poja Bileami teid needma.+ 10  Aga ma ei kuulanud Bileami.+ Seega õnnistas ta teid mitu korda+ ja nii ma päästsin teid tema käest.+ 11  Siis te läksite üle Jordani+ ja jõudsite Jeerikosse.+ Ja Jeeriko juhid*, emorlased, perislased, kaananlased, hetid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased võitlesid teie vastu, kuid ma andsin nad teie kätte.+ 12  Ma saatsin teie ees musta masenduse* ning see ajas nad teie eest ära,+ nagu see oli ajanud ära ka kaks emorlaste kuningat. Seda ei teinud teie mõõk ega vibu.+ 13  Nõnda andsin ma teile maa, mille nimel te polnud vaeva näinud, ja linnad, mida te polnud ehitanud,+ ning te asusite neisse elama. Te sööte viinamägedest ja oliivisaludest, mida te pole istutanud.”+ 14  Kartke nüüd Jehoovat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt+ ning kõrvaldage enda keskelt jumalad, keda teie esiisad teenisid teisel pool suurt jõge ja Egiptuses,+ ning teenige Jehoovat. 15  Kui te ei taha teenida Jehoovat, siis valige täna, keda te tahate teenida:+ kas neid jumalaid, keda teenisid teie esiisad teisel pool suurt jõge,+ või emorlaste jumalaid, selle rahva jumalaid, kelle maal te elate.+ Aga mina ja mu pere, meie teenime Jehoovat!” 16  Seepeale vastas rahvas: „On täiesti mõeldamatu, et hülgaksime Jehoova ja teeniksime teisi jumalaid! 17  Meie Jumal Jehoova tõi ju meid ja meie isad välja Egiptusemaalt,+ orjusekojast,+ ja tegi neid suuri imetegusid meie silme ees+ ning kaitses meid kogu meie teekonnal ja kõigi nende rahvaste seas, kelle keskelt me läbi läksime.+ 18  Jehoova ajas meie eest ära kõik rahvad, sealhulgas emorlased, kes sellel maal elasid. Seepärast teenime ka meie Jehoovat, sest ta on meie Jumal.” 19  Siis ütles Joosua rahvale: „Kas te tõesti suudate Jehoovat teenida? Ta on ju püha Jumal,+ Jumal, kes ootab jäägitut pühendumust.+ Ta ei anna andeks teie üleastumisi ega patte.+ 20  Kui te hülgate Jehoova ja teenite võõraid jumalaid, siis ta pöördub teie vastu ning hävitab teid pärast kõike seda head, mis ta on teile teinud.”+ 21  Rahvas aga vastas Joosuale: „Meie teenime Jehoovat!”+ 22  Seepeale ütles Joosua rahvale: „Te olete tunnistajaks, et te olete ise valinud Jehoova teenimise.”+ Ja nemad ütlesid: „Jah, me oleme tunnistajaks.” 23  „Kõrvaldage nüüd enda keskelt võõrad jumalad ja pöörake oma süda Iisraeli Jumala Jehoova poole!” 24  Rahvas vastas Joosuale: „Meie teenime oma Jumalat Jehoovat ja võtame kuulda tema häält!” 25  Sel päeval tegi Joosua Sekemis rahvaga lepingu ning kehtestas selle määrused ja korraldused. 26  Siis kirjutas Joosua need sõnad Jumala seaduse raamatusse+ ja pani püsti ühe suure kivi+ võimsa puu alla, mis on Jehoova pühamu juures. 27  Joosua ütles kogu rahvale: „Vaadake, see kivi olgu meile tunnistajaks,+ sest see on kuulnud kõike, mida Jehoova on meile rääkinud. See olgu tunnistajaks teie vastu, kui te salgate oma Jumala.” 28  Seejärel saatis Joosua rahva ära, igaühe tema pärandmaale.+ 29  Pärast neid sündmusi suri Jehoova teenija Joosua, Nuuni poeg, 110 aasta vanuselt.+ 30  Ta maeti oma pärandmaale Timnat-Serahisse,+ mis on Efraimi mägismaal Gaasi mäest põhja pool. 31  Iisrael teenis Jehoovat kõigil Joosua elupäevil ja kõigil nende Iisraeli vanemate päevil, kes elasid veel pärast Joosuat ja kes teadsid kõike, mida Jehoova oli Iisraeli heaks teinud.+ 32  Joosepi luud,+ mis iisraellased olid Egiptusest ära toonud, olid maetud Sekemisse, maatükile, mille Jaakob oli hankinud Sekemi isa Hamori poegadelt+ 100 rahatüki eest,+ ja see sai Joosepi poegade pärandiks.+ 33  Ka Aaroni poeg Eleasar suri.+ Ta maeti oma poja Piinehase künkale,+ mis oli sellele antud Efraimi mägismaal.

Allmärkused

St Eufratti.
St ida pool.
Teine võimalik tähendus: „maaomanikud”.
Teine võimalik tähendus: „kabuhirmu”.

Kommentaarid

Pildid ja videod