Joosua 19:1–51

19  Teine liisk+ langes Siimeonile, Siimeoni+ suguharu suguvõsadele. Nad said endale pärandi juudalaste pärandi keskel.+  Nende pärandiks said Beer-Seba+ koos Seebaga, Moolada,+  Hasar-Suual,+ Bala, Esem,+  Eltolad,+ Betuul, Horma,  Siklag,+ Beet-Markabot, Hasar-Suusa,  Beet-Lebaot+ ja Saaruhen — 13 linna ja nende juurde kuuluvad asulad;  Ain, Rimmon, Eter ja Aasan+ — 4 linna ja nende juurde kuuluvad asulad,  samuti kõik asulad nende linnade ümber kuni Baalat-Beeri ehk Raamani lõunas. See oli Siimeoni suguharu suguvõsade pärand.  Siimeoni järeltulijad said oma pärandi juudalaste maaosast, sest juudalaste osa oli liiga suur. Nii said Siimeoni järeltulijad endale omandi nende pärandi keskel.+ 10  Kolmas liisk+ langes Sebuloni+ järeltulijate suguvõsadele ja nende pärandi piir ulatus kuni Saaridini. 11  Lääne suunas tõusis piir Maralisse ja jõudis Dabbesetti ning ulatus Jokneami ees olevasse vadisse. 12  Ida suunas jooksis piir Saaridist päikesetõusu poole kuni Kislot-Taaborini ja sealt Daberatti+ ning tõusis Jaafiasse. 13  Sealt kulges see edasi ida suunas, päikesetõusu poole Gat-Heeferisse,+ Eet-Kaasinisse ja Rimmonisse ning ulatus kuni Neani. 14  Põhjas pöördus piir Hannatoni poole ja jõudis välja Jiftah-Eeli orgu, 15  Kattatti, Nahalali, Simroni,+ Jidalasse ja Petlemma.+ Kokku oli 12 linna koos nende juurde kuuluvate asulatega. 16  See oli Sebuloni järeltulijate suguvõsade+ pärand. Need olid nende linnad koos asulatega. 17  Neljas liisk+ langes Issaskarile,+ Issaskari järeltulijate suguvõsadele. 18  Nende piiriks said Jisreel,+ Kesullot, Suunem,+ 19  Hafaraim, Sioon, Anaharat, 20  Rabbit, Kisjon, Ebes, 21  Remet, Een-Gannim,+ Een-Hadda ja Beet-Passes. 22  Piir ulatus Taaborini,+ Sahasimani ja Beet-Semeseni ning lõppes Jordani juures. Kokku oli 16 linna koos nende juurde kuuluvate asulatega. 23  See oli Issaskari suguharu suguvõsade+ pärand. Need olid nende linnad koos asulatega. 24  Viies liisk+ langes Aaseri+ suguharu suguvõsadele. 25  Nende piiriks said Helkat,+ Hali, Beten, Aksaf, 26  Alammelek, Amad ja Misal. Läänes ulatus piir Karmeli+ ja Siihor-Libnatini 27  ning läks tagasi ida poole Beet-Daagonisse, jõudis Sebulonini ja Jiftah-Eeli orgu põhja pool, Beet-Eemekisse ja Neielisse, möödus Kabuulist vasakult, 28  kulges sealt edasi Ebronisse, Rehobisse, Hammonisse, Kanaasse kuni rahvarohke Siidonini.+ 29  Seejärel jooksis piir tagasi Raamasse ning ulatus kindlustatud Tüürose+ linnani. Siis läks piir tagasi Hosasse ning lõppes mere ääres, kus paiknevad Aksib, 30  Umma, Afek+ ja Rehob.+ Kokku oli 22 linna koos nende juurde kuuluvate asulatega. 31  See oli Aaseri suguharu suguvõsade+ pärand. Need olid nende linnad koos asulatega. 32  Kuues liisk+ langes Naftali järeltulijatele, Naftali järeltulijate suguvõsadele. 33  Nende piir jooksis Heelefist ja Saanannimi suure puu+ juurest Adami-Nekebi, Jabneeli ja Lakkumini ning lõppes Jordani ääres. 34  Piir kulges tagasi lääne poole Asnot-Taaborini ja sealt Hukkokisse. Lõunas ulatus piir Sebulonini, läänes Aaserini ja idas Juudani* Jordani ääres. 35  Kindlustatud linnad olid Tsiddim, Seer, Hammat,+ Rakkat, Kinneret, 36  Adama, Raama, Haasor,+ 37  Kedes,+ Edrei, Een-Haasor, 38  Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes.+ Kokku oli 19 linna koos nende juurde kuuluvate asulatega. 39  See oli Naftali suguharu suguvõsade+ pärand. Need olid nende linnad koos asulatega. 40  Seitsmes liisk+ langes Daani+ suguharu suguvõsadele. 41  Nende pärandi piiriks olid Sora,+ Estaol, Iir-Semes, 42  Saalabbin,+ Ajjalon,+ Jitla, 43  Eelon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibbeton,+ Baalat, 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,+ 46  Mee-Jarkon ja Rakkon, ning piir jooksis Joppe+ kõrvalt. 47  Daanlastele aga oli nende maa-ala liiga kitsas.+ Seepärast läksid nad sõdima üles Lesemi+ vastu, vallutasid selle ja lõid selle elanikud mõõgaga maha. Nad võtsid Lesemi enda valdusse ja asusid sinna elama ning nimetasid selle oma esiisa Daani järgi Daaniks.+ 48  See oli Daani suguharu suguvõsade pärand. Need olid nende linnad koos asulatega. 49  Nii jagasid nad maa pärandiosadeks. Siis andsid iisraellased enda keskel pärandi Nuuni pojale Joosuale. 50  Jehoova käsu kohaselt andsid nad talle linna, mille ta endale küsis, nimelt Timnat-Serahi+ Efraimi mägismaal. Ta ehitas linna üles ja asus sinna elama. 51  Need olid pärandmaad, mis preester Eleasar, Nuuni poeg Joosua ja Iisraeli suguharude suguvõsade peamehed jagasid+ liisku heites Jehoova ees Siilos+ kogudusetelgi sissekäigu juures.+ Sellega lõpetasid nad maa jaotamise.

Allmärkused

Viitab ilmselt ühele Juuda suguharust pärit mehe suguvõsale.

Kommentaarid

Pildid ja videod