Joosua 12:1–24

12  Need on maa kuningad, kelle iisraellased alistasid ja kelle maa nad võtsid oma valdusse Jordanist ida pool, Arnoni vadist+ kuni Hermoni mäeni+ ja terves idapoolses Arabas:+  emorlaste kuningas Siihon,+ kes elas Hesbonis ning valitses Aroerist+ Arnoni vadi+ kaldal ja vadi keskpaigast kuni poole Gileadini, Jabboki vadini, mis on ammonlaste piiriks  (ta valitses ka idapoolset Arabat, mis ulatub kuni Kinnereti mereni*+ ja kuni Araba mere, Soolamere idakaldani Beet-Jesimoti suunas ja lõuna pool Pisgaa nõlvadeni);+  samuti Baasani kuningas Oog,+ üks viimaseid refalasi,+ kes elas Astarotis ja Edreis  ning valitses Hermoni mäge, Salkat ja kogu Baasanit+ kuni gesurlaste ja maakatlaste+ piirini ning poolt Gileadi kuni Hesboni kuninga Siihoni valdusteni.+  Jehoova teenija Mooses ja iisraellased alistasid nad,+ misjärel Jehoova teenija Mooses andis nende maa omandiks ruubenlastele, gaadlastele ja poolele manasselaste suguharule.+  Need on maa kuningad, kelle Joosua ja iisraellased alistasid Jordanist lääne pool, Baal-Gaadist+ Liibanoni orus+ kuni Halaki mäeni,+ mis tõuseb Seiri+ suunas, ja kelle maa Joosua andis seejärel Iisraelile omandiks, jagades suguharude vahel+  mägismaa, Sefela, Araba, mäenõlvad, kõrbe ja Negevi+ (see tähendab hettide, emorlaste,+ kaananlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maa):+   Jeeriko+ kuningas — üks; Peeteli kõrval asunud Ai+ kuningas — üks; 10  Jeruusalemma kuningas — üks; Hebroni+ kuningas — üks; 11  Jarmuti kuningas — üks; Laakise kuningas — üks; 12  Egloni kuningas — üks; Geseri+ kuningas — üks; 13  Debiri+ kuningas — üks; Gederi kuningas — üks; 14  Horma kuningas — üks; Aradi kuningas — üks; 15  Libna+ kuningas — üks; Adullami kuningas — üks; 16  Makkeda+ kuningas — üks; Peeteli+ kuningas — üks; 17  Tappuahi kuningas — üks; Heeferi kuningas — üks; 18  Afeki kuningas — üks; Lassaroni kuningas — üks; 19  Maadoni kuningas — üks; Haasori+ kuningas — üks; 20  Simron-Meeroni kuningas — üks; Aksafi kuningas — üks; 21  Taanaki kuningas — üks; Megiddo kuningas — üks; 22  Kedese kuningas — üks; Karmelis asuva Jokneami+ kuningas — üks; 23  Doori nõlvadel valitsenud Doori+ kuningas — üks; Gilgalis asuva Goojimi kuningas — üks; 24  Tirsa kuningas — üks. Neid kuningaid oli kokku 31.

Allmärkused

Tegelikult järv; nimetatakse ka Genneesareti järveks, Galilea mereks ja Tiberiase mereks.

Kommentaarid

Pildid ja videod