Johannese 7:1–52

7  Pärast seda jäi Jeesus Galileasse. Ta ei tahtnud minna Juudamaale, sest juudid otsisid võimalust teda tappa.+  Kuna aga juutide lehtmajadepüha+ oli lähedal,  ütlesid tema vennad+ talle: „Lahku siit ja mine Juudamaale, et ka su jüngrid näeksid su tegusid.  Kes tahab rahva seas tuntuks saada, ei tee midagi salajas. Näita ennast maailmale, kui sa selliseid tegusid teed!”  Tegelikult tema vennad ei uskunud temasse.+  Jeesus ütles neile: „Minu aeg ei ole veel käes,+ aga teile on iga aeg sobiv.  Maailmal pole põhjust vihata teid, aga mind ta vihkab, sest ma annan tunnistust selle kohta, et tema teod on kurjad.+  Minge teie üles pühi pidama. Mina veel ei lähe, sest minu aeg pole veel käes.”+  Seda öelnud, jäi ta Galileasse. 10  Aga kui tema vennad olid pühadeks üles läinud, läks temagi, kuid mitte avalikult, vaid salaja. 11  Juudid hakkasid teda pühade ajal otsima ja küsisid: „Kus see mees on?” 12  Rahva hulgas liikus tema kohta palju sosinaid. Mõned ütlesid: „Ta on hea inimene.” Teised jälle: „Ei ole, ta eksitab rahvast.”+ 13  Mõistagi ei rääkinud keegi temast avalikult, sest nad kartsid juute*.+ 14  Kui pühad olid poole peale jõudnud, läks Jeesus templisse ja hakkas õpetama. 15  Juudid imestasid: „Kuidas see mees nii hästi pühakirja tunneb,+ kui ta pole koolides* õppinud?”+ 16  Jeesus aga vastas neile: „See, mida ma õpetan, ei pärine minult, vaid sellelt, kes on mu läkitanud.+ 17  Kes soovib täita tema tahet, see mõistab, kas see õpetus on Jumalalt+ või kas ma räägin omast peast. 18  Kes räägib omast peast, ihkab austust iseendale, aga kes soovib austada seda, kes on ta läkitanud,+ on tõearmastaja ja temas pole ülekohut. 19  Kas Mooses ei andnud teile seadust?+ Ometi keegi teist ei täida seda. Miks te tahate mind tappa?”+ 20  Rahvas vastas: „Sinus on deemon. Kes tahab sind tappa?” 21  Jeesus vastas: „Ma tegin üheainsa teo ja te kõik imestate. 22  Kas pole nii, et Mooses andis teile ümberlõikamiskäsu+ — ehkki see polnud Mooseselt, vaid esiisadelt+ — ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval? 23  Kui inimene lõigatakse ümber hingamispäeval, et mitte rikkuda Moosese seadust, siis miks te olete minu peale tigedad, et ma hingamispäeval inimese terveks tegin?+ 24  Ärge mõistke kohut pinnapealse mulje põhjal, vaid mõistke õiglast kohut.”+ 25  Siis ütlesid mõned Jeruusalemma elanikud: „Kas mitte seda meest ei taha nad tappa?+ 26  Tema aga räägib avalikult ja nad ei ütle talle midagi. Kas on ehk ülemad teinud järelduse, et ta on messias? 27  Ometi me teame, kust see mees pärit on.+ Kui aga tuleb messias, ei tea keegi, kust ta pärit on.” 28  Kui siis Jeesus templis õpetas, ütles ta valju häälega: „Te tunnete mind ja teate, kust ma pärit olen. Ma pole tulnud omal algatusel,+ vaid mu läkitaja on tõesti olemas, aga teie ei tunne teda.+ 29  Mina tunnen teda,+ sest ma olen tulnud tema nimel, tema on mu läkitanud.” 30  Seepeale hakkasid nad otsima võimalust teda kinni võtta,+ ent keegi ei pistnud kätt ta külge, sest tema tund polnud veel tulnud.+ 31  Siiski hakkasid paljud rahva hulgast temasse uskuma+ ja nad ütlesid: „Kui messias tuleb, kas peaks ta tegema veel rohkem tunnustähti kui see mees?” 32  Kui variserid kuulsid, mida rahvas temast sosistab, saatsid nemad ja peapreestrid korravalvurid teda kinni võtma. 33  Jeesus ütles: „Ma olen koos teiega veel natuke aega, enne kui ma lähen tema juurde, kes on mu läkitanud.+ 34  Siis te otsite mind, aga ei leia, ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla.”+ 35  Seepeale hakkasid juudid omavahel arutama: „Kuhu ta kavatseb minna, et me teda ei leia? Ega ta ometi kavatse minna kreeklaste hulgas elavate juutide juurde ja õpetada ka kreeklasi? 36  Mida see tähendab, mis ta ütles: „Siis te otsite mind, aga ei leia, ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla”?” 37  Pühade+ viimasel päeval, suurel päeval, Jeesus tõusis ja hüüdis: „Kui kellelgi on janu, siis ta tulgu minu juurde ja joogu! + 38  Kes minusse usub, „sellest hakkavad voolama eluveejõed”, nagu ütleb pühakiri.”+ 39  Ta rääkis vaimust, mida pidid saama need, kes temasse usuvad. Neil ei olnud ju veel vaimu,+ sest Jeesust polnud veel ausse tõstetud.+ 40  Mõned rahva hulgast, kes neid sõnu kuulsid, ütlesid: „Tema on tõesti see kauaoodatud prohvet.”+ 41  Teised ütlesid: „Tema on messias.”+ Aga oli ka neid, kes ütlesid: „Messias ei tule ju ometi Galileast!+ 42  Kas pühakiri mitte ei ütle, et messias tuleb Taaveti järglaste hulgast+ ja Petlemmast,+ külast, kus elas Taavet?”+ 43  Nii läksid rahva arvamused tema kohta lahku. 44  Mõned tahtsid teda kinni võtta, kuid keegi ei puutunud teda. 45  Siis läksid korravalvurid peapreestrite ja variseride juurde tagasi. Need küsisid: „Miks te teda siia ei toonud?” 46  Korravalvurid vastasid: „Ükski inimene pole iialgi rääkinud nii nagu tema!”+ 47  Variserid aga kostsid: „Kas teiegi olete lasknud ennast eksitada? 48  Kas mõni ülem või variser on temasse uskuma hakanud?+ 49  Aga lihtrahvas, kes ei tunne Moosese seadust, on neetud!” 50  Nikodeemos, kes oli varem Jeesuse juures käinud ja kes oli üks nende hulgast, ütles neile: 51  „Kas meie seaduse järgi võib inimest hukka mõista, ilma et teda oleks esmalt ära kuulatud ja teada saadud, mida ta teinud on?”+ 52  Nemad vastasid talle: „Kas sinagi oled Galileast? Uuri järele ja sa näed, et Galileast ei tule mingit prohvetit.”*

Allmärkused

St ilmselt juudi usujuhte.
St rabide koolides.
Mitmed vanad usaldusväärsed käsikirjad jätavad välja salmid 7:53– 8:11.

Kommentaarid

Pildid ja videod