Johannese 18:1–40

18  Seda rääkinud, läks Jeesus koos oma jüngritega ühte aeda,+ mis oli teisel pool Kidroni orgu.+  Seda paika teadis ka äraandja Juudas, sest seal oli Jeesus oma jüngritega sageli kokku saanud.  Juudas võttis endaga väesalga ning peapreestritelt ja variseridelt korravalvureid ning nad tulid sinna tõrvikute, lampide ja relvadega.+  Kuna Jeesus teadis täpselt, mis teda ees ootab, astus ta ette ja küsis neilt: „Keda te otsite?”  Nad vastasid: „Naatsaretlast Jeesust.”+ Ta ütles neile: „See olen mina.” Ka äraandja Juudas seisis seal koos nendega.+  Kui Jeesus ütles neile: „See olen mina”, taganesid nad ja kukkusid maha.+  Jeesus küsis neilt uuesti: „Keda te otsite?” Nad ütlesid: „Naatsaretlast Jeesust.”  Jeesus vastas: „Ma ütlesin teile, et see olen mina. Kui te mind otsite, siis laske neil meestel minna.”  Sel moel täitusid Jeesuse sõnad „Ma pole kaotanud ühtki neist, kelle sa mulle oled andnud”.+ 10  Siis haaras Siimon Peetrus oma mõõga ning lõi sellega ülempreestri orja ja raius ära tema parema kõrva.+ Orja nimi oli Malkus. 11  Jeesus aga ütles Peetrusele: „Pane mõõk tuppe!+ Kas ma siis ei peaks jooma karikast, mille Isa mulle on andnud?”+ 12  Siis võtsid sõdurid, tuhatkonnaülem* ja juutide korravalvurid Jeesuse kinni ning panid ta köidikuisse. 13  Nad viisid ta esmalt Kaifase äia Hannase+ juurde. Kaifas oli sel aastal ülempreester.+ 14  Tema oligi juutidele öelnud, et neile on parem, kui üks inimene sureb rahva eest.+ 15  Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele.+ Too jünger tundis ülempreestrit ja läks ühes Jeesusega ülempreestri siseõue, 16  ent Peetrus jäi välja värava juurde. Siis see jünger, kes ülempreestrit tundis, läks välja, rääkis uksehoidjaga ning tõi Peetruse sisse. 17  Teenijatüdrukust uksehoidja küsis Peetruselt: „Kas pole sinagi selle mehe jünger?” Tema ütles: „Ei ole.”+ 18  Kuna oli külm, olid orjad ja korravalvurid sütest lõkke teinud ja soojendasid end selle ääres. Ka Peetrus seisis nende hulgas ja soojendas end. 19  Samal ajal küsis peapreester* Jeesuselt tema jüngrite ja õpetuste kohta. 20  Jeesus vastas talle: „Ma olen rääkinud maailmale avalikult. Ma olen alati õpetanud sünagoogides ja templis,+ kus kõik juudid koos käivad, ega ole rääkinud midagi salaja. 21  Miks sa minu käest küsid? Küsi neilt, kes on kuulnud, mida ma olen rääkinud. Nemad teavad, mis ma olen öelnud.” 22  Kui Jeesus oli seda öelnud, lõi üks korravalvur, kes seal seisis, talle vastu nägu+ ja küsis: „Kas sa nõnda vastad peapreestrile?” 23  Jeesus kostis: „Kui ma ütlesin midagi valesti, siis ütle, mida. Kui see oli aga õige, miks sa mind siis lööd?” 24  Seejärel saatis Hannas ta kinniseotuna ülempreester Kaifase juurde.+ 25  Siimon Peetrus aga seisis lõkke ääres ja soojendas end. Ühtäkki küsis keegi: „Kas mitte sinagi pole selle mehe jünger?” Tema salgas: „Ei ole.”+ 26  Üks ülempreestri ori, selle mehe sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud,+ ütles: „Kas ma mitte ei näinud sind koos temaga aias?” 27  Ent Peetrus salgas seda jälle, ja kohe kires kukk.+ 28  Siis viidi Jeesus Kaifase juurest maavalitseja residentsi.+ Oli varahommik. Juudid ise sisse ei läinud, et mitte rüvetuda,+ sest siis poleks nad võinud süüa paasatoitu. 29  Seepärast tuli Pilatus nende juurde välja ja küsis: „Milles te seda inimest süüdistate?” 30  Nad vastasid: „Kui ta poleks kurjategija, ei oleks me teda sinu ette toonud.” 31  Pilatus ütles neile: „Mõistke ise tema üle kohut oma seaduse järgi.”+ Juudid vastasid: „Meil ei ole luba kedagi tappa.”+ 32  Nõnda sündis, et läheksid täide Jeesuse sõnad selle kohta, millist surma ta peab surema.+ 33  Siis läks Pilatus tagasi maavalitseja residentsi, kutsus Jeesuse ja küsis temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?”+ 34  Jeesus küsis vastu: „Kas sa ise arvad seda või on teised sulle seda minu kohta öelnud?” 35  Pilatus vastas: „Ega’s mina juut ole! Sinu oma rahvas ja peapreestrid andsid su minu kätte. Mida sa oled teinud?” 36  Jeesus ütles:+ „Minu kuningriik* ei kuulu sellesse maailma.+ Kui mu kuningriik kuuluks sellesse maailma, siis oleksid mu alamad võidelnud, et juudid poleks mind kinni võtnud.+ Aga minu kuningriik ei ole sellest maailmast.” 37  Seepeale küsis Pilatus: „Nii et sa siis ikkagi oled kuningas?” Jeesus vastas: „Jah, ma olen kuningas.*+ Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõe kohta tunnistust annaksin.+ Igaüks, kes on tõe poolel, võtab mu häält kuulda.” 38  Pilatus sõnas: „Mis on tõde?” Seda öelnud, läks ta jälle välja juutide juurde ja ütles neile: „Mina ei leia temal mingit süüd.+ 39  Teie kombe järgi peaksin ma paasapühaks kellegi vabaks laskma.+ Kas te soovite, et ma laseksin teile vabaks juutide kuninga?” 40  Nad karjusid taas: „Mitte tema, vaid Barabase!” Barabas oli aga röövel.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „sõjatribuun”, leegioni kõrgem ohvitser Rooma sõjaväes.
St Hannas.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”.
Sõna-sõnalt „sa ise ütled, et ma olen kuningas”.

Kommentaarid

Pildid ja videod