Johannese 1:1–51

1  Alguses oli Sõna*+ ja Sõna oli Jumala juures+ ja Sõna oli jumal*.+  Tema oli alguses Jumala juures.  Kõik on tulnud olemasollu tema kaudu+ ja ilma temata ei ole tulnud olemasollu mitte midagi.  Tema kaudu on tulnud olemasollu elu ja tema elu oli inimestele valguseks.+  Valgus särab pimeduses+ ja pimedus ei saa sellest võitu.  Tuli üks mees, kes oli Jumala saadetud; tema nimi oli Johannes.+  Ta tuli kui tunnistaja: ta tuli andma tunnistust valguse kohta,+ et kõiksugused inimesed tema tunnistuse kaudu uskuma hakkaksid.  Tema ise ei olnud valgus,+ vaid ta pidi valguse kohta tunnistust andma.  Tõeline valgus, mis valgustab kõiksuguseid inimesi, oli tulemas maailma.+ 10  Ta oli maailmas+ ja maailm oli tulnud olemasollu tema kaudu,+ kuid maailm ei tundnud teda ära. 11  Ta tuli oma koju, aga tema oma rahvas ei võtnud teda vastu. 12  Ent kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta õiguse saada Jumala lasteks,+ sest nad uskusid tema nimesse.+ 13  Nad ei sündinud mitte lihast ja verest ega inimisa tahtest, vaid Jumalast.+ 14  Sõna sai inimeseks+ ja elas meie keskel ning me nägime tema auhiilgust, Isa ainusündinud poja*+ auhiilgust. Ta oli täis Jumala armu* ja tõde. 15  (Johannes andis tema kohta tunnistust, ta hüüdis: „Tema on see, kelle kohta ma ütlesin: „Kes tuleb pärast mind, on minust suurem, sest ta oli olemas enne mind.””)+ 16  Me kõik oleme saanud rohkelt osa tema külluslikust armust. 17  Anti ju seadus Moosese kaudu,+ arm+ ja tõde tulid aga Jeesus Kristuse* kaudu.+ 18  Ükski inimene ei ole Jumalat kunagi näinud.+ Ainusündinud poeg, kes on Jumala sarnane*+ ja on Isa kõrval*,+ on rääkinud, milline ta on.+ 19  Niisugune on Johannese tunnistus, mille ta andis, kui juudid saatsid Jeruusalemmast preestreid ja leviite temalt küsima: „Kes sa oled?”+ 20  Ta tunnistas salgamata: „Mina ei ole messias.” 21  Nad küsisid temalt: „Kes sa siis oled? Oled sa Eelija?”+ Tema ütles: „Ei ole.” — „Kas sa oled see kauaoodatud prohvet?”+ Tema vastas: „Ei.” 22  Nad ütlesid talle: „Kes sa oled? Räägi, et võiksime anda vastuse neile, kes meid saatsid. Mida sa enda kohta ütled?” 23  Ta kostis: „Mina olen see, kes hüüab kõrbes: „Tehke sirgeks Jehoova* tee!”,+ nagu on öelnud prohvet Jesaja.”+ 24  Need saadetud olid variseride hulgast. 25  Nad küsitlesid teda ja ütlesid talle: „Miks sa siis ristid, kui sa pole ei messias, Eelija ega see prohvet?” 26  Johannes vastas neile: „Mina ristin veega. Teie keskel seisab aga keegi, keda te ei tunne, 27  kes tuleb minu järel. Mina pole väärt tema sandaalirihmagi lahti päästma.”+ 28  See toimus Betaanias teisel pool Jordanit*, kus Johannes ristis.+ 29  Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda poole tulemas ja ütles: „Ennäe, Jumala Tall,+ kes võtab ära maailma patu!+ 30  Tema on see, kelle kohta ma ütlesin: „Pärast mind tuleb mees, kes on minust suurem, sest ta oli olemas enne mind.”+ 31  Minagi ei tundnud teda, aga ma olen tulnud veega ristima selleks, et Iisrael temast teada saaks.”+ 32  Johannes tunnistas veel: „Ma nägin, kuidas vaim tuvina taevast alla laskus ja jäi tema peale.+ 33  Ka mina ei tundnud teda, aga see, kes saatis mind veega ristima, ütles mulle: „Kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja jäävat,+ ongi see, kes ristib püha vaimuga.”+ 34  Ma nägin seda ja tunnistan, et tema on Jumala poeg.”+ 35  Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos oma kahe jüngriga. 36  Ta nägi Jeesust möödumas ja ütles: „Vaadake, Jumala Tall!”+ 37  Kui need kaks jüngrit seda kuulsid, järgnesid nad Jeesusele. 38  Jeesus pöördus ümber, ja nähes neid endale järgnemas, küsis ta: „Mida te soovite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi [mis tähendab tõlkes õpetajat], kus sa peatud?” 39  Ta ütles neile: „Tulge, siis näete.” Nad läksidki ja nägid, kus ta peatub, ning jäid sel päeval tema juurde. See toimus kümnenda tunni paiku*. 40  Andreas,+ Siimon Peetruse vend, oli üks neist kahest, kes olid kuulnud, mida Johannes ütles, ja Jeesusele järgnenud. 41  Ta leidis kõigepealt oma venna Siimoni ja ütles talle: „Me oleme leidnud messia!”+ („Messias” tähendab tõlkes võitut.) 42  Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus vaatas sellele otsa ja ütles: „Sina oled Siimon,+ Johannese poeg. Sinu nimi olgu Keefas.” (Keefas* tähendab tõlkes kaljut.)+ 43  Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ta kohtas Filippust+ ja ütles talle: „Järgne mulle!” 44  Filippus oli Betsaidast, samast linnast, kust olid Andreas ja Peetrus. 45  Filippus leidis Naatanaeli+ ja ütles talle: „Me oleme leidnud selle, kellest Mooses on kirjutanud oma seaduses ja prohvetid oma raamatutes: Jeesuse, Joosepi+ poja, Naatsaretist.” 46  Naatanael aga küsis temalt: „Kas Naatsaretist võib tulla midagi head?” Filippus vastas: „Eks tule ja vaata.” 47  Nähes Naatanaeli enda poole tulemas, ütles Jeesus tema kohta: „See on tõeline iisraellane, kelles pole valelikkust.”+ 48  Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind kutsus.” 49  Naatanael kostis: „Rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas.”+ 50  Jeesus sõnas: „Kas sa usud sellepärast, et ma ütlesin, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha veel suuremaid asju kui need.” 51  Ta lisas: „Ma kinnitan teile ja see on tõsi: te saate näha taevast avatuna ja Jumala ingleid tõusmas ja laskumas Inimesepoja juurde.”+

Allmärkused

Jeesuse kui Jumala tähtsaima eesträäkija üks nimesid nii enne tema maist teenistust, selle ajal kui ka pärast seda (Joh 1:14; Ilm 19:13).
Võib tõlkida ka „jumalasarnane”, „jumalik”.
St ainsa poja, kelle Jumal lõi üksinda.
Võib tõlkida ka „ärateenimata lahkust”, „ülimat headust”.
Kristus (heebreapäraselt „messias”) ei ole Jeesuse nimi. Selle sõna tähenduseks on „võitu”, „salvitu”.
Fraasi „ainusündinud poeg, kes on Jumala sarnane” võib vanimate kreekakeelsete käsikirjade järgi tõlkida ka „ainusündinud jumal”.
Sõna-sõnalt „rüpes”; viitab erilisele soosingule.
St Jordani idakaldal. Siin pole mõeldud Jeruusalemma lähedal asunud Betaaniat.
Umbes kell 16.
Kreekapäraselt Peetrus.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Vaade Jisreeli orule
Vaade Jisreeli orule

Vaade Naatsareti lähedal asuvalt kaljult lõuna poole. Viljakas Jisreeli org, mida mainitakse mitmes piibliloos, kulgeb idast läände. (Jos 17:16; Koh 6:33; Ho 1:5.) Taamal vasakul on näha Moore küngas, mille nõlval paikneb Naini linn. Nainis äratas Jeesus surnuist üles ühe lesknaise poja. (Koh 7:1; Lu 7:11–15.) Pildi keskosas paistab silmapiiril Gilboa mägi. (1Sa 31:1, 8.) Kuna Jeesus kasvas üles Naatsaretis, võis temagi tulla siia kaljule, kust on näha mitu Iisraeli ajaloos olulist kohta. (Lu 2:39, 40.)