Joel 3:1–21

3  „Neil päevil ja sel ajal,kui ma toon tagasi Juuda ja Jeruusalemma vangid,+   kogun ma kokku ka kõik rahvadja toon nad alla Joosafati* orgu.Ma käin seal nendega kohut+oma rahva ja oma omandi Iisraeli pärast,sest nad pillutasid ta rahvaste sekkaning jagasid omavahel minu maa.+   Nad heitsid liisku minu rahva pärast,+müüsid poisi, et anda tasu prostituudile,müüsid tüdruku, et osta joogiks veini.   Oh Tüüros, Siidon ja kõik Vilistimaa alad,mis on teil minu vastu?Kas te tasute mulle millegi eest kätte?Kui tasute, siis saadan ma sellesama tasukiirelt ja kärmelt teie endi pea peale.+   Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla+ning viinud mu parimad aarded oma templitesse.   Te müüsite Juuda ja Jeruusalemma rahva kreeklastele,+et nad nende omalt maalt kaugele saata.   Nüüd lasen ma neil ära tulla paigast, kuhu te nad müüsite,+ja saadan sellesama tasu teie endi pea peale.   Ma müün teie pojad ja tütred Juuda rahvale+ning nemad müüvad nad seebalastele, ühele kaugele rahvale.Jehoova ise on seda rääkinud.   Kuulutage rahvaste seas:+„Valmistuge sõjaks! Õhutage vägevaid mehi!Astugu kõik sõdurid ette, asugu rünnakule!+ 10  Taguge oma adrad mõõkadeks ja aianoad odadeks*.Nõrguke öelgu: „Ma olen vägev!” 11  Tulge ja aidake üksteist, kõik ümberkaudsed rahvad. Tulge kokku!””+Oo, Jehoova, too alla sellesse paika oma vägevad sõjamehed! 12  „Rahvad tõusku ja tulgu Joosafati orgu,sest ma istun seal, et mõista kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle.+ 13  Laske sirbil käia, sest lõikus on küps.Tulge alla ja tallake, sest surutõrs on täis.+Tõrred voolavad üle, sest nende kurjust on ohtralt. 14  Rahvahulgad on otsuseorus,sest Jehoova päev otsuseorus on lähedal.+ 15  Päike ja kuu lähevad pimedaksning tähed kaotavad oma sära. 16  Jehoova möirgab Siionist,laseb oma häält kõlada Jeruusalemmast.Taevas ja maa rappuvad,kuid Jehoova on varjupaigaks oma rahvale,+kindluseks Iisraeli rahvale. 17  Siis te tõdete, et mina olen Jehoova, teie Jumal, kes elab Siionil, oma pühal mäel.+Jeruusalemmast saab püha paik+ning võõrad ei käi sealt enam läbi.+ 18  Sel päeval nõrgub mäenõlvadel magusat veini,+küngastel voolab piimaja kõigis Juuda ojades tulvab vesi.Jehoova kojast voolab välja allikas+ning kastab Sittimi* orgu. 19  Aga Egiptusest saab tühermaa+ja Edomist tühi kõrb+vägivalla pärast Juuda rahva kallal,+kelle maal nad valasid süütut verd.+ 20  Kuid Juuda jääb asustatuks igaveseksja Jeruusalemm kõigiks põlvedeks.+ 21  Ma vabastan nad veresüüst+ja Jehoova hakkab elama Siionis.”+

Allmärkused

Nimi Joosafat tähendab „Jehoova on kohtumõistja”.
Võib tõlkida ka „piikideks”.
Nimi Sittim tähendab „akaatsiad”.

Kommentaarid

Pildid ja videod