Jesaja 9:1–21

9  Kuid see pimedus pole selline nagu siis, kui maal oli hädaaeg, nagu endisel ajal, kui Sebulonimaad ja Naftalimaad koheldi põlgusega.+ Hiljem aga laseb Jumal sellele, mereäärsele teele Jordani piirkonnas, rahvaste Galileale, osaks saada austust.   Rahvas, kes käis pimeduses,näeb suurt valgust.Neile, kes elavad süngete varjude maal,paistab valgus.+   Sa oled teinud selle rahva arvukaks,oled valmistanud talle suurt rõõmu.Ta rõõmustab sinu ees,nagu rõõmustatakse lõikusajal,nagu rõõmustavad need, kes jagavad sõjasaaki.   Nagu Midjani päeviloled sa murdnud katki tema ikke,saua ta turjal, tema töölesundija kepi.+   Iga saabas, mis paneb marssides värisema maa,ja iga verest läbiimbunud rüüsaab tuleroaks.   Meile on sündinud laps,+meile on antud poeg,kelle õlgadele pannakse valitsus.+Talle antakse nimeks Imeline Nõuandja,+ Vägev Jumal,+ Igavene Isa, Rahuvalitseja.   Tema valitsusvõim laieneb üha.Ei lõppe rahu+Taaveti troonil+ ja tema kuningriigis.Tema valitsusvõim saab kõigutamatuks,+see toetub õigusele ja õiglusele+nüüd ja igavesti.Vägede Jehoova tuline ind teeb seda.   Jehoova läkitas hoiatussõna Jaakobile,see on tulnud Iisraeli peale.+   Kogu rahvas saab seda kuulda,Efraim ja Samaaria elanikud,kes ütlevad oma ülbuses ja südame jultumuses: 10  „Telliskivid on varisenud,kuid me ehitame tahutud kividest.+Sükomooripuud on maha raiutud,kuid me asendame need seedritega.” 11  Jehoova tõstab ta vastu Retsini vastasedja kihutab ta vaenlasi tegutsema, 12  Süüriat idast ja vilisteid läänest,+need neelavad Iisraeli avatud suuga.+Kõige selle juures pole ta viha vaibunud,vaid ta käsi on ikka veel üles tõstetud, et lüüa.+ 13  Sest rahvas pole pöördunud tagasi oma lööja juurde,vägede Jehoovat pole nad otsinud.+ 14  Ühe päevaga lõikab Jehoova Iisraelilt mahapea ja saba, võsu ja kõrkja*.+ 15  Eakas ja lugupeetu on peaning valet õpetav prohvet on saba.+ 16  Rahva peamehed eksitavad rahvastja need, keda juhitakse, on segaduses. 17  Seepärast ei rõõmusta Jehoova nende noorte meeste üleega halasta isata laste ja lesknaiste peale,sest nad kõik on usutaganejad ja kurjategijad+ning iga suu räägib rumalust.Kõige selle juures pole ta viha vaibunud,vaid ta käsi on ikka veel üles tõstetud, et lüüa.+ 18  Sest kurjus leegitseb nagu tuli,neelab ogalised põõsad ja umbrohu.See paneb põlema metsatihnikudja need tõusevad suitsupilvena üles. 19  Vägede Jehoova raevustsüttib maaja rahvas saab tuleroaks.Keegi ei säästa isegi oma venda. 20  Lõigatakse tükke paremalt,kuid ikka on nälg,süüakse vasakult,kuid ikka pole küllalt.Igaüks sööb omaenda käsivarre liha: 21  Manasse sööb Efraimija Efraim Manasset.Mõlemad on üheskoos Juuda vastu.+Kõige selle juures pole ta viha vaibunud,vaid ta käsi on ikka veel üles tõstetud, et lüüa.+

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „palmioksa ja pilliroo”.

Kommentaarid

Pildid ja videod