Jesaja 7:1–25

7  Juuda kuninga Aahase,+ Ussija poja Jootami poja päevil tulid Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah,+ Remalja poeg, Jeruusalemma vastu sõdima, kuid ei suutnud seda vallutada.+  Taaveti soole teatati: „Süüria on ühendanud jõud Efraimiga*.” Aahase ja ta rahva süda hakkas seepeale vabisema, nagu vabisevad metsapuud tuule käes.  Jehoova ütles Jesajale: „Mine palun oma poja Sear-Jaasubiga*+ Aahasele vastu pesupesemisväljale viiva tee äärde, sinna, kus lõppeb ülemise tiigi veejuhe.+  Ütle talle: „Ära muretse, ära karda ja su süda ärgu muutugu araks nende kahe hõõguva tukiotsa pärast: Süüria kuninga Retsini ja Remalja poja+ tulise viha pärast.  Süüria ühes Efraimiga ning Remalja poeg kavatsevad su vastu kurja, öeldes:  „Lähme üles Juuda vastu, kisume selle lõhki,* vallutame selle ja paneme sinna kuningaks Taabali poja!”+   Nii ütleb kõrgeim valitseja Jehoova:„See ei õnnestu,seda ei juhtu.   Sest Süüria pea on Damaskusja Damaskuse pea on Retsin.Ei möödu kuutkümmet viit aastatki,kui Efraim on hävitatud ja seda rahvast ei ole enam.+   Efraimi pea on Samaaria+ja Samaaria pea on Remalja poeg.+Kui teil pole kindlat usku,siis te ei jää püsima.””” 10  Jehoova ütles Aahasele veel: 11  „Palu oma Jumalalt Jehoovalt tunnustähte+ — olgu see kasvõi nii sügav kui surmavald või nii kõrge kui taevas.” 12  Kuid Aahas vastas: „Ma ei palu ega pane Jehoovat proovile.” 13  Jesaja aga ütles: „Palun kuula, Taaveti sugu! Kas teile on veel vähe sellest, et panete proovile inimeste kannatuse? Miks panete proovile ka Jumala kannatuse?+ 14  Seepärast annab Jehoova ise teile sellise tunnustähe: noor naine* jääb lapseootele, sünnitab poja+ ja paneb talle nimeks Immaanuel*.+ 15  Selleks ajaks, kui poiss õpib hoiduma halvast ja valima head, on tal süüa üksnes võid ja metsmett. 16  Sest juba enne, kui ta oskab hoiduda halvast ja valida head, on nende kahe kuninga maa, kelle ees sa hirmu tunned, täiesti maha jäetud.+ 17  Jehoova toob sulle, su rahvale ja su isa soole sellised päevad, milliseid pole olnud ajast, kui Efraim eraldus Juudast,+ sest ta saadab su vastu Assüüria.+ 18  Sel päeval kutsub Jehoova vilistades kaugelt Egiptusest Niiluse jõgede juurest kärbseid ja Assüüriast mesilasi. 19  Need kõik tulevad ja laskuvad järskudesse vadidesse ja kaljulõhedesse, kõigisse ogalistesse põõsastesse ja kõigisse joogikohtadesse. 20  Sel päeval võtab Jehoova habemenoa, mis on palgatud suure jõe* piirkonnast, Assüüria kuningalt,+ ning pügab paljaks teie pea, ajab maha teie jalakarvad ja isegi habeme. 21  Sel päeval jääb igaühe karjast ellu üks noor lehm ja kaks lammast 22  ning piimarohkuse tõttu süüakse võid. Neil, kes maale alles jäävad, pole süüa muud kui võid ja metsmett. 23  Sel päeval on igas paigas, kus varem kasvas 1000 viinapuud väärtusega 1000 seeklit* hõbedat, vaid ogalised põõsad ja umbrohi. 24  Sinna minnakse noolte ja vibuga, sest kogu maa on täis ogalisi põõsaid ja umbrohtu. 25  Ogaliste põõsaste ja umbrohu kartuses ei ligine sa enam ühelegi mäele, mida varem kõplaga rohiti. Need jäävad pullide ja lammaste tallermaaks.”

Allmärkused

St Iisraeliga.
Nimi Sear-Jaasub tähendab „vaid jääk pöördub tagasi”.
Teine võimalik tähendus: „hirmutame seda”.
Septuaginta tõlkes „neitsi”.
Nimi Immaanuel tähendab „Jumal on meiega”.
St Eufrati.
11,4 kg. (Vt lisa B14.)

Kommentaarid

Pildid ja videod