Jeremija 50:1–46

50  Jehoova sõnum Babüloni+ ja kaldealaste maa kohta, mille ta tegi teatavaks prohvet Jeremija kaudu.   „Rääkige sellest rahvaste keskel ja kuulutage seda!Pange püsti kogunemistähis ja kuulutage!Ärge varjake midagi!Öelge: „Babülon on vallutatud,+Beel häbistatud,+Merodak on kohkunud.Tema kujud on häbistatud,tema jäledad ebajumalad* on kohkunud.”   Sest tema kallale on tulnud rahvas põhjast.+See rahvas teeb sellest maast kohutava vaatepildi. Mitte keegi ei ela seal.Nii inimesed kui ka loomad on põgenenud,nad on läinud ära.”  „Neil päevil ja sel ajal tuleb Iisraeli rahvas ja ühes temaga Juuda rahvas,”+ lausub Jehoova. „Nad tulevad nuttes+ ja otsivad üheskoos oma Jumalat Jehoovat.+  Nad küsivad teed Siionisse, näod selle poole,+ ja ütlevad: „Tulge, ühinegem Jehoovaga igavese lepingu alusel, mida ei unustata.”+  Mu rahvas on nagu kari kadunud lambaid.+ Oma karjaste süül nad ekslevad.+ Need on ajanud nad mägedesse, mägedel ja küngastel uitavad nad ringi. Nad on unustanud oma puhkepaiga.  Kõik, kes neid kohtasid, õgisid neid+ ja nende vaenlased ütlesid: „Meie pole süüdi. Nad on patustanud Jehoova vastu, kelles elab õigus, Jehoova vastu, kellele lootsid nende esiisad.””   „Põgenege Babülonist,lahkuge kaldealaste maalt!+Olge nagu juhtloomad karja ees!   Ma lasen põhja poolt Babüloni kallale tõustavägevate rahvaste hulga.+Nad tulevad tema vastu lahingukorda seatuna.Sealtpoolt nad vallutavad ta.Nende nooled on kui sõjamehe nooled,need võtavad talt lapsed.+Need ei tule tühjalt tagasi. 10  Kaldea laastatakse.+Kõik, kes teda rüüstavad, küllastuvad,”+ lausub Jehoova. 11  „Sest te rõõmutsesite+ ja juubeldasite,kui rüüstasite mu omandit.+Te kepslesite nagu mullikad aasal,hirnusite nagu täkud. 12  Teie ema on jäänud häbisse.+Tema, kes teid sünnitas, on pettunud.Ta on tühiseim rahvaste seas —põuane maa ja kõrb.+ 13  Jehoova meelepaha tõttu ei asustata teda enam,+ta jääb täiesti lagedaks.+Igaüks, kes Babülonist möödub, vaatab teda õudusegaja vilistab kõiki tema hädasid nähes.+ 14  Tulge lahingukorda seatuna ja rünnake Babüloni igast küljest,kõik teie, kes vinnastate vibu!Ambuge tema poole, ärge säästke nooli,+sest ta on patustanud Jehoova vastu.+ 15  Tooge tema ümber kuuldavale sõjahüüd.Ta on alla andnud.Ta sambad on kokku varisenud, müürid maha lõhutud.+See on Jehoova kättemaks.+Makske talle kätte.Tehke temale nii, nagu tema on teinud.+ 16  Kaotage Babülonist külvajaja lõikusajal sirbiga lõikaja.+Igaüks pöördub julma mõõga eest oma rahva juurde,igaüks põgeneb oma maale.+ 17  Iisraellased on eksinud lambad.+ Lõvid on nad karjast eemale ajanud.+ Kõigepealt neelas nad Assüüria kuningas,+ siis järas nende luid Babüloni kuningas Nebukadnetsar.+ 18  Seepärast ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal: „Ma karistan Babüloni kuningat ja tema maad, nagu ma karistasin Assüüria kuningat.+ 19  Ma toon Iisraeli tagasi tema karjamaale.+ Karmelis ja Baasanis+ sööb ta rohtu, Efraimi+ ja Gileadi+ mägedel saab ta küllaseks.”” 20  „Neil päevil ja sel ajalotsitakse Iisraeli süüd,kuid seda pole,Juuda patte, kuid neid ei leita,sest ma andestan neile, kelle ma alles jätan,”+ lausub Jehoova. 21  „Mine Merataimimaa* kallale ja Pekodi+ elanike kallale!Löödagu nad maha, tehtagu neile lõpp,” lausub Jehoova.„Tee kõik nii, nagu ma sind olen käskinud! 22  Sel maal on kuulda sõjakära,seal on suur häving. 23  Kuis küll on purustatud ja lõhutud sepavasar, maa rahvaste hävitaja!+Kuis küll on Babülonist saanud kohutav vaatepilt rahvaste seas!+ 24  Ma seadsin sulle püünise ja sa langesid sellesse, oh, Babülon,nõnda et sa ise ei teadnudki.Sind leiti ja võeti kinni,+sest sa võitlesid Jehoova vastu. 25  Jehoova avab oma relvakambrija toob sealt välja oma meelepaha relvad,+sest kõrgeimal valitsejal vägede Jehoovalon kaldealaste maal teha üks töö. 26  Tulge tema vastu kaugeist paigust,+avage ta aidad.+Kuhjake ta hunnikusse nagu vili.Tehke talle lõpp.+Ärgu jäägu talle kedagi! 27  Tapke kõik ta noored pullid,+mingu nad tapale.Häda neile, sest on tulnud nende päev,nende aruandmise aeg! 28  On kuulda nende häält, kes põgenevad,kes on pääsenud Babüloni maalt,et jutustada Siionis meie Jumala Jehoova kättemaksust,kättemaksust tema templi eest.+ 29  Kutsuge Babüloni kallale vibukütid,kõik, kes vinnastavad vibu.+Jääge laagrisse tema ümber, ärgu keegi pääsegu pakku.Tasuge talle tema tegusid mööda.+Tehke temale nii, nagu tema on teinud.+Sest ta on olnud ülbe Jehoova,Iisraeli Püha vastu.+ 30  Seepärast langevad ta väljakutel tema noored mehed,+sel päeval hukkuvad kõik ta sõjamehed,” lausub Jehoova. 31  „Ma olen sinu vastu,+ sa jultunu,”+ lausub kõrgeim valitseja vägede Jehoova.„Sinu päev tuleb, aeg, kui ma nõuan sinult aru. 32  Sina jultunu, sa komistad ja kukud,keegi ei aita sind üles.+Ma süütan su linnades tule,mis neelab kõik su ümber.” 33  Nii ütleb vägede Jehoova:„Iisraeli ja Juuda rahvast rõhutakse.Nende vangistajad hoiavad neid kinni+ega lase neid vabaks.+ 34  Ent nende lunastaja on tugev.+Vägede Jehoova on tema nimi.+Ta lahendab nende kohtuasja,+et anda nende maale rahu+ning ajada Babüloni elanikud segadusse.”+ 35  „Mõõk on kaldealaste kallal,” lausub Jehoova,„Babüloni elanike, tema võimukandjate ja tarkade kallal.+ 36  Mõõk on nende kallal, kes räägivad tühje sõnu,* ja nad toimivad rumalalt.Mõõk on tema sõjameeste kallal ja neid haarab hirm.+ 37  Mõõk on nende hobuste ja sõjavankrite kallal,kõigi teiste rahvaste kallal tema keskel,nad muutuvad otsekui naisteks.+Mõõk on tema varanduste kallal, need riisutakse.+ 38  Häving on tema vete kohal, need kuivavad ära.+Sest see on nikerdatud kujude maa+ja nende kohutavad nägemused panevad nad hullunult käituma. 39  Seepärast hakkavad seal elama kõrbeasukad ühes ulguvate loomadega,samuti jaanalinnud.+Seda ei asustata enam kunagi,sellest ei saa enam iial elupaika.”+ 40  „Just nagu Soodomas ja Gomorras+ ja nende naaberlinnades,+ mille Jumal segi paiskas,” lausub Jehoova, „nõnda ei ela ka seal mitte keegi ega asu sinna elama ükski inimene.+ 41  Näe, põhjast tuleb üks rahvas.Suur rahvas ja vägevad kuningad+tõusevad maa äärtest.+ 42  Neil on käes vibud ja odad.+Nad on julmad ja halastamatud.+Nende kisa on otsekui mere mühin,+kui nad hobustel ratsutavad.Nad on seadnud end sinu vastu lahingukorda nagu üks mees, oh, Babüloni tütar.+ 43  Babüloni kuningani on jõudnud sõnum nende kohta,+tema käed langevad rüppe.+Teda valdab ahastus,valu otsekui sünnitajat. 44  Keegi tuleb nagu lõvi Jordani-äärsest tihnikust, et rünnata rahulikku karjamaad. Ma ajan nad sealt kohe minema. Ma panen selle üle oma valitu.+ Sest kes on minu sarnane? Kes nõuab minult aru? Milline karjane võiks seista minu ees?+ 45  Seepärast kuulake Jehoova otsust Babüloni kohta,+ tema mõtteid kaldealaste maa kohta.Tallekesed veetakse karjast minema,ta laastab nende pärast nende karjamaad.+ 46  Babüloni langemise mürast väriseb maaja rahvad kuulevad hädakisa.”+

Allmärkused

Heebrea sõna, mis on tõlgitud „jäledad ebajumalad”, on tõenäoliselt seotud sõnaga, mis tähendab väljaheiteid, ja sellega väljendati põlastust.
Nimi Merataim tähendab „topeltmäss” või „topeltkibedus”.
Võib tõlkida ka „mõõk on valeprohvetite kallal”.

Kommentaarid

Pildid ja videod