Jeremija 23:1–40

23  „Häda karjastele, kes hukutavad ja pillutavad laiali mu karjamaa lambad!” lausub Jehoova.+  Seepärast ütleb Iisraeli Jumal Jehoova karjastele, kes karjatavad tema rahvast: „Te olete mu lambaid pillutanud ja nad laiali ajanud ega ole nende eest hoolitsenud.”+„Seepärast karistan ma teid teie kurjade tegude pärast,” lausub Jehoova.  „Siis ma kogun kokku oma järelejäänud lambad kõigist maadest, kuhu ma olen nad pillutanud,+ ja toon nad tagasi nende karjamaale+ ning nad on viljakad ja neid saab palju.+  Ma sean neile karjased, kes neid tõesti karjatavad.+ Nad ei tunne enam hirmu ega kohku ning ükski neist ei lähe kaotsi,” lausub Jehoova.  „Tulevad päevad,” lausub Jehoova, „mil ma lasen tõusta Taavetile õige võsu*.+ Ta valitseb kuningana+ ja tegutseb arukalt ning teeb sel maal seda, mis õige ja õiglane.+  Tema päevil Juuda päästetakse+ ja Iisrael elab rahus.+ Tema nimeks saab Jehoova On Meie Õigus.”+  „Tulevad päevad,” lausub Jehoova, „mil enam ei öelda: „Nii tõesti, kui elab Jehoova, kes tõi Iisraeli rahva välja Egiptusemaalt”,+  vaid öeldakse: „Nii tõesti, kui elab Jehoova, kes tõi Iisraeli järglased ära ja viis välja põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ta oli nad pillutanud,” ja nad hakkavad elama oma maal.”+  Sõnad prohvetite kohta.Mu süda on murdunud nende pärast.Kõik mu luud värisevad.Ma olen nagu purjus mees,otsekui veini võimusesJehoova ja tema pühade sõnade pärast. 10  Maa on täis abielurikkujaid.+Needuse tõttu on maa leinas+ja kõrbe karjamaad ära kuivanud.+Nende teod on õelad ja nad kuritarvitavad oma võimu. 11  „Nii prohvet kui ka preester on rüvetunud*.+Omaenda kojastki olen ma leidnud nende kurjust,”+ lausub Jehoova. 12  „Seepärast muutub nende tee libedaks ja pimedaks,+neid tõugatakse ja nad kukuvad.”„Ma toon nende peale õnnetusearunõudmise aastal,” lausub Jehoova. 13  „Samaaria+ prohvetite juures olen ma näinud midagi jäledat.Nende ennustused tulevad Baalilt,nad eksitavad mu rahvast Iisraeli. 14  Jeruusalemma prohvetite juures olen ma näinud kohutavaid asju.Nad rikuvad abielu+ ja käivad pettuses,+nad õhutavad õelaidega pöördu oma kurjusest.Nad kõik on mulle nagu Soodom,+tema elanikud nagu Gomorra.”+ 15  Seepärast ütleb vägede Jehoova prohvetite kohta:„Ma söödan neid koirohugaja joodan mürgiveega,+sest Jeruusalemma prohvetite pärast on usust taganemine levinud üle kogu maa.” 16  Nii ütleb vägede Jehoova:„Ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile kuulutavad.+Nad petavad teid.*Nägemus, millest nad räägivad, tuleb nende enda südamest,+mitte Jehoova suust.+ 17  Ikka ja jälle ütlevad nad neile, kes minust lugu ei pea:„Jehoova on öelnud: „Teil on rahu.””+Ja igaühele, kes järgib oma kangekaelset südant, ütlevad nad:„Ei taba sind õnnetus.”+ 18  Sest kes on seisnud Jehoova lähikondsete seas,et näha ja kuulda tema sõna?Kes on pannud tähele tema sõna ja seda kuulanud? 19  Raevukalt puhkeb Jehoova torm,keerutab otsekui maru jumalatute pea kohal.+ 20  Jehoova viha ei pöördu enne,kui ta on teoks teinud ja täide viinud oma südames olevad kavatsused.Viimseil päevil te mõistate seda selgelt. 21  Mina ei läkitanud neid prohveteid, vaid nad jooksid ise.Mina ei rääkinud nendega, vaid nad kuulutasid ise.+ 22  Kui nad oleksid seisnud mu lähikondsete seas,oleksid nad rääkinud mu rahvale minu sõnuja aidanud neil pöörduda kurjadelt teedelt ja õelatest tegudest.”+ 23  „Kas olen ma Jumal vaid lähedal, aga kaugel ma ei olegi Jumal?” küsib Jehoova. 24  „Kas saab keegi end peita kuhugi, kus ma teda ei näe?”+ küsib Jehoova.„Eks täida ju mina taevast ja maad,”+ lausub Jehoova. 25  „Ma olen kuulnud, kuidas prohvetid, kes kuulutavad minu nimel valet, ütlevad: „Ma nägin und! Ma nägin und!”+ 26  Kui kaua veel on prohvetite süda selline, kui kaua nad kuulutavad valet? Nad räägivad oma südame sepitsusi.+ 27  Oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, tahavad nad panna mu rahva unustama mu nime, just nagu nende isad unustasid mu nime Baali pärast.+ 28  Prohvet, kes on näinud und, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, rääkigu seda ustavalt.” „Õled ei ole ju terad,” ütleb Jehoova. 29  „Eks ole mu sõna kui tuli,”+ lausub Jehoova, „nagu sepavasar, mis purustab kalju.”+ 30  „Seepärast olen ma prohvetite vastu, kes varastavad üksteiselt mu sõnu,”+ lausub Jehoova. 31  „Ma olen prohvetite vastu, kes pruugivad keelt ja ütlevad: „Nii teatab tema!”,”+ lausub Jehoova. 32  „Ma olen prohvetite vastu, kes näevad valeunenägusid, kes jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja hooplemisega,”+ lausub Jehoova. „Mina pole neid läkitanud ega käskinud. Seepärast pole sel rahval neist mingit kasu,”+ lausub Jehoova. 33  „Kui see rahvas, prohvet või preester küsib sinult: „Mis on siis Jehoova koorem*?”, ütle neile: „Teie olete koorem! Ma heidan teid kõrvale,+ lausub Jehoova.” 34  Aga kui see prohvet, preester või keegi rahva seast ütleb: „See on Jehoova koorem!”, siis ma karistan teda ja tema majarahvast. 35  Te küsite igaüks oma ligimeselt ja oma vennalt: „Mida Jehoova vastas? Mida Jehoova rääkis?” 36  Jehoova koormat aga ärge enam mainige, sest igaühele saab koormaks ta enda sõna. Te väänate elava Jumala, vägede Jehoova, meie Jumala sõnu. 37  Küsi prohvetilt: „Mida Jehoova sulle vastas? Mida Jehoova rääkis?” 38  Aga kui te korrutate: „Jehoova koorem!”, siis ütleb Jehoova: „Kuna te räägite: „See on Jehoova koorem”, pärast seda, kui ma teile ütlesin: „Ärge öelge: „Jehoova koorem!””, 39  siis ma tõstan teid üles ja heidan teid ära enda eest, nii teid kui ka selle linna, mille ma teile ja teie esiisadele andsin. 40  Ma panen teie peale igavese teotuse ja alanduse, mida ei unustata.””+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „pärija”.
Võib tõlkida ka „usust taganenud”.
Võib tõlkida ka „nad täidavad teid tühjade lootustega”.
Võib tõlkida ka „koormav teadaanne”. Heebrea sõnal on kaks tähendust: „Jumala kaalukas sõnum” ja „midagi koormavat”.

Kommentaarid

Pildid ja videod