Jaakobuse 2:1–26

2  Mu vennad, kas teie meelest sobib erapoolikus kokku usuga meie auväärsesse isandasse Jeesus Kristusesse?+  Oletame, et teie koosolekule tuleb kuldsõrmuseid ja uhkeid riideid kandev mees ning ka vaene mees määrdunud riietes.  Kas te soosite seda, kes on uhkelt riides, ning ütlete talle: „Sina istu siia auväärsele kohale!”, aga vaesele ütlete: „Sina seisa püsti!” või „Istu sinna, mu jalajäri kõrvale!”?+  Kui nii, siis eks pea te üht teisest paremaks+ ja ole saanud kohtumõistjateks, kes langetavad alatuid otsuseid?+  Kuulge, mu armsad vennad! Eks ole Jumal valinud need, kes maailma silmis on vaesed, saama rikkaks usus+ ja pärima kuningriiki*, mida ta on tõotanud neile, kes teda armastavad?+  Teie aga olete vaest põlanud. Eks just rikkad rõhu teid+ ja vea teid kohtu ette?  Eks just nemad teota seda üllast nime, mida te esindate?  Kui te täidate pühakirjas olevat kuninglikku seadust „Armasta oma ligimest nagu iseennast”,+ siis teete hästi.  Kui te aga olete edaspidigi erapoolikud,+ siis teete pattu ja see seadus tunnistab teid seadusrikkujateks.+ 10  Kui inimene peab kinni kogu Moosese seadusest, kuid eksib ühes asjas, on ta eksinud kogu seaduse vastu.+ 11  On ju see, kes ütles: „Sa ei tohi abielu rikkuda”,+ öelnud ka: „Sa ei tohi tappa.”+ Kui sa siis ei riku abielu, aga tapad kellegi, oled sa seadusrikkuja. 12  Rääkige ja tegutsege siis nii nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vaba rahva* seaduse järgi.+ 13  Kohus ei halasta sellele, kes ise ei osuta halastust. Aga see, kes osutab halastust,+ mõistetakse kohtus õigeks.* 14  Mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb endal usku olevat, aga tal ei ole tegusid?+ Ega selline usk või teda päästa?+ 15  Kui mõnel vennal või õel pole midagi selga panna ja tal pole piisavalt toitu 16  ning keegi teist ütleb talle: „Mine rahuga, ära külmeta, söö kõht täis!”, aga ei anna talle eluks hädavajalikku, siis mis kasu sellest on?+ 17  Samamoodi on usk ilma tegudeta surnud.+ 18  Keegi võib aga öelda, et ühel on usk ja teisel on teod. Kuidas sa saad mulle näidata oma usku, kui sul pole tegusid? Mina võin näidata sulle oma usku tegudega. 19  Kas sa usud, et on olemas vaid üks Jumal? Väga hea. Deemonidki usuvad seda ja värisevad.+ 20  Sa mõistmatu inimene, kas tahad tõendeid selle kohta, et usk ilma tegudeta on kasutu? 21  Eks meie isa Aabraham mõistetud õigeks tegude alusel, kui ta viis oma poja Iisaki ohvrialtarile?+ 22  Sa näed, et tema usk avaldus tegudes ja et tegude kaudu sai tema usk täiuslikuks+ 23  ning täitus kirjakoht, mis ütleb: „Aabraham uskus Jehoovat ja seetõttu tunnistati ta õigeks”,+ ning teda hakati nimetama Jehoova sõbraks.+ 24  Nagu näete, mõistetakse inimene õigeks tegude, mitte ainult usu alusel. 25  Eks ka prostituut Raahab mõistetud õigeks tegude alusel, kui ta võttis käskjalad lahkelt vastu ja saatis nad teist teed pidi ära?+ 26  Jah, nagu keha ilma eluvaimuta on surnud,+ nii ka usk ilma tegudeta on surnud.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kuningavalitsust”. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Jumala kuningriik”.)
Sõna-sõnalt „vabaduse”.
Võib tõlkida ka „aga halastus võidutseb kohtumõistmise üle”.

Kommentaarid

Pildid ja videod