Ilmutus 11:1–19

11  Mulle anti mõõduridvaks pillirookepp+ ja öeldi: „Tõuse üles ning mõõda ära Jumala pühamu, altar ja need, kes pühamus teenivad.  Aga väljaspool pühamut olev õu jäta kõrvale, ära seda mõõda, sest see on antud teistele rahvastele ning nad tallavad püha linna+ 42 kuud.+  Ma saadan oma kaks tunnistajat ja nad räägivad kotiriidesse riietatuna prohvetlikult 1260 päeva.”  Neid sümboliseerivad kaks õlipuud+ ja kaks lambijalga+ ning nad seisavad maa isanda ees.+  Kui keegi tahab neile kahju teha, väljub nende suust tuli ja neelab ära nende vaenlased. Sel viisil surmatakse kõik, kes tahavad neile kahju teha.  Neil on võim sulgeda taevas,+ et päevil, kui nad prohvetlikult räägivad, ei sajaks vihma.+ Neil on võim vete üle, et muuta need vereks+ ja lüüa maad igasuguste nuhtlustega nii sageli, kui nad soovivad.  Kui nad on tunnistuse andmise lõpetanud, hakkab metsaline, kes tuleb välja sügavikust, nendega sõda pidama ning võidab nad ära ja tapab nad.+  Nende surnukehad vedelevad siis selle suure linna peatänaval, mille sümboolsed nimed on Soodom ja Egiptus, kus ka nende isand postil hukati.  Inimesed eri hõimudest, suguharudest, keeltest ja rahvastest vaatavad nende surnukehi kolm ja pool päeva+ ega lase neid hauakoopasse panna. 10  Maa elanikud rõõmustavad nende surma üle, nad peavad pidu ja saadavad üksteisele kingitusi, sest need kaks prohvetit olid maa elanikke oma sõnumiga piinanud. 11  Pärast neid kolme ja poolt päeva tuli Jumalalt nende sisse eluvaim+ ja nad tõusid jalule ning kõiki, kes neid nägid, valdas suur hirm. 12  Nad kuulsid valju häält taevast neile ütlevat: „Tulge siia üles!” Ja nad läksid pilve sees üles taevasse ning nende vaenlased nägid neid*. 13  Sel tunnil toimus suur maavärin ja kümnendik linnast langes. Maavärinas sai surma 7000 inimest, ülejäänud lõid kartma ja andsid au taeva Jumalale. 14  Teine häda+ on möödas, aga kolmas tuleb kiiresti. 15  Seitsmes ingel puhus trompetit.+ Ja taevas kostsid valjud hääled, mis ütlesid: „Nüüd valitseb maailma üle meie isanda+ ja tema võitu* kuningriik*+ ning meie isand valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.”+ 16  Need 24 vanemat,+ kes istusid Jumala ees oma troonidel, langesid silmili maha, kummardasid Jumalat 17  ning ütlesid: „Me täname sind, Jumal Jehoova, Kõikvõimas, kes oled+ ja kes olid, sest sa oled maksma pannud oma suure võimu ja hakanud kuningana valitsema.+ 18  Rahvad on saanud vihaseks ja ka sinu viha on süttinud. Kätte on jõudnud määratud aeg mõista kohut surnute üle, anda tasu+ su orjadele, prohvetitele,+ ja pühadele ja neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele, ning hävitada need, kes hävitavad maad.”+ 19  Jumala taevase templi pühamu avati ja ma nägin seal lepingulaegast.+ Sähvis välke, kostis hääli ja kõuekõminat, maa värises ja sadas kõvasti rahet.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „vaatasid seda pealt”.
Võib tõlkida ka „kristuse”, „messia”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsus”. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Jumala kuningriik”.)

Kommentaarid

Pildid ja videod