Hesekiel 46:1–24

46  Nii ütleb kõrgeim valitseja Jehoova: „Idapoolne värav, mis viib siseõue,+ peab kuus tööpäeva+ olema suletud,+ aga hingamispäeval ja noorkuupäeval olgu see avatud.  Pealik tulgu väljastpoolt sisse värava eeskoja kaudu+ ja jäägu seisma väravaposti juurde. Preestrid ohverdagu tema põletusohver ja rahuohvrid, ta kummardagu värava lävel ja väljugu. Kuid väravat ärgu suletagu enne õhtut.  Samuti kummardagu maa rahvas hingamispäeval ja noorkuu ajal selle värava sissekäigu juures Jehoova ees.+  Põletusohvriks, mille pealik toob Jehoovale hingamispäeval, olgu kuus veatut jäärtalle ja üks veatu jäär.+  Roaohvrit olgu eefa* jäära kohta, aga jäärtallede kohta niipalju, kui ta suudab anda, ning peale selle olgu hiin* õli eefa kohta.+  Noorkuupäeval tuleb tuua karjast ohvriks üks veatu noor pull, kuus jäärtalle ja üks jäär, need olgu veatud.+  Roaohvrit toogu ta eefa noore pulli kohta ja eefa jäära kohta ning jäärtallede kohta niipalju, kui ta suudab, ning peale selle hiin õli eefa kohta.  Kui pealik siseneb, siis tulgu ta värava eeskoja kaudu ja väljugu sama teed pidi.+  Kui maa rahvas tuleb pühade ajal Jehoova ette,+ siis need, kes tulevad kummardama põhjavärava+ kaudu, peavad väljuma lõunavärava+ kaudu, aga need, kes tulevad kummardama lõunavärava kaudu, peavad väljuma põhjavärava kaudu. Mitte keegi ei tohi väljuda selle värava kaudu, millest ta sisenes, vaid ta mingu välja vastasväravast. 10  Pealik, kes on nende keskel, sisenegu koos nendega ja väljugu koos nendega. 11  Pühadel ja pühadeajal olgu roaohvrit eefa noore pulli kohta ja eefa jäära kohta, aga jäärtallede kohta niipalju, kui ta suudab anda, ning peale selle olgu hiin õli eefa kohta.+ 12  Kui pealik tahab anda Jehoovale vabatahtliku ohvrina põletusohvri+ või rahuohvri, avatagu talle idapoolne värav. Ta andku oma põletusohver ja rahuohvrid samamoodi nagu hingamispäeval.+ Kui ta on välja läinud, suletagu tema järel värav.+ 13  Iga päev antagu Jehoovale põletusohvriks veatu aastane jäärtall.+ Nii tehtagu igal hommikul. 14  Koos sellega antagu igal hommikul Jehoovale kuuendik eefat alaliselt toodava roaohvrina ning peenjahule piserdamiseks kolmandik hiini* õli. See on alaline seadus. 15  Nii antagu igal hommikul jäärtall, roaohver ja õli alaliselt toodava põletusohvrina.” 16  Nii ütleb kõrgeim valitseja Jehoova: „Kui pealik kingib igale oma pojale pärandi, siis saab sellest tema poegade omand. See on nende pärandiks saadud omand. 17  Aga kui ta kingib osa oma pärandist mõnele oma sulasele, siis jääb see tollele vabastusaastani.+ Seejärel saab see taas pealiku omaks. Vaid see pärand, mis läheb ta poegadele, jääb alatiseks neile. 18  Pealik ei tohi võtta oma rahvalt mingit osa nende pärandist ega ajada neid ära nende valdustelt. Oma poegadele peab ta andma pärandi omaenda omandist, et mitte kedagi mu rahvast ei aetaks ära nende valdustelt.”” 19  Siis viis ta mind läbi värava kõrval oleva sissekäigu+ preestrite pühade söögiruumide* juurde, mis olid põhja pool,+ ning ma nägin seal tagaküljes lääne pool üht paika. 20  Ta ütles mulle: „See on paik, kus preestrid keedavad süü- ja patuohvrit ning kus nad küpsetavad roaohvrit,+ et nad ei viiks midagi välisõue ning pühadus ei kanduks nõnda rahvale*.”+ 21  Ta tõi mu välisõue ja juhtis mind õue neljast nurgast mööda. Ma nägin, et välisõue igas nurgas oli õu. 22  Õue igas neljas nurgas oli väike õu, 40 küünart pikk ja 30 küünart lai.* Kõik neli olid ühesuguste mõõtudega.* 23  Kõigi nende nelja ümber oli kivimüüritis ning müüritise alaossa olid tehtud ohvrite keedupaigad. 24  Siis ta ütles mulle: „Need on keedukojad, kus templiteenrid keedavad rahva toodud ohvreid.”+

Allmärkused

22 liitrit. (Vt lisa B14.)
3,7 liitrit.
1,2 liitrit.
Võib tõlkida ka „kambrite”.
Võib tõlkida ka „ega pühitseks rahvast”.
20,7 m pikk ja 15,5 m lai. Arvutuse aluseks on pikk küünar.
Võib tõlkida ka „kõik neli koos oma nurgaehitistega olid ühesuguste mõõtudega”.

Kommentaarid

Pildid ja videod