Hesekiel 41:1–26

41  Siis viis ta mind templisaali. Ta mõõtis ära selle külgeendid, üks eend oli vasakul ja teine paremal pool. Kummagi eendi üks külg oli 6 küünart*, selline oli eendite üks külg.  Kummagi eendi teine külg oli 5 küünart*. Sissekäik oli 10 küünart* lai. Ta mõõtis templisaali pikkuse, see oli 40 küünart, ja laiuse, see oli 20 küünart.*  Siis läks ta tagumisse ruumi* ja mõõtis ära selle sissekäigu külgeendi. Eendi üks külg oli 2 küünart ja teine külg 7 küünart.* Sissekäigu laius oli 6 küünart.  Seejärel mõõtis ta ära templisaali taga oleva ruumi, see oli 20 küünart pikk ja 20 küünart lai.+ Ta ütles mulle: „See on kõige püham paik.”+  Siis mõõtis ta ära templi seina, see oli 6 küünra paksune. Templi ümber olid külgkambrid, mille laius oli 4 küünart*.+  Külgkambrid paiknesid kolmel korrusel, kamber kambri peal, igal korrusel 30 kambrit. Ümber templiseina olid järkmed, millele külgkambrid toetusid, kuid järkmed ei läinud templiseina sisse.+  Templi mõlemas küljes oli käik*, mis, kui ülespoole minna, läks järjest laiemaks.+ Kui alumiselt korruselt läbi keskmise korruse ülemisele minna, läks laius iga korrusega suuremaks.  Ma nägin, et tempel oli kõrge platvormi peal, mis oli igast küljest templist laiem ja mille kõrgus, külgkambrite alusmüüri kõrgus, maast ülaääreni oli 1 mõõduritv ehk 6 küünart.  Külgkambrite välisseina paksus oli 5 küünart. Platvormil oli külgkambrite välisseina ümber vabaks jäetud äär*, see oli külgkambrite ümber, mis olid osa templist. 10  Templi ja söögiruumide*+ vaheline ala oli kummaski küljes 20 küünart lai. 11  Vabaks jäetud äärel olid külgkambrite juurde viivad sissekäigud, üks põhja pool ja teine lõuna pool. Vabaks jäetud ääre laius ümberringi oli 5 küünart. 12  Läänes olev ehitis, mille esikülg oli vaheala poole, oli 70 küünart lai ja 90 küünart pikk* ning ehitise välisseinad olid 5 küünra paksused. 13  Ta mõõtis ära templi, see oli 100 küünart* pikk. Vaheala, ehitis* ja selle seinad olid kokku samuti 100 küünart. 14  Templi esikülje ja vaheala laius ida pool oli kokku 100 küünart. 15  Ta mõõtis ära selle ehitise esiseina, mis külgnes vaheala tagaosaga, ja ehitise galeriid mõlemal küljel, ja selle pikkus oli kokku 100 küünart. Samuti mõõtis ta ära templisaali, tagumise ruumi+ ja õue avaneva eeskoja 16  ning ka nende kolme läved, ahenevad aknaorvad+ ja galeriid. Üle läve astudes võis ümberringi näha puidust vooderdist+ põrandast akendeni ning aknad olid kaetud. 17  Ära mõõdeti sissekäigupealne, sisemine koda seest ja väljast, terve sein ümbertringi. 18  Sinna olid uurendatud keerubid+ ja palmikujutised.+ Iga palmipuu oli kahe keerubi vahel ning keerubitel oli kaks nägu. 19  Palmipuu ühele poole oli pööratud inimese nägu ja palmipuu teisele poole oli pööratud lõvi nägu.+ Nõnda olid need uurendatud kõikjale kogu templis. 20  Templisaali seintele maast alates, samuti sissekäigupealsele olid uurendatud keerubid ja palmikujutised. 21  Templisaali uksepostid olid neljatahulised.+ Püha paiga* ees oli midagi 22  puidust altari+ sarnast, 3 küünart kõrge ja 2 küünart pikk*. Sellel olid nurgapostid ning selle alus ja küljed olid puidust. Ta ütles mulle: „See on laud, mis seisab Jehoova ees.”+ 23  Templisaalil ja pühal tagumisel ruumil oli mõlemal kahe poolega uks.+ 24  Kummalgi uksepoolel oli kaks volditavat osa. 25  Templisaali ustele olid uurendatud keerubid ja palmikujutised, samasugused, nagu olid seintel.+ Väljaspool, eeskoja ülaääres, oli puidust karniis. 26  Templi eeskoja mõlemas küljes, samuti külgkambritel ja karniisi ligidal olid ahenevad aknaorvad+ ja palmikujutised.

Allmärkused

3,1 m. Arvutuse aluseks on pikk küünar. (Vt lisa B14.)
2,6 m.
5,2 m.
Pikkus 20,7 m ja laius 10,4 m.
St kõige pühamasse paika.
1 m ja 3,6 m.
2,1 m.
Ilmselt keerdtrepp.
Arvatavasti templit ümbritsev kitsas äär kõndimiseks.
Võib tõlkida ka „kambrite”.
36 m lai ja 47 m pikk.
52 m.
St pühamust lääne pool asuv ehitis.
Arvatavasti mõeldakse kõige pühamat paika.
1,6 m kõrge ja 1 m pikk.

Kommentaarid

Pildid ja videod