Hesekiel 11:1–25

11  Siis tõstis vaim mu üles ja viis Jehoova koja idavärava juurde, mis on idapoolses küljes.+ Ma nägin seal värava ees 25 meest ja nende seas olid rahva peamehed+ Jaasanja, Atsuri poeg, ja Pelatja, Benaja poeg.  Jumal ütles mulle: „Inimesepoeg, need on mehed, kes sepitsevad kurja ja annavad selles linnas halba nõu.  Nad ütlevad: „Eks ole nüüd aeg maju ehitada?+ Linn* on pada+ ja meie oleme liha.”  Seepärast kuuluta neile. Kuuluta prohvetlikult, inimesepoeg!”+  Siis tuli mu peale Jehoova vaim+ ja Jumal ütles mulle: „Räägi: „Nii lausub Jehoova: „Seda te ütlete õigesti, oh, Iisraeli sugu. Ma tean teie mõtteid.  Selles linnas on paljud teie pärast surnud, te olete täitnud tänavad mahalöödutega.””+  Seepärast ütleb kõrgeim valitseja Jehoova: „Surnukehad, millega te olete linna täitnud, on liha ja linn on pada.+ Teid aga viiakse sealt välja.  Mõõka te kardate+ ja mõõga ma teie kallale toon, lausub kõrgeim valitseja Jehoova.  Ma viin teid sealt välja, annan teid võõraste kätte ja viin oma kohtuotsuse täide.+ 10  Te langete mõõga läbi.+ Iisraeli piiril+ mõistan ma teie üle kohut ning teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova.+ 11  Linn polegi teile siis pajaks ja teie pole liha selle sees. Iisraeli piiril mõistan ma teie üle kohut 12  ning teil tuleb tunnistada, et mina olen Jehoova, sest te pole teinud minu määruste ega seaduste järgi,+ vaid olete toiminud ümberkaudsete rahvaste seaduste järgi.””+ 13  Niipea kui ma olin prohvetlikult kuulutanud, suri Benaja poeg Pelatja. Ma langesin silmili maha ja hüüdsin valju häälega: „Oh häda, kõrgeim valitseja Jehoova! Kas sa tõesti hävitad allesjäänud iisraellased?”+ 14  Mulle tuli taas Jehoovalt sõnum: 15  „Inimesepoeg, sinu vendadele, neile su vendadele, kel on väljaostuõigus, ning kogu Iisraeli soole on Jeruusalemma elanikud öelnud: „Hoidke Jehoovast kaugele! See maa kuulub meile, see on antud meie valdusse.” 16  Seepärast ütle: „Nii lausub kõrgeim valitseja Jehoova: „Kuigi ma olen ajanud nad kaugele teiste rahvaste sekka ja pillutanud maid mööda laiali,+ saan ma lühikeseks ajaks neile ikkagi pühamuks nendes maades, kuhu nad on läinud.””+ 17  Seepärast ütle: „Nii lausub kõrgeim valitseja Jehoova: „Ma kogun teid kokku rahvaste seast ja maadest, kuhu te olete pillutatud, ning ma annan teile Iisraelimaa.+ 18  Siis nad tulevad sinna tagasi ning kõrvaldavad sealt kõik jälkused ja jäledad tavad.+ 19  Ma liidan nende südamed üheks+ ja panen nende sisse uue vaimu.+ Ma kõrvaldan nende seest kivise südame+ ja annan neile lihase südame*,+ 20  et nad toimiksid minu määruste ja seaduste järgi ning kuuletuksid neile. Siis nad on minu rahvas ja mina olen nende Jumal.”” 21  Aga nende pea peale, kelle süda jääb jälkuste ja jäledate tavade juurde, toon ma nende tegude tagajärjed, lausub kõrgeim valitseja Jehoova.” 22  Siis tõstsid keerubid oma tiivad, rattad olid nende kõrval+ ja Iisraeli Jumala auhiilgus oli nende kohal.+ 23  Jehoova auhiilgus+ tõusis linna kohalt ja peatus mäe kohal linnast ida pool.+ 24  Seejärel tõstis vaim mind Jumala vaimu kaudu saadud nägemuses üles ja viis mu pagendatud rahva juurde Kaldeasse. Siis kadus see nägemus, mida ma olin näinud. 25  Ma rääkisin pagendatud rahvale kõigest, mida Jehoova oli mulle näidanud.

Allmärkused

St Jeruusalemm, kus juudid arvasid end kaitstud olevat.
St sellise südame, mis järgib tundlikult Jumala juhatust.

Kommentaarid

Pildid ja videod