Heebrealastele 9:1–28

9  Eelmine leping sisaldas ettekirjutusi teenistuse kohta ja selle juurde kuulus maine pühamu.+  Sellesse telkpühamusse tehti esimene ruum, kus olid lambijalg,+ laud ja vaateleivad,+ ning seda nimetati pühaks paigaks.+  Aga teise eesriide+ taga oli ruum, mida nimetati kõige pühamaks paigaks.+  Seal olid kullast suitsutuspann+ ja üleni kullaga kaetud+ lepingulaegas,+ milles olid kuldnõu mannaga+ ja Aaroni kepp, mis oli kord punga läinud,+ ning lepingutahvlid.+  Laeka peal olid aulised keerubid, mis varjasid lepituskaant*.+ Kuid praegu pole aeg sellest kõigest üksikasjalikult rääkida.  Pärast seda, kui kõik oli nõnda valmis tehtud, käisid preestrid korrapäraselt telgi esimeses ruumis, et täita oma teenistuskohustusi.+  Kuid teise ruumi läks ainult ülempreester, kord aastas+ ja alati koos verega,+ mille ta ohverdas iseenda eest+ ja pattude eest, mis rahvas oli teadmatusest teinud.+  Seega näitab püha vaim, et sel ajal, kui oli olemas esimene telk, ei olnud kellelegi veel avatud teed pühasse paika.+  See telk on eelpilt praeguseks ajaks+ ja selle kohaselt tuuakse siiamaani nii ande kui ka ohvreid,+ kuid need ei suuda jumalateenija südametunnistust täiesti puhtaks teha.+ 10  Need annid ja ohvrid on ju seotud kõigest toitude, jookide ja mitmesuguste rituaalsete pesemistega.+ Seesugused ihu kohta käivad nõuded+ pidid kehtima määratud ajani, mil asjad pidi korda seatama. 11  Ent kui tuli Kristus — ülempreester, kes pidi tooma õnnistusi, mis ongi juba tõeks saanud —, läks ta suuremasse ja täiuslikumasse telki, mis pole kätega tehtud, see tähendab, mis pole maise loodu osa. 12  Ta läks pühasse paika, kuid mitte kitsede ega noorte pullide verega, vaid omaenda verega,+ ta tegi seda üheainsa korra ning tõi meile igavese vabastuse*.+ 13  Kui juba kitsede ja pullide veri+ ning lehmmullika tuhk, mida piserdatakse nende peale, kes on rüvetunud, teeb nad Jumala silmis puhtaks,+ 14  siis kui palju enam puhastab Kristuse veri+ meie südametunnistuse surnud tegudest!+ Tema ohverdas end igavese vaimu juhtimisel veatuna Jumalale, et me saaksime teenida elavat Jumalat.+ 15  Sellepärast ongi ta uue lepingu vahemees,+ et kutsutud saaksid tõotuse igavese pärandi kohta. Kõik see on saanud võimalikuks tänu tema surmale, mille kaudu nad on lunastatud+ ning vabastatud eelmise lepingu aegsetest üleastumistest.+ 16  Sest kui on tegemist lepinguga, mis on sõlmitud Jumalaga, on vaja, et lepingu sõlminud inimene sureks, 17  kuna surm paneb lepingu kehtima. Sel ajal kui lepingu sõlminud inimene elab, pole see jõus. 18  Seetõttu ei jõustunud ka eelmine leping ilma vereta. 19  Kui Mooses oli kõik seaduse nõuded rahvale teada andnud, võttis ta noorte pullide ja kitsede vere, samuti vee, ning piserdas seda erepunase villa ja iisopi abil nii rullraamatu kui ka rahva peale, 20  öeldes: „See on selle lepingu veri, mida Jumal on käskinud teil täita.”+ 21  Ta piserdas verd ka telgi ja kõigi teenistuses kasutatavate anumate peale.+ 22  Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik verega;+ ilma verd valamata ei ole andeksandmist.+ 23  Niisiis, taevaste asjade maiseid vasteid+ oli vaja sel moel puhastada,+ kuid taevaste asjade endi puhastamiseks on vaja palju paremaid ohvreid. 24  Kristus ei läinud ju kätega tehtud pühasse paika,+ mis on kõigest tegelikkuse eelpilt,+ vaid taevasse endasse,+ kus ta nüüd astub Jumala palge ette meie heaks.+ 25  Ta ei läinud sinna selleks, et end korduvalt ohverdada — nagu ülempreester läheb igal aastal pühasse paika+ ja mitte enda verega —, 26  muidu oleks ta pidanud alates maailma rajamisest* korduvalt kannatama. Kuid nüüd on ta ilmunud ajastute* viimseil päevil üheainsa korra, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada patt.+ 27  Nii nagu inimesed surevad ühe korra ja pärast seda on kohtumõistmine, 28  nii ohverdati ka Kristus üks kord ja alatiseks, et ta võtaks enda kanda paljude patud.+ Kui ta teist korda ilmub, siis mitte enam patu kõrvaldamiseks. Ja teda näevad need, kes temalt pikisilmi päästet ootavad.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „lepituspaika”.
Sõna-sõnalt „lunastuse”.
St alates Aadama ja Eeva laste sünnist.
Mõeldakse juudi ajastuid.

Kommentaarid

Pildid ja videod