Heebrealastele 8:1–13

8  Peamine, mida me öelda tahame, on see: meil on selline ülempreester,+ kes on taevas istunud Majesteedi troonist paremale+  ning teenib pühas paigas*+ ja tõelises telgis, mille on püstitanud Jehoova, mitte inimene.  Kuna iga ülempreester on määratud ohverdama ande ja ohvreid, pidi temagi midagi ohverdama.+  Kui ta oleks maa peal, ei oleks ta preester,+ kuna siin on juba olemas mehed, kes seaduse järgi ande ohverdavad.  Nende teenistus on taevaste asjade eelpilt ja vari.+ Eks Mooses saanud telki valmistama asudes Jumalalt käsu: „Valmista need kõik eeskuju järgi, mida sulle mäel näidati.”+  Ent Jeesus on saanud ülevama ameti, sest ta on palju parema lepingu+ vahemees.+ See leping on seaduslikult rajatud parematele tõotustele.+  Kui esimene leping oleks olnud veatu, poleks teist olnud vaja.+  Jumal ju laidab rahvast, öeldes: „„Tulevad päevad, mil ma sõlmin Iisraeli soo ja Juuda sooga uue lepingu,” lausub Jehoova.  „See leping pole samasugune nagu see, mille ma sõlmisin nende esiisadega sel päeval, kui ma võtsin neil käest kinni, et tuua nad välja Egiptusemaalt.+ Nad ei täitnud minu lepingut ja seepärast ei hoolitsenud ma enam nende eest,” ütleb Jehoova. 10  „Leping, mille ma sõlmin Iisraeli sooga pärast neid päevi, on järgmine,” lausub Jehoova. „Ma panen oma seadused nende mõistusesse ja kirjutan need nende südamesse.+ Siis ma olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas.+ 11  Siis ei õpeta enam ükski oma kaaskodanikku ega oma venda, öeldes: „Tunne Jehoovat!”, sest nad kõik tunnevad mind, kõige pisemast kõige suuremani. 12  Ma andestan neile nende ülekohtused teod ega tuleta enam meelde nende patte.””+ 13  Öeldes „uus leping”, on ta tunnistanud eelmise vanaks.+ Kuid see, mis on vana ja üha vananeb, kaob peagi.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kõige pühamas paigas” (vt ka Heb 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11).

Kommentaarid

Pildid ja videod