Heebrealastele 7:1–28

7  See Melkisedek, Saalemi kuningas, kõrgeima Jumala preester, kohtus Aabrahamiga, kui see naasis kuningaid tapmast, ja õnnistas teda+  ning Aabraham andis talle kümnendiku kõigest. Tema nimi tähendab „õiguse kuningas” ja ta on ka Saalemi kuningas, see tähendab „rahu kuningas”.  Pole teada, kes olid ta isa ja ema, milline on ta sugupuu ning millal ta sündis ja suri, ent olles saanud Jumala poja sarnaseks, jääb ta preestriks alatiseks.+  Pange tähele, kui vägev oli see mees, kellele patriarh Aabraham andis oma sõjasaagi parimast osast kümnendiku.+  On tõsi, et preestriteks määratud Leevi poegadel+ käsib Moosese seadus koguda kümnist rahvalt,+ see tähendab oma vendadelt, kuigi need on Aabrahami järeltulijad.  Ent see mees, kes ei olnud Leevi soost, võttis kümnist Aabrahamilt ja õnnistas teda, kellele olid antud tõotused.+  On vaieldamatu tõde, et väiksem saab õnnistuse suuremalt.  Ühel juhul saavad kümnist surelikud inimesed, aga teisel juhul see, kelle kohta tunnistatakse, et ta elab.+  Võib öelda, et isegi Leevi, kellele kümnist antakse, maksis Aabrahami kaudu kümnist, 10  sest ta oli alles oma esiisa niuetes*, kui Melkisedek Aabrahamiga kohtus.+ 11  Kui täiuslikkus oleks olnud saavutatav leviitide preestriameti kaudu+ (see amet oli ju sätestatud rahvale antud seaduses), miks oli siis veel vaja, et tõuseks teine preester, kes öeldakse olevat Melkisedeki,+ aga mitte Aaroni sarnane? 12  Kui preestriamet muutub, on vaja muuta ka seadust.+ 13  Sest see, kelle kohta seda öeldakse, tuli teisest suguharust, mille liikmeist pole keegi teeninud altari juures.+ 14  On ju teada, et meie isand põlvneb Juudast,+ ometi ei öelnud Mooses, et sellest suguharust tuleks preestreid. 15  Kõige selle põhjal mõistame veel selgemalt, et tõuseb uus, Melkisedeki-sarnane preester,+ 16  kes pole saanud selleks mitte seaduse alusel, põlvnemise järgi, vaid tänu väele, mis annab hävimatu* elu.+ 17  Tema kohta on tunnistatud: „Sina oled preester igavesti, Melkisedeki sarnane.”+ 18  Niisiis jäetakse endised määrused kõrvale, kuna need on jõuetud ja kasutud.+ 19  Sest Moosese seadus ei teinud midagi täiuslikuks,+ küll aga on seda teinud parema lootuse toomine,+ tänu millele me saame tulla Jumala juurde.+ 20  Jumal andis Jeesusele preestriameti vandega 21  (teised on saanud preestriteks ilma Jumala vandeta, kuid Jeesus on saanud preestriks vandega, mille andis tema kohta Jumal, kes ütles: „Jehoova on tõotanud ega muuda meelt: „Sina oled preester igavesti””)+ 22  ja seetõttu on Jeesus saanud parema lepingu tagatiseks*.+ 23  Peale selle on paljud pidanud üksteise järel preestriteks saama,+ sest surm pole lasknud neil sellesse ametisse jääda. 24  Kuna aga tema elab igavesti,+ pole tal preestriametis ühtki järeltulijat. 25  Seega suudab ta tuua ülima pääste neile, kes tema kaudu Jumala juurde tulevad, sest ta on alati elus, et nende eest kosta.+ 26  Ta on just selline ülempreester, millist me vajame: ustav, ilma süüta, rüvetamata,+ erinev patustest, ülendatud taevast kõrgemale.+ 27  Erinevalt teistest ülempreestritest pole tal vaja iga päev ohvreid tuua,+ esmalt enda ja seejärel rahva pattude eest,+ sest ta tegi seda ühe korra ja lõplikult, kui ohverdas iseenda.+ 28  Moosese seadus määrab ju ülempreestriteks puudustega inimesi,+ kuid pärast seadust antud vanne+ määrab selleks Poja, kes on saanud täiuslikuks+ igaveseks.

Allmärkused

St Leevi kui Aabrahami järeltulija polnud veel sündinud.
Võib tõlkida ka „hävitamatu”.
Võib tõlkida ka „käendajaks”.

Kommentaarid

Pildid ja videod