Heebrealastele 13:1–25

13  Teie vennaarmastus jäägu püsima.+  Ärge unustage osutada külalislahkust*,+ sest tänu sellele on mõned enese teadmata võõrustanud ingleid.+  Mõelge neile, kes on vangis,+ otsekui oleksite vangistatud koos nendega,+ ja neile, keda halvasti koheldakse, sest teiegi olete maises kehas*.  Kõik hoidku abielu au sees ja abieluvoodi olgu rüvetamata,+ sest Jumal mõistab kohut hoorajate* ja abielurikkujate üle.+  Teie elust ilmnegu, et teis pole rahaarmastust.+ Olge rahul sellega, mis teil on.+ Jumal on ju öelnud: „Ma ei hülga sind iial, ma ei jäta sind kunagi maha.”+  Niisiis võime olla täiesti julged ja öelda: „Jehoova on mu abimees, ma ei karda. Mida võib inimene mulle teha?”+  Mõelge neile, kes on teie seas eestvedajad,+ kes on rääkinud teile Jumala sõna. Pange tähele nende eluviisi häid tulemusi ja võtke eeskujuks nende usku.+  Jeesus Kristus on seesama — eile, täna ja igavesti.  Ärge laske end eksitada mitmesugustel võõrastel õpetustel. Südamele on hea saada jõudu Jumala armust, mitte toitudest*; pole need ju toonud kasu neile, kes neid üleliia tähtsaks peavad.+ 10  Meil on altar, millelt need, kes teenivad telkpühamus, ei või süüa.+ 11  Nende loomade kehad, kelle vere ülempreester patuohvriks pühasse paika viib, põletatakse ära väljaspool laagrit.+ 12  Seepärast kannatas ka Jeesus väljaspool linnaväravat,+ et pühitseda rahvast oma verega.+ 13  Mingem siis tema juurde väljapoole laagrit, taludes samasugust teotust nagu tema,+ 14  sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me ootame pikisilmi tulevast linna.+ 15  Toogem Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit,+ see tähendab oma huulte vilja,+ ülistades tema nime.+ 16  Ärge ka unustage head teha ja jagada teistega seda, mis teil on,+ sest sellised ohvrid on Jumalale meelepärased.+ 17  Kuuletuge ja alistuge+ neile, kes on teie seas eestvedajad+ — sest nad valvavad teie järele, teades, et neil tuleb selle kohta aru anda+ —, et nad teeksid oma tööd rõõmuga ja mitte ohates, sest see tooks teile kahju. 18  Palvetage meie eest, sest me teame, et meil on puhas südametunnistus, ja me soovime kõiges käituda ausalt.+ 19  Aga eriti õhutan ma teid palvetama selle eest, et mind teile kiiremini tagasi antaks. 20  Rahu Jumal, kes on toonud surnuist ellu lammaste suure karjase+ — meie isanda Jeesuse, kes viis Jumala ette igavese lepingu vere —, 21  varustagu teid kõige heaga täitma tema tahet. Tegutsegu ta meis Jeesus Kristuse kaudu nõnda, nagu on talle meelepärane. Jumalale kuulugu au igavesest ajast igavesti! Aamen. 22  Vennad, pöörake suurt tähelepanu neile julgustussõnadele, sest ma olen kirjutanud teile lühidalt. 23  Teadke, et meie vend Timoteos on vabaks lastud. Kui ta tuleb varsti, siis külastan ma teid koos temaga. 24  Tervitage minu poolt kõiki, kes on teie seas eestvedajad, ja kõiki pühasid. Itaalia+ vennad tervitavad teid. 25  Arm olgu teie kõigiga!

Allmärkused

Sõna-sõnalt „armastust võõraste vastu”.
Teine võimalik tähendus: „otsekui kannataksite koos nendega”.
Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „hoorus”.
St reeglitest toidu kohta.

Kommentaarid

Pildid ja videod