Heebrealastele 11:1–40

11  Usk on põhjendatud ootus, et loodetav saab tõeks,+ tõenditel põhinev veendumus selles,* mida pole näha.  Usu kaudu said vanal ajal elanud inimesed* kinnituse, et nad on Jumalale meelepärased.  Usu tõttu me mõistame, et kõik taevas ja maa peal* on seatud paika Jumala sõna läbi ning nähtav on tulnud olemasollu nähtamatust.  Usu tõttu tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, ja usu kaudu sai ta kinnituse, et ta on õige, sest Jumal kiitis tema annid heaks.+ Kuigi ta on surnud, räägib ta usu kaudu veel praegugi.+  Usu tõttu võeti Eenok+ ära, et ta ei peaks kannatusrikast surma surema, ja teda ei leitud kusagilt, kuna Jumal oli ta ära võtnud.+ Enne kui ta ära võeti, oli ta saanud kinnituse, et ta on Jumalale meelepärane.  Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad.+  Usu tõttu tegutses Noa+ jumalakartlikult ja ehitas oma pere päästmiseks laeva,+ olles saanud Jumalalt hoiatuse selle kohta, mida polnud veel näha.+ Oma usuga mõistis ta maailma süüdi+ ning usu tõttu kuulutati tema õigeks.  Usu tõttu kuuletus Aabraham,+ kui teda kutsuti, ning ta asus teele paika, mille pidi pärandiks saama. Ta läks, teadmata, kuhu ta läheb.+  Usu tõttu elas Aabraham võõrana tõotatud maal,+ elas telkides+ koos Iisaki ja Jaakobiga, kes said sama tõotuse mis tema,+ 10  sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille kavandaja* ja ehitaja on Jumal.+ 11  Usu tõttu sai ka Saara kõrgest east hoolimata rammu soojätkamiseks,+ sest ta pidas tõotuse andjat ustavaks*. 12  Nõnda sündis ühele mehele, kes polnud enam võimeline sugu jätkama,*+ nii palju lapsi+ nagu tähti taevas ja liiva mere ääres.+ 13  Nad kõik säilitasid usu kuni surmani, saamata kätte tõotatut.+ Kuid nad nägid seda kaugelt+ ja tervitasid seda ning tunnistasid end olevat võõrad ja ajutised elanikud sellel maal. 14  Need, kes seda tunnistavad, näitavad, et nad igatsevad paika, mis oleks nende oma. 15  Kui nad oleksid muudkui mõelnud sellele paigale, kust nad olid lahkunud,+ oleksid nad ju leidnud võimaluse tagasi pöörduda. 16  Ent nad igatsesid paremat paika, seda, mis kuulub taevale. Seetõttu pole Jumalal nende pärast häbi, kui nad teda kui oma Jumalat+ appi hüüavad, ta on koguni valmistanud neile linna.+ 17  Usu tõttu Aabraham niisama hästi kui ohverdas Iisaki, kui ta proovile pandi+ — tema, kes oli tõotused rõõmuga vastu võtnud, oli valmis ohverdama oma ainsat poega+ —, 18  ehkki talle oli öeldud: „Sulle tõotatud järeltulijad põlvnevad Iisakist.”+ 19  Ta nimelt mõtles, et Jumal suudab Iisaki isegi surnuist üles äratada. Ta saigi oma poja otsekui surnuist tagasi ja sellel oli sümboolne tähendus.+ 20  Usu tõttu õnnistas Iisak Jaakobit+ ja Eesavit+ seoses tulevaste asjadega. 21  Usu tõttu õnnistas Jaakob enne oma surma+ mõlemat Joosepi poega+ ja kummardas Jumalat, toetudes kepi najale.+ 22  Usu tõttu rääkis Joosep oma elu lõpul Iisraeli poegade väljumisest Egiptusest ning andis korralduse oma luude* kohta.+ 23  Usu tõttu varjasid vanemad Moosest pärast tema sündi kolm kuud,+ sest nad nägid, et ta on ilus laps,+ ja nad ei kartnud kuninga käsku.+ 24  Usu tõttu ei tahtnud Mooses täiskasvanuks saades,+ et teda nimetataks vaarao tütre pojaks.+ 25  Ta otsustas pigem lasta end koos Jumala rahvaga halvasti kohelda kui nautida üürikest paturõõmu, 26  kuna ta pidas endale võituna* osaks saavat halvakspanu suuremaks rikkuseks kui Egiptuse aardeid, sest ta pilk oli keskendunud tasule. 27  Usu tõttu lahkus ta Egiptusest,+ mitte hirmu tõttu kuninga viha ees;+ ta jäi kindlaks, otsekui nähes teda, kes on nähtamatu.+ 28  Usu tõttu korraldas ta paasapüha pidamise ja uksepiitade verega määrimise, et hukkaja ei teeks viga nende esmasündinutele.+ 29  Usu tõttu läksid nad läbi Punase mere nagu kuiva maad mööda.+ Egiptlased proovisid sedasama teha, aga nad uppusid.+ 30  Usu tõttu varisesid kokku Jeeriko müürid, pärast seda kui rahvas oli seitsmel päeval ümber nende marssinud.+ 31  Usu tõttu ei saanud prostituut Raahab koos sõnakuulmatutega hukka, sest ta oli luurajad rahumeelselt vastu võtnud.+ 32  Mida ma veel ütleksin? Mul ei jätku aega, et jutustada Giideonist,+ Baarakist,+ Simsonist,+ Jeftast,+ Taavetist,+ samuti Saamuelist+ ja teistest prohvetitest. 33  Usu tõttu alistasid nad kuningriike,+ tegutsesid õiguse heaks, said tõotused,+ sulgesid lõvide suu,+ 34  summutasid tule väe,+ pääsesid mõõgatera eest,+ said nõrgast tugevaks,+ said vägevaks sõjas,+ lõid põgenema sissetungijate väed.+ 35  Naised said tagasi oma surnud ülestõusmise kaudu.+ Teisi aga piinati, sest nad ei nõustunud mingi lunastushinna eest vabaks saama, et neile saaks osaks parem ülestõusmine. 36  Mõnede katsumuseks olid mõnitamised ja piitsutamised, enamgi veel — ahelad+ ja vanglad.+ 37  Neid visati kividega surnuks,+ nende usk pandi proovile, neid saeti pooleks, hukati mõõgaga,+ nad käisid lamba- ja kitsenahkades,+ olid puuduses ja raskustes,+ kogesid halba kohtlemist.+ 38  Nemad, keda maailm polnud väärt, otsisid varju kõrbetest, mägedest, koobastest+ ja maalõhedest. 39  Ehkki kõik nad said tänu oma usule kinnituse, et nad on Jumalale meelepärased, ei saanud nad kätte tõotatut, 40  sest Jumal nägi meile ette midagi paremat,+ et nad ei saaks täiuslikuks ilma meieta.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „veenev tõend tegelike asjade kohta”.
Võib tõlkida ka „meie esivanemad”.
Võib tõlkida ka „et ajastud”.
Võib tõlkida ka „arhitekt”.
Võib tõlkida ka „usaldusväärseks”.
Võib tõlkida ka „kes oli niisama hästi kui surnud”.
Võib tõlkida ka „matmise”.
Sõna-sõnalt „kristusena”.

Kommentaarid

Pildid ja videod