Heebrealastele 10:1–39

10  Kuna Moosese seadus on ainult tulevaste heade asjade vari,+ mitte aga nende tegelik kuju, siis ei saa see* iialgi nendesamade ohvritega, mida aastast aastasse ohverdatakse, jumalateenijaid täiuslikuks teha.+  Muidu oleks ju ohvrite toomine lõppenud, sest ohvritoojad oleksid saanud puhtaks ühe korraga ega oleks tundnud enam süümepiinu pattude pärast.  Kuid need ohvrid tuletavad aastast aastasse patte meelde,+  sest on võimatu, et pullide ja kitsede veri patud ära võtaks.  Seepärast ütles Kristus maailma tulles: „„Ohvrit ja ohvriandi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle keha.  Põletus- ja patuohvreid sa ei kiitnud heaks.”+  Siis ma ütlesin: „Siin ma olen, rullraamatus on minust kirjutatud. Ma olen tulnud täitma su tahet, mu Jumal.””+  Olles esmalt öelnud: „Sa ei tahtnud ega kiitnud heaks ohvreid ja ohvriande, samuti põletus- ja patuohvreid” — need on ohvrid, mida Moosese seaduse järgi tuuakse —,  ütleb ta pärast seda: „Siin ma olen. Ma olen tulnud täitma su tahet.”+ Ta kõrvaldab esimese, et panna kehtima teine. 10  Sellesama tahte+ kohaselt on meid Jeesus Kristuse keha ohverdamise kaudu pühitsetud üks kord ja alatiseks.+ 11  Iga preester asub päevast päeva oma kohale, et täita teenistusülesandeid+ ja tuua korduvalt samu ohvreid,+ mis ei suuda kunagi patte täiesti ära võtta.+ 12  Aga tema tõi pattude eest ühe ohvri alatiseks ja istus Jumala paremale käele+ 13  ning ootab nüüd, kuni ta vaenlased pannakse tema jalajäriks.+ 14  Ühe ohvriga on ta teinud alatiseks täiuslikuks need, keda pühitsetakse.+ 15  Seda kinnitab meile ka püha vaim, sest kõigepealt see ütleb: 16  „„Leping, mille ma sõlmin nendega pärast neid päevi, on järgmine,” lausub Jehoova. „Ma panen oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse.””+ 17  Hiljem see ütleb: „Ma ei tuleta enam meelde nende patte ega seadusvastaseid tegusid.”+ 18  Kui need on andeks antud, siis pole enam vaja ohvreid patu pärast. 19  Niisiis, vennad, kuna meil on tänu Jeesuse verele julgus siseneda pühasse paika+ teed pidi, 20  mille ta on avanud meile kui uue tee — elluviiva tee — eesriide,+ see tähendab oma keha kaudu, 21  ja kuna meil on suur preester Jumala koja üle,+ 22  siis mingem Jumala ette siira südame ja kindla usuga, olles piserdamisega* puhastatud mustast südametunnistusest+ ja pestud puhta veega.+ 23  Andkem alati oma lootusest vankumatult tunnistust,+ sest tõotuse andja on ustav. 24  Mõelgem üksteise peale,* et võiksime õhutada üksteist armastusele ja headele tegudele,+ 25  ning ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekutel käimist,+ nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem üksteist+ — seda enam, mida lähemale näeme seda päeva jõudmas.+ 26  Kui me tahtlikult pattu teeksime, pärast seda kui oleme tõde tundma õppinud,+ siis ei jääks pattude lepitamiseks enam ühtki ohvrit.+ 27  Jääks vaid üle hirmuga oodata kohtumõistmist ja tulist viha, mis neelab ära vastupanijad.+ 28  Igaüks, kes on heitnud kõrvale Moosese seaduse, sureb halastust leidmata kahe või kolme tunnistaja ütluse peale.+ 29  Kui palju karmimat karistust vääriks teie arvates siis see, kes on Jumala poja jalge alla tallanud ega pea millekski eriliseks lepinguverd,+ millega teda on pühitsetud, ja kes on teotanud armu vaimu?+ 30  Me teame, et Jumal ütles: „Kättemaks kuulub mulle, mina tasun kätte,” ja et on kirjutatud: „Jehoova mõistab kohut oma rahva üle.”+ 31  Hirmus on langeda elava Jumala kätte. 32  Tuletage meelde möödunud päevi, kui te, olles valgustatud,+ pidasite vastu suures võitluses ja kannatustes. 33  Mõnikord said teile avalikult* osaks solvangud ja katsumused, mõnikord jälle pakkusite tuge neile*, kes selliseid raskusi kogesid. 34  Te tundsite kaasa neile, kes olid vangis, ja te ei kaotanud rõõmu, kui teie vara rööviti,+ sest te teadsite, et teil on parem ja jäädav varandus.+ 35  Seepärast ärge kaotage julgust*, sest see toob suure tasu.+ 36  Teil on vaja vastupidavust,+ et te pärast Jumala tahte täitmist saaksite kätte tõotatu. 37  Sest „üürike aega”+ veel ja „saabub see, kes on tulemas, ega viivita”.+ 38  „Aga õige jääb tänu usule elama”,+ ja „kui ta lööb araks ja minust taganeb, ei ole mul temast head meelt”.+ 39  Ent meie ei ole sellised, kes taganevad ja hukkuvad,+ vaid sellised, kes usuvad ja jäävad elama.

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „inimesed”.
St Jeesuse verega.
Võib tõlkida ka „hooligem üksteisest”, „olgem üksteise vastu tähelepanelikud”.
Võib tõlkida ka „otsekui areenil”.
Võib tõlkida ka „seisite nende kõrval”.
Võib tõlkida ka „rääkige julgelt”.

Kommentaarid

Pildid ja videod