Galaatlastele 5:1–26

5  Selliseks vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Olge siis kindlad+ ja ärge laske end taas orjaikkesse panna!+  Mina, Paulus, ütlen teile, et kui te lasete end ümber lõigata, siis pole teile Kristusest mingit kasu.+  Ma tuletan meelde igaühele, kes laseb end ümber lõigata, et ta on kohustatud täitma kogu Moosese seadust.+  Teie, kes te üritate saada õigeks seaduse järgimise kaudu, olete eraldunud Kristusest+ ja olete lükanud tagasi tema armu.  Meie aga ootame pikisilmi, et saaksime Jumala silmis õigeks püha vaimu ja usu kaudu.  Mis puutub Kristus Jeesuse järel käimisse, siis pole mingit tähtsust, kas inimene on ümber lõigatud või ümber lõikamata.+ Tähtis on, et tal oleks usk, mis kannab vilja tänu armastusele.  Te jooksite hästi.+ Kes takistas teil tõele kuulekaks jääda?  Teid ei veennud ümber Jumal, kes teid on kutsunud.  Natuke juuretist paneb hapnema kogu taina.+ 10  Ma olen kindel, et teie, kes olete Isanda jüngrid,+ ei hakka teisiti mõtlema. Kuid see, kes ajab teid segadusse,+ saab oma karistuse, ükskõik kes ta ka pole. 11  Kui mina, vennad, ikka veel kuulutaksin ümberlõikamist, poleks ju põhjust mind enam taga kiusata. Ja piinapost poleks enam komistuskiviks.+ 12  Ma soovin, et need mehed, kes püüavad teid segadusse viia, end ära kohitseksid*! 13  Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult kasutage seda vabadust patuste ihade rahuldamiseks,+ vaid teenige üksteist armastusega.+ 14  Sest kogu seadus on täidetud, kui järgida seda ühte käsku*: „Armasta oma ligimest nagu iseennast.”+ 15  Kui te aga üksteist purete ja õgite,+ siis vaadake, et te üksteisele lõppu peale ei tee.+ 16  Ma ütlen: laske Jumala vaimul end juhtida,+ siis te ei täida patusele loomusele omaseid soove.+ 17  On ju patused himud Jumala vaimuga vastuolus ja vaim on patuste himudega vastuolus. Need töötavad teineteisele vastu, nii et te ei tee seda, mida tahaksite.+ 18  Kui teid aga juhib vaim, siis pole te seaduse all. 19  Patuse loomuse teod on ilmsed, need on hoorus*,+ kõlvatus,* jultunud käitumine,*+ 20  ebajumalakummardamine, spiritism,*+ vaen, riid, kiivus, vihahood, tülid, lahkhelid, sektid, 21  kadedus, purjutamine,+ metsik pidutsemine ja muu sellesarnane.+ Ma hoiatan teid seoses selle kõigega, nagu ma olen juba hoiatanud, et need, kel on tavaks nõnda toimida, ei päri Jumala kuningriiki*.+ 22  Ent Jumala vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus,+ usk, 23  tasadus* ja enesevalitsus.+ Millegi niisuguse vastu pole seadust. 24  Need, kes kuuluvad Kristus Jeesusele, on löönud oma patuse loomuse postile koos selle kirgede ja ihadega.+ 25  Kui me elame Jumala vaimuga kooskõlas, siis otsigem alati vaimu juhatust.+ 26  Ärgem arvakem endast liiga palju,+ ärgem õhutagem üksteises võistlusvaimu,+ ärgem kadestagem üksteist.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „eunuhhideks saaksid”. St nõnda poleks nad enam kõlvulised täitma Moosese seadust, mida nad nii tähtsaks pidasid.
Teine võimalik tähendus: „kogu seadus on kokku võetud ühes käsus”.
Kr porneia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „räpasus”, „rüvedus”.
Võib tõlkida ka „jultumus”, „häbitu käitumine”; kr aselgeia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „nõidus”. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „kuningavalitsust”. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „leebus”, „alandlikkus”.

Kommentaarid

Pildid ja videod