Galaatlastele 3:1–29

3  Oh, te mõistmatud galaatlased, kes on teid petnud?+ Varem te ju mõistsite selgelt Jeesus Kristuse postilelöömise tähendust.+  Ma tahan teilt üht asja küsida: kas te saite püha vaimu seetõttu, et kuuletusite Moosese seadusele, või sellepärast, et uskusite seda, mida kuulsite?+  Kas te tõesti ei saa aru? Alguses te järgisite vaimu juhtimist, kuid kas nüüd püüate sihile jõuda inimeste kombel?+  Kas te olete ilmaasjata nii palju kannatanud? Kindlasti mitte!  Kas see, kes annab teile vaimu ja teeb teie seas vägevaid tegusid,+ teeb seda seepärast, et te kuuletusite Moosese seadusele, või selle tõttu, et uskusite seda, mida kuulsite?  Ka Aabraham „uskus Jehoovat* ja seetõttu ta tunnistati õigeks”.+  Te teate, et need, kes usuvad, on Aabrahami pojad.+  Pühakiri nägi ette, et Jumal mõistab mittejuudid õigeks nende usu alusel, ja kuulutas Aabrahamile seda head sõnumit: „Sinu kaudu saavad õnnistused osaks kõigile rahvastele.”+  Niisiis õnnistatakse neid, kes usuvad, koos usumehe Aabrahamiga.+ 10  Kõik, kes loodavad saada õigeks Moosese seadust järgides, on needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei pea kinni kõigest, mis on kirjas seaduseraamatus.”+ 11  On selge, et seaduse järgimise alusel ei mõista Jumal kedagi õigeks,+ sest „õige jääb elama tänu usule”.+ 12  Seadus pole rajatud usule. Seal öeldakse vaid: „Igaüks, kes selle nõudeid täidab, püsib tänu neile elus.”+ 13  Kristus ostis meid+ vabaks+ seaduse needuse alt, saades neetuks meie asemel (sest on kirjutatud: „Neetud on, kes posti küljes ripub”),+ 14  et mittejuutidele saaksid Kristus Jeesuse kaudu osaks Aabrahamile tõotatud õnnistused+ ja me kõik saaksime tänu oma usule püha vaimu, mida Jumal on lubanud anda.+ 15  Vennad, ma toon näite igapäevaelust: kehtivat lepingut, olgugi et selle on sõlminud inimesed, ei saa keegi tühistada ega täiendada. 16  Aabrahamile ja tema järeltulijale anti tõotused.+ Ei öelda „sinu seemnetele”, justkui oleks jutt paljudest, vaid „sinu seemnele*”, ühe kohta, kes on Kristus.+ 17  Lisaks ütlen ma seda: Moosese seadus, mis anti 430 aastat hiljem,+ ei tee kehtetuks lepingut, mille Jumal varem sõlmis, ega tühista tõotust. 18  Sest kui pärand saadakse seaduse järgi, siis ei saada seda enam tõotuse järgi, ent Aabrahamile on Jumal kinkinud pärandi tõotuse alusel.+ 19  Milleks siis veel seadus? See lisati selleks, et üleastumised saaksid ilmsiks,+ kuni saabub järeltulija,+ kelle kohta oli antud tõotus. Seadus edastati inglite kaudu+ vahemehe käe läbi.+ 20  Vahemeest pole aga vaja, kui tõotuse annab üks pool, ja Jumal oligi see üks. 21  Kas Moosese seadus on siis Jumala tõotustega vastuolus? Sugugi mitte! Sest kui inimestele oleks antud seadus, mis suudaks anda elu, oleks nad mõistetud õigeks seaduse alusel. 22  Kuid pühakiri allutas kõik patule, et tõotatu antaks Jeesus Kristusesse uskumise alusel neile, kellel on usku. 23  Enne kui tuli tõeline usk, olime seaduse järelevalve all ja sellele allutatud, ootamas usku, mis pidi ilmsiks saama.+ 24  Seega on seadus olnud meie järelevaataja*, mis juhatab Kristuse juurde,+ et meid mõistetaks õigeks usu alusel.+ 25  Aga nüüd, kui usk on tulnud,+ ei ole me enam järelevaataja hoole all.+ 26  Te olete ju kõik Jumala pojad+ tänu oma usule Kristus Jeesusesse.+ 27  Te kõik, kes olete ristitud ja saanud Kristuse omaks,* olete nüüd Kristuse sarnased.+ 28  Enam pole vahet, kas keegi on juut või kreeklane,+ ori või vaba,+ mees või naine,+ sest Kristus Jeesuse jüngritena te olete kõik ühtsed.+ 29  Kui te kuulute Kristusele, olete tõesti Aabrahami järeltulijad*,+ pärijad+ tõotuse järgi.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „järeltulijale”.
Võib tõlkida ka „kasvataja”. Tema ülesanne oli lapsi valvata ja kaitsta.
Sõna-sõnalt „kes olete ristitud Kristusesse”.
Sõna-sõnalt „seeme”.

Kommentaarid

Pildid ja videod